Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ZMT204 Ölçme Bilgisi 927001 2 4 3

Dersin Amacı

Topoğrafya biliminin tanımı, arazi uygulamaları, tarım arazisinde yapılacak ölçme işlemleri. Tarım arazisinde sınırların belirlenmesi, yatay mesafe ve alan ölçümlerinin gerçekleştirilebilmesi, yükseklik ülçmeleri yaparak topoğrafik haritaların çıkarılabilmesi ve arazi yüzeyinde yapılacak çalışmaların planlanması.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Professor Yusuf Demir(Phd.)

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Prof. Dr. Mustafa AYYILDIZ, Ölçme Bilgisi, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları 550. Ders Kitabı 182. ANKARA. Prof. Dr. A. Vahap YAĞANOĞLU ve Prof. Dr. Mustafa OKUROĞLU, Ölçme Bilgisi I, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ders Yayınları No 137. ERZURM.1992.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Ölçme bilgisi, tanımı kapsamı. Basit ölçme araçları ve yapılan işlemler. Uzunluk ölçmesi, dik inme ve çıkma, alan ölçmesi. Yükseklik ölçmesi, nivelman ve çeşitleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 40 1
4 Quiz 10 20 1
6 Uygulama/Pratik 10 20 1
12 Takım/Grup Çalışması 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 6 6
2 Final Sınavı 1 4 4
5 Derse Katılım 14 3 42
7 Laboratuvar 2 3 6
8 Rehberli Problem Çözümü 5 2 10
17 Alan Çalışması 2 3 6
54 Ev Ödevi 2 3 6

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ölçme bilgisinin tanımı, kapsamı ve çeşitleri Ölçme ve terminolojisiı.pptx
2 Ölçme bilgisinde kullanılna birimler ve ölçme bilgisi terminolojisi x Ölçek ve birimler.pptx
3 Basit ölçme araçları ile yapılan ölçme işlemleri x x Basit Ölçme Aletleri ile yapılan işler.pptx
4 Uzunluk ölçme araçları ve uzunluk ölçmeleri x x Uzunluk Ölçmesi.pptx
5 Eğim ölçme, dik inme ve çıkma x x Dik İnme ve çıkma, Eğim Ölçmesi.pptx
6 Alanların ölçülmsi x x Alanların Ölçülmesi.pptx
7 Ölçülen alanların kağıt üzerine geçirilmesi, plan ve harita çizimi x x Çizilmiş Planlardan alan ölçülmesi.pptx
8 Yükseklik ölçmeleri x x Yükseklik ölçmesi.pptx
9 Yükseklik ölçmesinde kullanılan nivolar ve nokta nivelmanı x x Nokta Nivelmanı....pptx
10 Vize
11 Enine ve boyuna profil nivelmanı x x Profil Nivelmanı.pptx
12 Işınsal yöntemle yüzey nivelmanı x x Işınsal Yüzey nivelmanı.pptx
13 Karelar ağı yöntemiyle yüzey nivelmanı x x Kare Ağı Yüzey nivelmanı.pptx
14 Yüzey nivelman sonuçlarının çizimi x x Tesviye.pptx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1528941 Topoğrafya biliminin temelini öğrenir
2 1528942 Arazi ölçme ve aplikasyonu öğrenir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76151 Tarım ve tarım ekonomisiyle ilgili temel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur, bilgiye nasıl ulaşılacağını, nerede, ne zaman kullanılacağını bilir.
2 71796 Kırsal kalkınma ve etkin kaynak kullanımı konularını analiz edebilir.
3 71799 Tarım işletmelerinin sorunlarını saptayıp uygun çözüm önerileri geliştirir.
4 71801 Tarım ekonomisi ile ilgili olguları, temel istatistik ve ekonometrik yöntemleri kullanarak analiz etme ve yorumlama becerisine sahip olur.
5 76152 Mevcut yapıyı tanımlar, fırsatları tahmin eder ve sorunları raporlandırır.
6 76153 Ekonomideki gelişmelerin nedenlerini yorumlar.
7 71798 Ekip çalışması bilincine sahip olur.
8 71800 Risk ve belirsizlik ortamında uygun kararları alabilir.
9 71802 Tarım ve tarım ekonomisi konusunda edindiği bilgi ve becerilerle, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
10 71803 Tarım ekonomisi alanında dünya ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri takip eder, sorunları tanımlayarak kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olur
11 76154 Çevresel, ekonomik ve teknik faktörleri dikkate alarak tarım işletmeleri ve kırsal alanlara yönelik plan ve projeler hazırlar, uygular, yönetir ve izler.
12 71797 Toplumsal ve mesleki mevzuat ve etik kuralları bilir, takip eder ve ona uyum sağlar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2
2 2 3 3 3 2 2 5 3 3 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek