Bu derse ait bilgi girilmemiş!

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 1 60 1
4 Quiz 1 20 1
54 Ev Ödevi 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
11 Soru-Yanıt 10 1 10
18 Örnek Vaka İncelemesi 5 2 10
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 25 25
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 35 35
34 Okuma 5 2 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Pazarlamanın konusu, kapsamı, pazarlama anlayışının gelişimi
2 Tüketici davranışları
3 Tüketicinin karar süreci
4 Örgütlü pazarlarda satın alma davranışları
5 Firma pazar talebinin tahmini
6 Gelecekteki firma pazar payı tahmini
7 Pazar bölümleme
8 Ara sınav
9 Hedef pazar seçimi ve ürün pozisyonlama
10 Ürün stratejileri
11 Fiyat koymada amaç
12 Fiyatlandırma yöntemleri
13 Dağıtım stratejileri
14 Tanıtım stratejileri

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1380484 Pazarlama tanımı ve geçmişten günümüze pazarlama anlayışında meydana gelen değişiklikleri kavrayabilme
2 1388824 Tarımsal ürünlerde fiyatlandırma ve fiyatlandırma stratejilerini kavrayabilme
3 1398741 Tarımsal ürünlerde pazarlama kanallarının işleyiş şeklini kavrayabilme ve pazarlama kanallarının etkinliğini ortaya koyan faktörleri değerledirebilme
4 1384351 Pazarlamada tutundurma kavramı ve tarımsal ürünlerin pazarlamasında tutundurma stratejilerini analiz edebilme
5 1394383 Tarımsal ürünlerin pazarlamasında hedef pazar kavramını kavrayabilme ve hedef pazar seçiminde izlenecek stratejileri değerlendirebilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76151 Tarım ve tarım ekonomisiyle ilgili temel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur, bilgiye nasıl ulaşılacağını, nerede, ne zaman kullanılacağını bilir.
2 71796 Kırsal kalkınma ve etkin kaynak kullanımı konularını analiz edebilir.
3 71799 Tarım işletmelerinin sorunlarını saptayıp uygun çözüm önerileri geliştirir.
4 71801 Tarım ekonomisi ile ilgili olguları, temel istatistik ve ekonometrik yöntemleri kullanarak analiz etme ve yorumlama becerisine sahip olur.
5 76152 Mevcut yapıyı tanımlar, fırsatları tahmin eder ve sorunları raporlandırır.
6 76153 Ekonomideki gelişmelerin nedenlerini yorumlar.
7 71798 Ekip çalışması bilincine sahip olur.
8 71800 Risk ve belirsizlik ortamında uygun kararları alabilir.
9 71802 Tarım ve tarım ekonomisi konusunda edindiği bilgi ve becerilerle, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
10 71803 Tarım ekonomisi alanında dünya ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri takip eder, sorunları tanımlayarak kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olur
11 76154 Çevresel, ekonomik ve teknik faktörleri dikkate alarak tarım işletmeleri ve kırsal alanlara yönelik plan ve projeler hazırlar, uygular, yönetir ve izler.
12 71797 Toplumsal ve mesleki mevzuat ve etik kuralları bilir, takip eder ve ona uyum sağlar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 4 3 4 4 4 4 5 4 3 3
2 4 3 5 4 4 4 4 5 4 4 4 3
3 4 3 5 3 4 5 5 5 4 4 4 3
4 4 3 5 3 4 4 5 5 4 3 4 3
5 4 3 5 3 4 4 5 5 4 3 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek