Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TEB305 Tarımsal Üretim Ekonomisi 927001 3 5 5

Dersin Amacı

Tarımsal üretimde girdi-çıktı arasındaki analizleri, kâr makzimizasyonu, üretimde zaman faktörü konularında elde edilecek bilgiler doğrultusunda, öğrencilere işletme planlaması ve optimum girdi kullanımı konularında proje üretme becerileri kazandırmaktır

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Assoc.Prof.Osman Kılıç

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Cinemre, H.A, 2002. Tarım Ekonomisi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, Ders Kitabı No:11, Samsun. Doll, J.P; Orazem, F., 1978. Production Economics, Theory with Applications. Grid Inc., Columbus, Ohio.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Tarımsal üretimde girdiler ve çıktılar arasındaki ilişkiler analiz edilip, yorumlanır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 15 15
2 Final Sınavı 1 15 15
5 Derse Katılım 14 3 42
8 Rehberli Problem Çözümü 14 3 42
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 0 0 0
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 0 0 0

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Üretimin tanımı ve kapsamı, üretim girdileri, çıktılar 1. Hafta.pdf
2 Üretim tekniği, üretim fonksiyonunun tanımı ve kapsamı 2. Hafta.pdf
3 Marjinal ikame oranı 3. Hafta.pdf
4 Eş maliyet doğrusu 4. Hafta.pdf
5 Girdi-çıktılar arası ilişkiler 5. Hafta.pdf
6 Optimal faktör bileşimi oranı 6. Hafta.pdf
7 Birden fazla faktörle üretim ilişkileri 7. Hafta.pdf
8 Üretim imkanları eğrisi 8. Hafta.pdf
9 Eş gelir doğrusu 9. Hafta.pdf
10 Ara sınavı
11 Çok yıllık yatırımlarda kâr maksimizasyonu 10. Hafta.pdf
12 Gerçek verilere dayalı denklem modellerinin denenmesi 11. Hafta.pdf
13 Model karşılaştırmaları, yorumlar ve tartışma 12. Hafta.pdf
14 Uygulamalı örnekler 13. Hafta.pdf
15 Uygulamalı örnekler 14. Hafta.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1198997 Öğrenciler uygun modellerler yardımıyla yorum getirme ve sonuçları tartışma yeteneği kazanır
2 1117957 Tarım işletmelerine ekonomik analiziyle ilgili modeller geliştirmek
3 1129670 Tarım işletmelerinden elde edilen veriler doğrultusunda model kurar ve sonuçları analiz eder
4 1125082 Girdi ve çıktılar arasındaki fonksiyonel ilişkiyi ortaya koyar ve değerlendirme yapar
5 1163991 Tarımsal üretimde girdi-çıktı ilişkileri doğrultusunda, üretim tekniği konularında yorum yapar ve sonuçları değerlendirir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68419 Tarım ve tarım ekonomisiyle ilgili temel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur, bilgiye nasıl ulaşılacağını, nerede, ne zaman kullanılacağını bilir.
2 64037 Kırsal kalkınma ve etkin kaynak kullanımı konularını analiz edebilir.
3 64040 Tarım işletmelerinin sorunlarını saptayıp uygun çözüm önerileri geliştirir.
4 64042 Tarım ekonomisi ile ilgili olguları, temel istatistik ve ekonometrik yöntemleri kullanarak analiz etme ve yorumlama becerisine sahip olur.
5 68420 Mevcut yapıyı tanımlar, fırsatları tahmin eder ve sorunları raporlandırır.
6 68421 Ekonomideki gelişmelerin nedenlerini yorumlar.
7 64039 Ekip çalışması bilincine sahip olur.
8 64041 Risk ve belirsizlik ortamında uygun kararları alabilir.
9 64043 Tarım ve tarım ekonomisi konusunda edindiği bilgi ve becerilerle, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
10 64044 Tarım ekonomisi alanında dünya ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri takip eder, sorunları tanımlayarak kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olur
11 68422 Çevresel, ekonomik ve teknik faktörleri dikkate alarak tarım işletmeleri ve kırsal alanlara yönelik plan ve projeler hazırlar, uygular, yönetir ve izler.
12 64038 Toplumsal ve mesleki mevzuat ve etik kuralları bilir, takip eder ve ona uyum sağlar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 4 5 5 4 4 4 5 5 5
2 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4
3 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5
5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek