Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TEB311 Köy Sosyolojisi 927003 3 5 5

Dersin Amacı

Dersin amacı köy sosyolojisi bilim dalının tarihsel gelişimi, önemi, tanımı ve görevlerini ortaya koymak ve öğrencilerin köy sosyolojisi dersi kapsamında kırsal toplum yapısını öğrenme ve analiz etmelerine yardımcı olmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Assoc.Prof. Kürşat Demiryürek

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Soysal, M. 1998. Köy Sosyolojisi, Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Genel Yayın No:211, Adana. Türkdoğan, O. 2006. Türkiye’de Köy Sosyolojisi, IQ Kültür Sanat Yayıncılık, İstanbul Türkdoğan, O. 1977. Köy Sosyolojisinin Temel Sorunları, Dede korkut Yayınları, İstanbul Yıldırak, N. 1982. Köy Sosyolojisi I, A.Ü. Ziraat Fakültesi Teksir No:90, Ankara Rogers, E.M. 1988. Social Change in Rural Societies: An Introduction to rural Sociology, Prentice Hall, NJ. Sorokin, P.A., Zimmerman, C.C. and Galpin, C.J. 1965. A Systematic Sourcebook in Rural Sociology. Russell & Russell, NY.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Köy sosyolojisi bilim dalının tarihsel gelişimi, önemi, tanımı ve görevleri. Köy ve şehir farklılaşmasının nedenleri. Köy toplumunun yapısı ve özellikleri. Köy yerleşim tipleri. Arazi tasarruf sistemleri ve tarım işçilerinin sınıflandırılması. Köyün idari yapısı ve köyde toplumsal sınıflar. Nüfus hareketleri ve göç. Köy kalkınması ve ilkeleri ve köydeki çeşitli sistemler (aile, eğitim, din ve sağlık).

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 50 1
4 Quiz 3 10 1
23 Proje Sunma 1 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 5 5
2 Final Sınavı 1 14 14
5 Derse Katılım 14 2 28
8 Rehberli Problem Çözümü 13 1 13
24 Seminer 1 5 5
54 Ev Ödevi 4 15 60

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sosyolojinin tanımı ve konusu
2 Köy sosyolojisi ve özellikleri
3 Kırsal alan
4 Sosyolojik açıdan köy-kent farklılaşması ve köyün yönetimi ve yönetim organları
5 Türkiye'de kırsal yerleşme düzeni ve Türkiye'nin nüfusunun özellikleri
6 Köy toplum yapısı ve köy mantalitesi
7 Geçmişten günümüze Türkiye'de modernleşme
8 Güneydoğuda modernleşme
9 Köy kadınları, Köy Çocukları ve gençliği
10 Ara sınav
11 Kırsal alanda altyapı ve kamu hizmetleri
12 Kırsal kesimde eğitim
13 Köy enstitüleri belgeseli
14 Türkiye'de nüfus hareketleri ve göç

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1193691 Sosyoloji bilim dalı ve ilgili bilim dalları ile ilişkilerini açıklar.
2 1186617 Kırsal alanda çocuk, genç ve kadınların durumunu açıklar, bu kesimleri kent toplumundaki insanlar ile karşılaştırır, sorunlarının giderilmesi konusunda öneri geliştirir.
3 1174741 Köy sosyolojisi bilim dalının önemi ve Ziraat Mühendislerinin kırsal alanda çalışırken nasıl yararlı olabileceği konusunu değerlendirir.
4 1192952 Köy toplum yapısı ve mantalitesini açıklar ve kent toplumu ile farklılıklarını karşılaştırır.
5 1193453 Çeşitli açılarda köy ile kent arasındaki farklılıkların nedenleri ve bunların giderilmesi konusunda öneri tasarlar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68419 Tarım ve tarım ekonomisiyle ilgili temel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur, bilgiye nasıl ulaşılacağını, nerede, ne zaman kullanılacağını bilir.
2 64037 Kırsal kalkınma ve etkin kaynak kullanımı konularını analiz edebilir.
3 64040 Tarım işletmelerinin sorunlarını saptayıp uygun çözüm önerileri geliştirir.
4 64042 Tarım ekonomisi ile ilgili olguları, temel istatistik ve ekonometrik yöntemleri kullanarak analiz etme ve yorumlama becerisine sahip olur.
5 68420 Mevcut yapıyı tanımlar, fırsatları tahmin eder ve sorunları raporlandırır.
6 68421 Ekonomideki gelişmelerin nedenlerini yorumlar.
7 64039 Ekip çalışması bilincine sahip olur.
8 64041 Risk ve belirsizlik ortamında uygun kararları alabilir.
9 64043 Tarım ve tarım ekonomisi konusunda edindiği bilgi ve becerilerle, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
10 64044 Tarım ekonomisi alanında dünya ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri takip eder, sorunları tanımlayarak kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olur
11 68422 Çevresel, ekonomik ve teknik faktörleri dikkate alarak tarım işletmeleri ve kırsal alanlara yönelik plan ve projeler hazırlar, uygular, yönetir ve izler.
12 64038 Toplumsal ve mesleki mevzuat ve etik kuralları bilir, takip eder ve ona uyum sağlar.