Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ZMT204 Ölçme Bilgisi 927001 2 4 3

Dersin Amacı

Topoğrafya biliminin tanımı, arazi uygulamaları, tarım arazisinde yapılacak ölçme işlemleri. Tarım arazisinde sınırların belirlenmesi, yatay mesafe ve alan ölçümlerinin gerçekleştirilebilmesi, yükseklik ülçmeleri yaparak topoğrafik haritaların çıkarılabilmesi ve arazi yüzeyinde yapılacak çalışmaların planlanması.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Yusuf Demir

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Prof. Dr. Mustafa AYYILDIZ, Ölçme Bilgisi, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları 550. Ders Kitabı 182. ANKARA. Prof. Dr. A. Vahap YAĞANOĞLU ve Prof. Dr. Mustafa OKUROĞLU, Ölçme Bilgisi I, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ders Yayınları No 137. ERZURM.1992.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 40 1
4 Quiz 10 2 1
6 Uygulama/Pratik 10 2 1
12 Takım/Grup Çalışması 1 20 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
7 Laboratuvar 5 3 15
8 Rehberli Problem Çözümü 10 2 20
17 Alan Çalışması 5 1 5
54 Ev Ödevi 3 1 3

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ölçme bilgisinin tanımı, kapsamı ve çeşitleri
2 Ölçme bilgisinde kullanılna birimler ve ölçme bilgisi terminolojisi
3 Basit ölçme araçları ile yapılan ölçme işlemleri
4 Uzunluk ölçme araçları ve uzunluk ölçmeleri
5 Eğim ölçme, dik inme ve çıkma
6 Alanların ölçülmsi
7 Ölçülen alanların kağıt üzerine geçirilmesi, plan ve harita çizimi
8 Yükseklik ölçmeleri
9 Yükseklik ölçmesinde kullanılan nivolar ve nokta nivelmanı
10 Vize
11 Enine ve boyuna profil nivelmanı
12 Işınsal yöntemle yüzey nivelmanı
13 Karelar ağı yöntemiyle yüzey nivelmanı
14 Yüzey nivelman sonuçlarının çizimi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
26094 1209328 Arazi ölçme ve aplikasyonu öğretmek
33564 1138684 topoğrafya biliminin temelini öğretmek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68419 Tarım ve tarım ekonomisiyle ilgili temel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur, bilgiye nasıl ulaşılacağını, nerede, ne zaman kullanılacağını bilir.
2 64037 Kırsal kalkınma ve etkin kaynak kullanımı konularını analiz edebilir.
3 64040 Tarım işletmelerinin sorunlarını saptayıp uygun çözüm önerileri geliştirir.
4 64042 Tarım ekonomisi ile ilgili olguları, temel istatistik ve ekonometrik yöntemleri kullanarak analiz etme ve yorumlama becerisine sahip olur.
5 68420 Mevcut yapıyı tanımlar, fırsatları tahmin eder ve sorunları raporlandırır.
6 68421 Ekonomideki gelişmelerin nedenlerini yorumlar.
7 64039 Ekip çalışması bilincine sahip olur.
8 64041 Risk ve belirsizlik ortamında uygun kararları alabilir.
9 64043 Tarım ve tarım ekonomisi konusunda edindiği bilgi ve becerilerle, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
10 64044 Tarım ekonomisi alanında dünya ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri takip eder, sorunları tanımlayarak kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olur
11 68422 Çevresel, ekonomik ve teknik faktörleri dikkate alarak tarım işletmeleri ve kırsal alanlara yönelik plan ve projeler hazırlar, uygular, yönetir ve izler.
12 64038 Toplumsal ve mesleki mevzuat ve etik kuralları bilir, takip eder ve ona uyum sağlar.