Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TOP202 Toprak Bilgisi 927001 2 4 5

Dersin Amacı

Bu ders öğrencilere toprak biliminin esasları hakkında bilgi verir ve onlara Ziraat Mühendisliğinde toprağın önemini tanıtır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Nutullah ÖZDEMİR

Ön Koşul Dersleri

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Brady, N.C., 1974. The Nature and Properties of Soils. MacMillan Publishing Co., Inc., New York. Ergene, A., 1987. Toprak Biliminin Esasları. Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Ders Kitapları, No: 47

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Toprak bilimine giriş, toprak oluşum faktörleri ve süreçleri, toprakların sınıflandırılması, toprakların fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri, toprak verimliliği, toprak ve su koruma.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 16 16
5 Derse Katılım 14 2 28
7 Laboratuvar 14 2 28
8 Rehberli Problem Çözümü 14 1 14
54 Ev Ödevi 2 2 4

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Toprağın tanımı, toprak oluşumu, taşınmış ve yerli anamateryal 1. HAFTA.pdf
2 Toprak oluşum faktörleri, anamateryal, iklim, canlılar, topografya, zaman 2. HAFTA.pdf
3 Toprak oluşum süreçleri, laterizasyon, kireçleşme, 3. HAFTA.pdf
4 Gleyleşme, podzolizasyon, alkalileşme ve tuzlulaşma 4. HAFTA.pdf
5 Toprak profili, genetik horizonlar, toprak sınıflama sistemleri 5. HAFTA.pdf
6 Toprakların fiziksel özellikleri, tekstür tarımsal açıdan önemi 6. HAFTA.pdf
7 Strüktür, tarımsal açıdan önemi, havalanma ve su tutma kapasitesi 7. HAFTA.pdf
8 Toprakların kimyasal özellikleri, toprak reaksiyonu, elektriksel iletkenlik 8. HAFTA.pdf
9 Ara sınav 9. HAFTA.pdf
10 Değişebilir katyonlar, katyon değişim kapasitesi, 10. HAFTA.pdf
11 Toprak organik maddesi ve önemi 11. HAFTA.pdf
12 Bitki besin elementleri, makro elementler, C, H, O, N, P, K, Ca, Mg, S 12. HAFTA.pdf
13 Mikro besin elementleri, Fe, Cu, Mn, Zn, B, Mo, 13. HAFTA.pdf
14 Rüzgar ve su erozyonu, toprak muhafaza 14. HAFTA.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1129241 Toprağın yapısı ve özellikleri hakkında bilgi sahibi olur
2 1198301 Toprak oluşum faktörleri ve süreçleri, toıprağın fiziksel ve kimyasal özellikleri hakkında bilgi sahibi olur
3 1119727 Bitki besin elementleri ve gübrelerle ilgili temel bilgileri öğrenir
4 1145200 Toprak ve su kayanaklarının önemi ve korunması hakkında bilgi sahibi olur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68419 Tarım ve tarım ekonomisiyle ilgili temel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur, bilgiye nasıl ulaşılacağını, nerede, ne zaman kullanılacağını bilir.
2 64037 Kırsal kalkınma ve etkin kaynak kullanımı konularını analiz edebilir.
3 64040 Tarım işletmelerinin sorunlarını saptayıp uygun çözüm önerileri geliştirir.
4 64042 Tarım ekonomisi ile ilgili olguları, temel istatistik ve ekonometrik yöntemleri kullanarak analiz etme ve yorumlama becerisine sahip olur.
5 68420 Mevcut yapıyı tanımlar, fırsatları tahmin eder ve sorunları raporlandırır.
6 68421 Ekonomideki gelişmelerin nedenlerini yorumlar.
7 64039 Ekip çalışması bilincine sahip olur.
8 64041 Risk ve belirsizlik ortamında uygun kararları alabilir.
9 64043 Tarım ve tarım ekonomisi konusunda edindiği bilgi ve becerilerle, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
10 64044 Tarım ekonomisi alanında dünya ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri takip eder, sorunları tanımlayarak kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olur
11 68422 Çevresel, ekonomik ve teknik faktörleri dikkate alarak tarım işletmeleri ve kırsal alanlara yönelik plan ve projeler hazırlar, uygular, yönetir ve izler.
12 64038 Toplumsal ve mesleki mevzuat ve etik kuralları bilir, takip eder ve ona uyum sağlar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1
2
3
4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek