Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BKB202 Bitki Koruma 927001 2 4 5

Dersin Amacı

Bu dersin amacı öğrencilerin, bitkisel ürünlerde zarar oluşturan zararlıları genel olarak phylum ya da takım düzeyinde tanıyabilmelerini, biyolojileri, zarar şekilleri ve savaş yöntemlerini kavrayabilmelerini sağlamaktır. Bitkilerde hastalıklara yol açan fungal, bakteriyel ve viral etmenlerin morfolojik yapıları, belirti tipleri, yayılış şekilleri, yabancı otların genel özellikleri, yarar ve zararları hakkında temel bilgiler vermek, bu etmenlerin mücadele yöntemlerini öğretmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Nazlı Dide KUTLUK YILMAZ, Prof. Dr. İzzet AKÇA

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Ecevit, O. Tuncer, C. and Hatat, G. 1996. Bitki Koruma (Plant Protection). O.M:Ü. Ziraat Fakultesi ders Notu No: 20, Samsun. S. 198 2. Agrios, G.N. 2005. Plant Pathology. Academic Press. Califronia. 922 p. 3. Kansu, İ.,A.,1994. Genel Entomoloji. Kıvanç Basımevi, 7. Baskı, Ankara 4. Öncüer, C., 2004. Tarımsal Zararlılarla Savaş Yöntemleri ve İlaçları. Adnan Menderes Üniversitesi Yayınları, No: 19, 5. Baskı, Aydın.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Hastalık nedenleri, bitki patojenlerinin genel özellikleri, simptomlar, patojenlerin yayılması ve taşınması, epidemiyoloji, temel kontrol metotları, böcek morfolojisi, böcek sistemlerinin fonksiyonu ve yapısı, böceklerin büyümesi ve gelişmesi,böcek ekolojisi ve kontrol metotları, sınıflandırma, bitki zararlısı akar ve nematodların genel özellikleri, hastalık ve zararlılar ile zararlılar ile mücadele yöntemleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 1 60 1
5 Derse Katılım 1 10 1
54 Ev Ödevi 1 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
7 Laboratuvar 1 20 20
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 25 25
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 2 30 60
54 Ev Ödevi 1 20 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bitki Koruma bölümünde farklı bilim dallarının tanıtımı (fitopatoloji, entomoloji, herboloji ). Fitopatolojinin bölümleri. Bitki hastalıklarında karşılaşılan simptom tipleri. Bitki Koruma 1 (Giriş-Simptomlar).ppt
2 Abiyotik hastalıklar (çevre faktörleri-hastalık ilişkileri, olumsuz iklim ve toprak koşullarının bitkilere etkileri). Bitk Koruma 2 (Etioloji).ppt
Bitki Koruma 3 (Bitki besin Elementi-Pestisit).ppt
3 Fungusların genel özellikleri, bitki patojeni funguslar, yayılma ve bulaşma yolları Önemli bazı fungal hastalıklar ve mücadeleleri. Bitki Koruma 4 (Funguslar).ppt
Bitki Koruma 5 (Funguslar 2).ppt
4 Virüslerin genel özellikleri, virüsler tarafından oluşturulan bazı önemli hastalıklar, simptomları, bulaşma yolları ve kontrolü. Bitki Koruma (Virüsler).ppt
5 Bakterilerin genel özellikleri, bitki patojeni bakteriler, yayılma ve bulaşma yolları, bazı önemli bakteriyel hastalıklar ve mücadeleleri. Bitki Koruma (Bakteriler).ppt
6 Yabancı otlar, parazit bitkiler ve genel mücadele prensipleri. Bitki KorumaYABANCI OT KISMI.ppt
7 Hastalık etmenleri ile mücadele yolları (Hijyen ve Terapi). İLAÇlama ilkeleri 18.07.2007--2.ppt
8 Ara Sınav
9 Bitki Zararlısı Böcekler, Morfolojileri. Bitki Koruma ders notu_2020.pdf
10 Böceklerde Anatomi ve Fizyoloji. Bitki Koruma ders notu_2020.pdf
11 Böceklerde Üreme ve Gelişme. Bitki Koruma ders notu_2020.pdf
12 Önemli Böcek Takımları. Bitki Koruma ders notu_2020.pdf
13 Bitki Zararlısı Akarlar ve Nematodlar. Bitki Koruma ders notu_2020.pdf
14 Bitki Zararlıları ile Mücadele. İLAÇlama ilkeleri 18.07.2007--2.ppt

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1402052 Bitkilerde abiyotik hastalıkların sebeplerini bilir ve problemin ortadan kaldırılması için çözüm önerileri getirebilir,
2 1403287 Fungus, bakteri ve virüs gibi biyotik faktörlerin neden olduğu bitki hastalıklarının belirtilerini tanır ve özellikleri hakkında temel bilgilere sahip olur.
3 1419549 Yarı parazit ve tam parazit bitkileri, bunların yabancı otlardan farklı yönlerini bilir, mücadeleleri konusunda önerilerde bulunabilir,
4 1429798 Bazı önemli bahçe bitkileri ve tarla bitkileri hastalıklarını tanır,
5 1412278 Hastalık etmenlerinin bulaşma ve yayılma yollarını kavrar,
6 1428338 Hastalıkların kontrolünde sanitasyon tedbirleri, dayanıklı çeşit kullanımı, biyolojik, mekanik ve kimyasal mücadele gibi mücadele metotlarını kavrar ve uygulanması konusunda donanıma sahip olur,
7 1428599 Nematoda, Annelida, Mollusca, Arthropoda (Arachnida, Insecta), Chordata şubelerine bağlı hayvansal zararlı türleri tanır,
8 1434632 Genel zararlı yönetimi ve kontrol ilkeleri hakkında bilgi sahibi olur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76151 Tarım ve tarım ekonomisiyle ilgili temel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur, bilgiye nasıl ulaşılacağını, nerede, ne zaman kullanılacağını bilir.
2 71796 Kırsal kalkınma ve etkin kaynak kullanımı konularını analiz edebilir.
3 71799 Tarım işletmelerinin sorunlarını saptayıp uygun çözüm önerileri geliştirir.
4 71801 Tarım ekonomisi ile ilgili olguları, temel istatistik ve ekonometrik yöntemleri kullanarak analiz etme ve yorumlama becerisine sahip olur.
5 76152 Mevcut yapıyı tanımlar, fırsatları tahmin eder ve sorunları raporlandırır.
6 76153 Ekonomideki gelişmelerin nedenlerini yorumlar.
7 71798 Ekip çalışması bilincine sahip olur.
8 71800 Risk ve belirsizlik ortamında uygun kararları alabilir.
9 71802 Tarım ve tarım ekonomisi konusunda edindiği bilgi ve becerilerle, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
10 71803 Tarım ekonomisi alanında dünya ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri takip eder, sorunları tanımlayarak kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olur
11 76154 Çevresel, ekonomik ve teknik faktörleri dikkate alarak tarım işletmeleri ve kırsal alanlara yönelik plan ve projeler hazırlar, uygular, yönetir ve izler.
12 71797 Toplumsal ve mesleki mevzuat ve etik kuralları bilir, takip eder ve ona uyum sağlar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 4 4 5 5 4 5 4 5 4 5
2 4 5 5 5 4 4 5 4 5 4 5 4
3 5 4 4 4 5 4 4 5 4 5 5 4
4 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4
5 4 5 4 4 5 4 4 5 4 5 4 5
6 5 4 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4
7 4 5 5 4 5 4 4 5 4 5 4 5
8 5 4 4 5 5 4 5 5 5 4 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek