Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TBB202 Tarla Bitkileri 927001 2 4 5

Dersin Amacı

Türkiye tarımında tarla bitkilerinin önemi, tarla bitkilerinin yetiştiriciliği, ticari piyasada satılan çeşitler hakkında bilgilendirme ve ıslahı hakkında öğrenciyi bilgi sahibi yapmak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr. Ferat UZUN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Power point sunumları Kaynaklar Sancar Ö, 1997. Tarla Bitkileri Üretimi. Gazi Osman Paşa Üniv., Tokat. Kurt O, 2010. Tarla Bitkileri Yetiştirme Tekniği. Ondokuz Mayıs Üniv., Ziraat Fak., Ders Kitabı No: 44 (2. Baskı). Samsun. Baydar H, Tarla Bitkilerine Giriş http://ziraat.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/138/files/tarla-bitkilerine-giris- 16112012.pdf. Ceylan A, 1994. Tarla Tarımı. Ege Üniv., Ziraat Fak., Tarla Bitkileri Böl., Bornova, İzmir. Geçit HH 2011. Tarla Bitkileri (Düzeltilmiş İkinci Cilt). Ankara Üniv., Ziraat Fak., Yay. No:1588, Ders Kitabı:540, Ankara. Genç İ, Tükel T, Sağlamtimur T, 1988. Tarla Tarımı. Çukurova Üniv., Ziraat Fak., Tarla Bitkileri Böl., Adana. Kara K, 2001. Tarla Bitkileri. Atatürk Üniv., Ziraat Fak. Yay. No:191. Atatürk Üniv., Ziraat Fak., Ofset Tesisi, Erzurum Gençtan T, 1999. Tarla Tarımı. Trakya Üniv., Tekirdağ Ziraat Fak., Tarla Bitkileri Böl., Tekirdağ.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Tarla tarımının genel ilkeleri Tarla bitkilerinin tanıtımı Ticari piyasada satılan çeşitlerin tanıtımı Tarla bitkilerinden bazılarının yetiştiriciliği Bazı tarla bitkileri alet ve makinelerinin kullanımı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 50 1
6 Uygulama/Pratik 1 25 1
17 Alan Çalışması 1 25 1
2 Final Sınavı 1 70 1
38 Rapor Hazırlama 1 30 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 6 1 6
16 Alan Gezisi 6 2 12
17 Alan Çalışması 2 4 8
29 Bireysel Çalışma 8 4 32
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 4 5 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 6 24
34 Okuma 10 2 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tarla bitkilerinin tanımı, toprağın tanımı, toprak işleme ve kullanılan ekipmanlar Tarla bitkileri yetiştiriciliğinde kullanılan alet ve makinaların tanıtımı 1. Toprağın tanımı, toprak işleme ve kullanılan ekipmanlar.ppt
2 Buğday Puluk, tırmık gibi tarım aletlerinin traktöre takılması 2. Buğday tarımı.ppt
3 Mısır Tarla bitkileri tohumlarının tanınması, çimlenme güçleri 3. Mısır tarımı.ppt
4 Ayçiçeği Traktör ile toprak işleme 4. Ayçiçeği tarımı.ppt
5 Şeker pancarı Traktör ile toprak işleme 5. Şeker Pancarı.pptx
6 Patates Çapa makinesi kullanımı 6. Patates tarımı.ppt
7 Yonca Çapa makinesi kullanımı 7. Yonca tarımı.ppt
8 Fiğ Yabancı otlar ile el çapası ile mücadele 8. Fiğ tarımı.ppt
9 Ara sınav Arasınav (Midterm exam).pptx
10 Çeltik Parsellere bazı tarla bitkileri tohumlarının ekimi ve ilk gübre dozunun verilmesi 9. Çeltik tarımı.ppt
11 Fasülye Deneme alanındaki bitkilerin gözlemlenmesi 10. Fasülye tarımı.ppt
12 Pamuk Deneme alanındaki bitkilerin gözlemlenmesi 11. Pamuk tarımı.ppt
13 Soya fasülyesi Deneme alanındaki bitkilerin gözlemlenmesi, ikinci gübre dozunun verilmesi 12. Soya tarımı.ppt
14 Yerfıstığı Uygulama parsellerinin raporlarının hazırlanması 13. Yerfıstığı tarımı.ppt

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1449726 Tarla bitkilerini tanır
2 1449687 Bazı tarla bitkilerini yetiştirmeyi öğrenir
3 1449718 Tarla bitkileri yetiştiriciliğinde kullanılan tarım alet ve makinalarını tanır ve bazılarını kullanabilir
4 1449728 Tarla bitkilerini gübrelemeyi öğrenir
5 1515071 Yabancı ot mücadelesini öğrenir
6 1515072 Tarla bitkilerinin gelişme evrelerini öğrenir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76151 Tarım ve tarım ekonomisiyle ilgili temel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur, bilgiye nasıl ulaşılacağını, nerede, ne zaman kullanılacağını bilir.
2 71796 Kırsal kalkınma ve etkin kaynak kullanımı konularını analiz edebilir.
3 71799 Tarım işletmelerinin sorunlarını saptayıp uygun çözüm önerileri geliştirir.
4 71801 Tarım ekonomisi ile ilgili olguları, temel istatistik ve ekonometrik yöntemleri kullanarak analiz etme ve yorumlama becerisine sahip olur.
5 76152 Mevcut yapıyı tanımlar, fırsatları tahmin eder ve sorunları raporlandırır.
6 76153 Ekonomideki gelişmelerin nedenlerini yorumlar.
7 71798 Ekip çalışması bilincine sahip olur.
8 71800 Risk ve belirsizlik ortamında uygun kararları alabilir.
9 71802 Tarım ve tarım ekonomisi konusunda edindiği bilgi ve becerilerle, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
10 71803 Tarım ekonomisi alanında dünya ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri takip eder, sorunları tanımlayarak kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olur
11 76154 Çevresel, ekonomik ve teknik faktörleri dikkate alarak tarım işletmeleri ve kırsal alanlara yönelik plan ve projeler hazırlar, uygular, yönetir ve izler.
12 71797 Toplumsal ve mesleki mevzuat ve etik kuralları bilir, takip eder ve ona uyum sağlar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 2
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
3 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek