Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TEB309 Tarımsal Pazarlama 927003 3 5 5

Dersin Amacı

Dersin temel amacı, öğrencilere modern pazarlama anlayışının prensiplerinin tarımsal ürünlerin pazarlanmasında ne şekilde uygulanabileceğinin öğretilmesi, böylelikle tarımsal ürünlerde pazar organizasyonunun ve etkinliğinin nasıl sağlanabileceği yönünde öğrencilerin beceri kazanmasına imkan yaratmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr.Öğr.Gör. Esin HAZNECİ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Cinemre, H.A., Gıda Pazarlama, OMÜ Zirat Fakültesi Ders Kitabı No: 40, Samsun 2011. G,Turan., Tarımsal Pazarlama I, AÜ Ziraat Fakültesi Yayın No. 1175, Ankara, 1990. Kotler, P.,Kotler ve Pazarlama, Sistem Yayıncılık, Istanbul, 2000. Mucuk İ., Pazarlama İlkeleri ( ve Örnek Olaylar), Türkmen Kitabevi, İstanbul,2007.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
11 Soru-Yanıt 10 1 10
18 Örnek Vaka İncelemesi 5 2 10
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 25 25
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 35 35
34 Okuma 5 2 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Pazarlamanın konusu, kapsamı, pazarlama anlayışının gelişimi 1. Tarım Ürünleri ve Gıda Maddeleri Pazarlaması.pdf
2 Tüketici davranışları 2. Tarımsal Pazarlamanın Kapsamı.pdf
3 Tüketicinin karar süreci 8.Tüketici Davranışları.pdf
4 Örgütlü pazarlarda satın alma davranışları 8.Tüketici Davranışları.pdf
5 Firma pazar talebinin tahmini 6. Pazar Yapısı ve Örgütsel Pazar.pdf
6 Gelecekteki firma pazar payı tahmini 6. Pazar Yapısı ve Örgütsel Pazar.pdf
7 Pazar bölümleme 6. Pazar Yapısı ve Örgütsel Pazar.pdf
8 Ara sınav 7. Gıda Maddelerinde Pazarlama Marjları.pdf
9 Hedef pazar seçimi ve ürün pozisyonlama
10 Ürün stratejileri 3. Tarım Ürünleri Arz ve Talebi .pdf
11 Fiyat koymada amaç 5.Tarım Ürünleri Dış Ticareti.pdf
12 Fiyatlandırma yöntemleri 4 Tarımda Fiyat Analizi.pdf
13 Dağıtım stratejileri 4 Tarımda Fiyat Analizi.pdf
14 Tanıtım stratejileri 5.Tarım Ürünleri Dış Ticareti.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1151313 Pazarlama tanımı ve geçmişten günümüze pazarlama anlayışında meydana gelen değişiklikleri kavrayabilme
2 1160083 Tarımsal ürünlerde fiyatlandırma ve fiyatlandırma stratejilerini kavrayabilme
3 1170553 Tarımsal ürünlerde pazarlama kanallarının işleyiş şeklini kavrayabilme ve pazarlama kanallarının etkinliğini ortaya koyan faktörleri değerledirebilme
4 1155380 Pazarlamada tutundurma kavramı ve tarımsal ürünlerin pazarlamasında tutundurma stratejilerini analiz edebilme
5 1165933 Tarımsal ürünlerin pazarlamasında hedef pazar kavramını kavrayabilme ve hedef pazar seçiminde izlenecek stratejileri değerlendirebilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68419 Tarım ve tarım ekonomisiyle ilgili temel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur, bilgiye nasıl ulaşılacağını, nerede, ne zaman kullanılacağını bilir.
2 64037 Kırsal kalkınma ve etkin kaynak kullanımı konularını analiz edebilir.
3 64040 Tarım işletmelerinin sorunlarını saptayıp uygun çözüm önerileri geliştirir.
4 64042 Tarım ekonomisi ile ilgili olguları, temel istatistik ve ekonometrik yöntemleri kullanarak analiz etme ve yorumlama becerisine sahip olur.
5 68420 Mevcut yapıyı tanımlar, fırsatları tahmin eder ve sorunları raporlandırır.
6 68421 Ekonomideki gelişmelerin nedenlerini yorumlar.
7 64039 Ekip çalışması bilincine sahip olur.
8 64041 Risk ve belirsizlik ortamında uygun kararları alabilir.
9 64043 Tarım ve tarım ekonomisi konusunda edindiği bilgi ve becerilerle, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
10 64044 Tarım ekonomisi alanında dünya ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri takip eder, sorunları tanımlayarak kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olur
11 68422 Çevresel, ekonomik ve teknik faktörleri dikkate alarak tarım işletmeleri ve kırsal alanlara yönelik plan ve projeler hazırlar, uygular, yönetir ve izler.
12 64038 Toplumsal ve mesleki mevzuat ve etik kuralları bilir, takip eder ve ona uyum sağlar.