Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BKB202 Bitki Koruma 927001 2 4 5

Dersin Amacı

Bu dersin amacı öğrencilerin, bitkisel ürünlerde zarar oluşturan zararlıları genel olarak phylum ya da takım düzeyinde tanıyabilmelerini, biyolojileri, zarar şekilleri ve savaş yöntemlerini kavrayabilmelerini sağlamaktır. Bitkilerde hastalıklara yol açan fungal, bakteriyel ve viral etmenlerin morfolojik yapıları, belirti tipleri, yayılış şekilleri, yabancı otların genel özellikleri, yarar ve zararları hakkında temel bilgiler vermek, bu etmenlerin mücadele yöntemlerini öğretmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Nazlı Dide KUTLUK YILMAZ, Prof. Dr. İzzet AKÇA

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Ecevit, O. Tuncer, C. and Hatat, G. 1996. Bitki Koruma (Plant Protection). O.M:Ü. Ziraat Fakultesi ders Notu No: 20, Samsun. S. 198 2. Agrios, G.N. 2005. Plant Pathology. Academic Press. Califronia. 922 p. 3. Kansu, İ.,A.,1994. Genel Entomoloji. Kıvanç Basımevi, 7. Baskı, Ankara 4. Öncüer, C., 2004. Tarımsal Zararlılarla Savaş Yöntemleri ve İlaçları. Adnan Menderes Üniversitesi Yayınları, No: 19, 5. Baskı, Aydın.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Hastalık nedenleri, bitki patojenlerinin genel özellikleri, simptomlar, patojenlerin yayılması ve taşınması, epidemiyoloji, temel kontrol metotları, böcek morfolojisi, böcek sistemlerinin fonksiyonu ve yapısı, böceklerin büyümesi ve gelişmesi,böcek ekolojisi ve kontrol metotları, sınıflandırma, bitki zararlısı akar ve nematodların genel özellikleri, hastalık ve zararlılar ile zararlılar ile mücadele yöntemleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 1 60 1
5 Derse Katılım 1 10 1
54 Ev Ödevi 1 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
7 Laboratuvar 1 20 20
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 25 25
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 2 30 60
54 Ev Ödevi 1 20 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bitki Koruma bölümünde farklı bilim dallarının tanıtımı (fitopatoloji, entomoloji, herboloji ). Fitopatolojinin bölümleri. Bitki hastalıklarında karşılaşılan simptom tipleri.
2 Abiyotik hastalıklar (çevre faktörleri-hastalık ilişkileri, olumsuz iklim ve toprak koşullarının bitkilere etkileri).
3 Fungusların genel özellikleri, bitki patojeni funguslar, yayılma ve bulaşma yolları Önemli bazı fungal hastalıklar ve mücadeleleri.
4 Virüslerin genel özellikleri, virüsler tarafından oluşturulan bazı önemli hastalıklar, simptomları, bulaşma yolları ve kontrolü.
5 Bakterilerin genel özellikleri, bitki patojeni bakteriler, yayılma ve bulaşma yolları, bazı önemli bakteriyel hastalıklar ve mücadeleleri.
6 Yabancı otlar, parazit bitkiler ve genel mücadele prensipleri.
7 Hastalık etmenleri ile mücadele yolları (Hijyen ve Terapi).
8 Ara Sınav
9 Bitki Zararlısı Böcekler, Morfolojileri.
10 Böceklerde Anatomi ve Fizyoloji.
11 Böceklerde Üreme ve Gelişme.
12 Önemli Böcek Takımları.
13 Bitki Zararlısı Akarlar ve Nematodlar.
14 Bitki Zararlıları ile Mücadele.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1174063 Bitkilerde abiyotik hastalıkların sebeplerini bilir ve problemin ortadan kaldırılması için çözüm önerileri getirebilir,
2 1175368 Fungus, bakteri ve virüs gibi biyotik faktörlerin neden olduğu bitki hastalıklarının belirtilerini tanır ve özellikleri hakkında temel bilgilere sahip olur.
3 1192648 Yarı parazit ve tam parazit bitkileri, bunların yabancı otlardan farklı yönlerini bilir, mücadeleleri konusunda önerilerde bulunabilir,
4 1203468 Bazı önemli bahçe bitkileri ve tarla bitkileri hastalıklarını tanır,
5 1184921 Hastalık etmenlerinin bulaşma ve yayılma yollarını kavrar,
6 1201939 Hastalıkların kontrolünde sanitasyon tedbirleri, dayanıklı çeşit kullanımı, biyolojik, mekanik ve kimyasal mücadele gibi mücadele metotlarını kavrar ve uygulanması konusunda donanıma sahip olur,
7 1202211 Nematoda, Annelida, Mollusca, Arthropoda (Arachnida, Insecta), Chordata şubelerine bağlı hayvansal zararlı türleri tanır,
8 1208608 Genel zararlı yönetimi ve kontrol ilkeleri hakkında bilgi sahibi olur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68419 Tarım ve tarım ekonomisiyle ilgili temel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur, bilgiye nasıl ulaşılacağını, nerede, ne zaman kullanılacağını bilir.
2 64037 Kırsal kalkınma ve etkin kaynak kullanımı konularını analiz edebilir.
3 64040 Tarım işletmelerinin sorunlarını saptayıp uygun çözüm önerileri geliştirir.
4 64042 Tarım ekonomisi ile ilgili olguları, temel istatistik ve ekonometrik yöntemleri kullanarak analiz etme ve yorumlama becerisine sahip olur.
5 68420 Mevcut yapıyı tanımlar, fırsatları tahmin eder ve sorunları raporlandırır.
6 68421 Ekonomideki gelişmelerin nedenlerini yorumlar.
7 64039 Ekip çalışması bilincine sahip olur.
8 64041 Risk ve belirsizlik ortamında uygun kararları alabilir.
9 64043 Tarım ve tarım ekonomisi konusunda edindiği bilgi ve becerilerle, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
10 64044 Tarım ekonomisi alanında dünya ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri takip eder, sorunları tanımlayarak kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olur
11 68422 Çevresel, ekonomik ve teknik faktörleri dikkate alarak tarım işletmeleri ve kırsal alanlara yönelik plan ve projeler hazırlar, uygular, yönetir ve izler.
12 64038 Toplumsal ve mesleki mevzuat ve etik kuralları bilir, takip eder ve ona uyum sağlar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 4 4 5 5 4 5 4 5 4 5
2 4 5 5 5 4 4 5 4 5 4 5 4
3 5 4 4 4 5 4 4 5 4 5 5 4
4 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4
5 4 5 4 4 5 4 4 5 4 5 4 5
6 5 4 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4
7 4 5 5 4 5 4 4 5 4 5 4 5
8 5 4 4 5 5 4 5 5 5 4 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek