Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TEB301 Tarım ve Gıda Politikası I 927001 3 5 5

Dersin Amacı

Dersin amacı, öğrencilere tarım ve gıda politikası ile ilgili temel kavramlar, politikaları etkileyen faktörler, tarım ve gıda politikaların amaçları, tarım ve gıda politikalarının araçları ve etkileri, Türkiye'de uygulanan tarım politikaları ve etkileri konularında kazanımların sağlanmasıdır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Mehmet BOZOĞLU

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Bozoğlu, M., Tarım ve Gıda Politikası Ders Notları (Basılmamış)

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

Politikaları etkileyen faktörler, politika analiz süreci, piyasa başarısızlıkları ve hükumetin rolü, üretici ve tüketici rantı, politika amaçları, araçları ve etkileri, Türkiye'de uygulanan politikalar ve etkileri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 1 60 1
4 Quiz 2 20 1
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 4 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
22 Proje Hazırlama 1 20 20
23 Proje Sunma 1 1 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 38 38

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tarım ve gıda politikası dersinin tanıtımı, tarım ve gıda politikalarını etkileyen faktörler 1.DERS TANITIMI & POLİTİKALARI ETKİLEYEN FAKTÖRLER.pdf
2 Tarım ve gıda politikasının ilgi alanları 2.TARIM & GIDA POLİTİKASININ İLGİ ALANLARI.pdf
3 Tarım ve gıda politikasının amaçları 3.TARIM & GIDA POLİTİKASININ AMAÇLARI.pdf
4 Tarım ve gıda politikasının araçlarının analizi 4.TARIM & GIDA POLİTİKASININ ARAÇLARI (1).pdf
5 Tarım ve gıda politikasının araçlarının analizi 5.TARIM & GIDA POLİTİKASININ ARAÇLARI (2).pdf
6 Tarım ve gıda politikasının araçlarının analizi 6.TARIM & GIDA POLİTİKASININ ARAÇLARI (3).pdf
7 Türkiye'nin tarım-gıda politikaları ve etkilerinin analizi 7.TÜRKİYE TARIM & GIDA POLİTİKALARI VE ETKİLERİ (1923-1963 DÖNEMİ).pdf
8 Türkiye'nin tarım-gıda politikaları ve etkilerinin analizi 8.TÜRKİYE TARIM & GIDA POLİTİKALARI VE ETKİLERİ (1963-2000 DÖNEMİ).pdf
9 Türkiye'nin tarım-gıda politikaları ve etkilerinin analizi 9.TÜRKİYE TARIM & GIDA POLİTİKALARI VE ETKİLERİ (1963-2000 DÖNEMİ).pdf
10 Ara sınavı
11 Türkiye'nin tarım-gıda politikaları ve etkilerinin analizi 11.TÜRKİYE TARIM & GIDA POLİTİKALARI VE ETKİLERİ (2000'Lİ YILLAR).pdf
12 AB OTP ve Türkiye'nin uyumu 12.AB OTP VE TÜRKİYE'NİN UYUMU.pdf
13 Türkiye’nin güncel tarımsal destekleme politikası 13. TÜRKİYE'NİN GÜNCEL TARIMSAL DESTEKLEME POLİTİKASI.pdf
14 Öğrenci semineri 14.ÖĞRENCİ SUNUMLARI.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1357137 Tarım politikası sürecinde durum, sorun, hedef ve strateji analizini yapar.
2 1359892 Piyasanın başarısızlıklarını ve hükümetin rolü konusundaki yaklaşımları izah eder.
3 1347425 Tarım politikalarını etkileyen faktörleri tartışır.
4 1351752 Türkiye’de uygulanan tarım politikaları ve etkilerini değerlendirir.
5 1362734 Politika analiz sonuçlarını yazılı ve sözlü olarak sunar.
6 1372749 Alternatifler arasında en etkili politika stratejisini tavsiye eder.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76151 Tarım ve tarım ekonomisiyle ilgili temel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur, bilgiye nasıl ulaşılacağını, nerede, ne zaman kullanılacağını bilir.
2 71796 Kırsal kalkınma ve etkin kaynak kullanımı konularını analiz edebilir.
3 71799 Tarım işletmelerinin sorunlarını saptayıp uygun çözüm önerileri geliştirir.
4 71801 Tarım ekonomisi ile ilgili olguları, temel istatistik ve ekonometrik yöntemleri kullanarak analiz etme ve yorumlama becerisine sahip olur.
5 76152 Mevcut yapıyı tanımlar, fırsatları tahmin eder ve sorunları raporlandırır.
6 76153 Ekonomideki gelişmelerin nedenlerini yorumlar.
7 71798 Ekip çalışması bilincine sahip olur.
8 71800 Risk ve belirsizlik ortamında uygun kararları alabilir.
9 71802 Tarım ve tarım ekonomisi konusunda edindiği bilgi ve becerilerle, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
10 71803 Tarım ekonomisi alanında dünya ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri takip eder, sorunları tanımlayarak kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olur
11 76154 Çevresel, ekonomik ve teknik faktörleri dikkate alarak tarım işletmeleri ve kırsal alanlara yönelik plan ve projeler hazırlar, uygular, yönetir ve izler.
12 71797 Toplumsal ve mesleki mevzuat ve etik kuralları bilir, takip eder ve ona uyum sağlar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5
2 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5
3 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5
4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5
5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5
6 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek