Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ZMT206 Sürdürülebilir Tarım 927001 2 4 3

Dersin Amacı

Sürdürülebilir tarım ve kalkınma konularında öğrencilerin temel kavramları kavramalarına yardımcı olmak; sürdürülebilir tarım ve kalkınmanın boyutlarını, temel prensiplerini ve konu ile ilgili dünya düzeyinde yapılan çalışmaları öğrenmelerine yardımcı olmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr.Öğr.Üyesi Selime CANAN

Ön Koşul Dersleri

yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

National Research Council (2010). Toward Sustainable Agricultural Systems in the 21st Century; Committee on Twenty-First Century Systems Agriculture. Mason, J. (2003). Sustainable Agriculture (Second edition). Land Links, Australia. Aksu, C. (2011). Sürdürülebili Kalkınma ve Çevre, Güney Ege Kalkınma Ajansı

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Tarım çeşitleri, sürdürülebilir tarım kavramı ve boyutları, sürdürülebilir tarımın prensipleri, sürdürülebilir kalkınma kavramı, boyutları ve göstergeleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 1 70 1
54 Ev Ödevi 1 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
4 Quiz 1 2 2
5 Derse Katılım 13 3 39
8 Rehberli Problem Çözümü 9 2 18
54 Ev Ödevi 2 6 12

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin, kapsamı ve önemi SurdurulebilirTarim.pdf
2 Tarım kavramı, tarım ile ekoloji kavramlarının ilişkisi, tarımın önemi, tarım biliminin diğer temel ve uygulamalı bilimler ile ilişkisi SurdurulebilirTarim.pdf
3 Tarım çeşitleri (tarla tarımı, mera hayncılığı, ticari tarım, geçimlik tarım, yoğun/düşük girdili tarım, organik tarım, biyodinamik tarım, sürdürülebilir tarım, kent tarımı, yarım zamanlı tarım, hassas tarım, endüstriyel tarım, toplum destekli tarım, orman yakma ve kesme ile ortay çıkarılan tarım vd.) SurdurulebilirTarim.pdf
4 Sürdürülebilirlik kavramı ve boyutları (çevresel, ekonomik ve sosyal) https://www.youtube.com/watch?v=gBc8y2S7oJw
5 Sürdürülebilir tarım kavramı, prensipleri, boyutları, çeşitleri, uygulamları ve diğer tarım şekillerinden farklılıkları surdurulebilir-tarim-ilkeleri-iyi-uygulamalar-rehberi_4.pdf
6 Organik tarım, kavram, prensip, uygulamaları, dünya, AB ve Türkiye'deki durumu Organik-Tarım-Ekonomisi.pdf
7 İyi tarım uygulamaları(GLOBALGAP) https://www.dailymotion.com/video/xju4c1
8 Ara sınav https://www.youtube.com/watch?v=H1beWzWvO0c
9 Sürdürülebilir tarım ve kırsal kalkınma, sürdürülebilir kalkınma ilişkisi
10 Büyüme, kalkınma ve sürdürülebilir kalkınma kavramları; sürdürülebilir kalkınmanın boyutları Sürdürülebilir_Kalkınmanın_Ölçülmesi_ve_Türkiye_için_Yöntem_Geliştirilmesi.pdf
11 Sürdürülebilir kalkınmanın ölçülmesi, UNDP HDI
12 Sürdürülebilir kalkınma çalışmaları, tarihsel gelişimi, uluslararası boyutları, ilgili birleşmiş milletler kuruluşları, konferanslar
13 Türkiye'de sürdürülebilir kalkınmanın durumu, ilgili kuruluşlar, faaliyetleri
14 Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınma politilası, sorunlar ve çözüm önerileri

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1355590 Öğrenciler sürdürülebilir kalkınmanın nasıl ölçüldüğünü kavrar, İnsani Kalkınma Endeksi'nde (UNDP HDI) Türkiye'nin yerini çeşitli ülkeler ile kıyaslar.
2 1349144 Öğrenciler sürdürülebilir tarım kavramını, kapsamını, boyutlarını kavrar; sürdürülebilir tarım ile diğer tarım yöntemlerinin farklılıklarını açıklar.
3 1352811 Öğrenciler sürdürülebilir tarım ve sürdürülebilir kırsal kalkınma ilişkilerini açıklar.
4 1369227 Öğrenciler Türkiye'de sürdürülebilir kalkınmanın durumu, ilgili kuruluşlar, politikalar konusunda bilgi sahibi olur ve yorum yapar.
5 1362258 Öğrenciler sürdürülebilirlik kavramını açıklar ve sürdürülebilirliğin boyutlarını ortaya koyar.
6 1436840 Öğrenciler sürdürülebilir tarım yöntemlerinden organik tarım ve iyi tarım uygulamalarının prensiplerini ortaya koyar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76151 Tarım ve tarım ekonomisiyle ilgili temel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur, bilgiye nasıl ulaşılacağını, nerede, ne zaman kullanılacağını bilir.
2 71796 Kırsal kalkınma ve etkin kaynak kullanımı konularını analiz edebilir.
3 71799 Tarım işletmelerinin sorunlarını saptayıp uygun çözüm önerileri geliştirir.
4 71801 Tarım ekonomisi ile ilgili olguları, temel istatistik ve ekonometrik yöntemleri kullanarak analiz etme ve yorumlama becerisine sahip olur.
5 76152 Mevcut yapıyı tanımlar, fırsatları tahmin eder ve sorunları raporlandırır.
6 76153 Ekonomideki gelişmelerin nedenlerini yorumlar.
7 71798 Ekip çalışması bilincine sahip olur.
8 71800 Risk ve belirsizlik ortamında uygun kararları alabilir.
9 71802 Tarım ve tarım ekonomisi konusunda edindiği bilgi ve becerilerle, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
10 71803 Tarım ekonomisi alanında dünya ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri takip eder, sorunları tanımlayarak kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olur
11 76154 Çevresel, ekonomik ve teknik faktörleri dikkate alarak tarım işletmeleri ve kırsal alanlara yönelik plan ve projeler hazırlar, uygular, yönetir ve izler.
12 71797 Toplumsal ve mesleki mevzuat ve etik kuralları bilir, takip eder ve ona uyum sağlar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 5 5 3 4 3 5 3 4 5 4
2 5 3 3 3 4 3 4 3 4 5 5 5
3 3 5 4 4 4 5 5 5 4 4 5 5
4 4 4 3 4 5 4 3 3 5 5 4 3
5 5 4 3 5 3 5 3 4 5 3 4 5
6 5 5 3 5 4 4 5 4 5 3 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek