Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BBB202 Bahçe Bitkileri 927001 2 4 5

Dersin Amacı

Dersin amacı bahçe bitkileri kapsamına giren türleri ve bahçe bitkilerinin temel kavramlarını, biyolojik ve fizyolojik özelliklerini, bahçe bitkilerinin ekonomideki yerini, ekolojik faktörleri, çoğaltma tekniklerini, bahçe tesisi ve yönetimini, kültürel uygulamaları, ürünlerin hasadı ve hasat sonrası işlemlerini teorik ve uygulamalı olarak öğretmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Neriman Beyhan

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1) Özcan, M., 2019. Bahçe Bitkileri Ders Notları. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Samsun. 2) Gerçekcioğlu, R., Bilgener, Ş., Soylu, A., 2012. Genel Meyvecilik (Meyve Yetiştiriciliğinin Esasları), 3. basım, Nobel Yayın, 486 s. 3) Hartmann, H.T., Kester, D.E., Davies Jr, F.T. , 1990. Plant propagation Principles and Practices. 5th Edition. Prentice Hall International, Englewood Cliffs, New Jersey, p. 647. 4) Soylu, A., 2012. Meyve Yetiştiriciliğinin Temel İlkeleri. Hasad Yayıncılık, 200 s. 5) Çelik, H., Y.S. Ağaoğlu, Y. Fidan, B. Marasalı, G. Söylemezoğlu, 1998. Genel Bağcılık. Sunfidan A.Ş. Mesleki Kitaplar Serisi: 1, 253 s, Ankara. 6) Şeniz, V., 2003. Genel Sebzecilik. Uludağ Üniv. Ziraat Fakültesi Ders Notları No:253. III. Baskı. 230s. 7) Genç, M. (Ed.:), 2012. Süs Bitkisi Yetiştiriciliği, Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Yayın No: 55, Isparta. 8) Şalk, A., Arın, L., Deveci, M., Polat, S., 2008. Özel Sebzecilik. Namık Kemal Üniv. Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü.488s.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Bahçe bitkilerine giriş, Türkiye’nin bahçe bitkileri yönünden önemi ve ekonomisindeki yeri, türlerin anavatanları ve sınıflandırılması, biyolojik ve fizyolojik esasları, ekolojik istekleri, generatif ve vegetatif yollarla çoğaltılması, bahçe yönetimi, meyve bahçe tesisi ve kültürel uygulamalar, açıkta ve örtü altı sebze bahçesi tesisi ve kültürel uygulamalar, bağ tesisi ve kültürel uygulamalar, bahçe ürünlerinde hasat ve hasat sonrası işlemler.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 13 13
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 4 56
7 Laboratuvar 7 2 14
17 Alan Çalışması 6 2 12
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
54 Ev Ödevi 1 8 8

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bahçe Bitkilerinin Tanımı Bahçe Bitkileri-Ders Notu.pdf
2 Bahçe bitkilerinin ülke ekonomisi bakımından önemi.
3 Bahçe bitkilerinin sınıflandırılması.
4 Bahçe bitkilerinin biyolojik özellikleri
5 Bahçe bitkilerinin ekolojik istekleri.
6 Bahçe bitkilerinin fizyolojisi
7 Bahçe bitkilerinin çoğaltılması; I. Generatif çoğaltma.
8 Bahçe bitkilerinin çoğaltılması; II. Vejetatif çoğaltma.
9 Bahçe bitkilerinin çoğaltılması vejetatif çoğaltma metotları
10 Ara Sınav
11 Bahçe tesisi
12 Bahçe Bitkilerinde yıllık bakım işlemleri
13 Bahçe Bitkilerinin hasat ve hasat sonrası işlemleri
14 Bahçe ürünlerinin pazarlanması

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1298365 Bahçe bitkilerinin temel kavramlarını, tarihçesini, ıslahını, güncel konularını, Dünya’daki ve Türkiye’deki durumunu ve sektörün ülke ekonomisindeki yerini değerlendirir.
2 1298360 Bahçe bitkilerinin biyolojik ve fizyolojik özelliklerini tanır.
3 1298361 Bahçe bitkilerinin ekolojik istekleri konusunda gerekli tedbirleri alır.
4 1298362 Bahçe bitkilerinde fidan ve fide üretimi, bahçe tesisi, kültürel ve teknik işlemleri uygular.
5 1298363 Bahçe bitkileri yetiştiriciliğinde hasat ve hasat sonrası işlemleri uygular.
6 1298364 Bahçe bitkilerinin yetiştirilmesinden pazarlamaya kadar olan tüm aşamalarda karşılaştığı sorunları çözer.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68419 Tarım ve tarım ekonomisiyle ilgili temel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur, bilgiye nasıl ulaşılacağını, nerede, ne zaman kullanılacağını bilir.
2 64037 Kırsal kalkınma ve etkin kaynak kullanımı konularını analiz edebilir.
3 64040 Tarım işletmelerinin sorunlarını saptayıp uygun çözüm önerileri geliştirir.
4 64042 Tarım ekonomisi ile ilgili olguları, temel istatistik ve ekonometrik yöntemleri kullanarak analiz etme ve yorumlama becerisine sahip olur.
5 68420 Mevcut yapıyı tanımlar, fırsatları tahmin eder ve sorunları raporlandırır.
6 68421 Ekonomideki gelişmelerin nedenlerini yorumlar.
7 64039 Ekip çalışması bilincine sahip olur.
8 64041 Risk ve belirsizlik ortamında uygun kararları alabilir.
9 64043 Tarım ve tarım ekonomisi konusunda edindiği bilgi ve becerilerle, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
10 64044 Tarım ekonomisi alanında dünya ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri takip eder, sorunları tanımlayarak kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olur
11 68422 Çevresel, ekonomik ve teknik faktörleri dikkate alarak tarım işletmeleri ve kırsal alanlara yönelik plan ve projeler hazırlar, uygular, yönetir ve izler.
12 64038 Toplumsal ve mesleki mevzuat ve etik kuralları bilir, takip eder ve ona uyum sağlar.