Bu derse ait bilgi girilmemiş!

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 50 1
4 Quiz 3 10 1
23 Proje Sunma 1 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 5 5
2 Final Sınavı 1 14 14
5 Derse Katılım 14 2 28
8 Rehberli Problem Çözümü 13 1 13
24 Seminer 1 5 5
54 Ev Ödevi 4 15 60

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sosyolojinin tanımı ve konusu
2 Köy sosyolojisi ve özellikleri
3 Kırsal alan
4 Sosyolojik açıdan köy-kent farklılaşması ve köyün yönetimi ve yönetim organları
5 Türkiye'de kırsal yerleşme düzeni ve Türkiye'nin nüfusunun özellikleri
6 Köy toplum yapısı ve köy mantalitesi
7 Geçmişten günümüze Türkiye'de modernleşme
8 Güneydoğuda modernleşme
9 Köy kadınları, Köy Çocukları ve gençliği
10 Ara sınav
11 Kırsal alanda altyapı ve kamu hizmetleri
12 Kırsal kesimde eğitim
13 Köy enstitüleri belgeseli
14 Türkiye'de nüfus hareketleri ve göç

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1420537 Sosyoloji bilim dalı ve ilgili bilim dalları ile ilişkilerini açıklar.
2 1413872 Kırsal alanda çocuk, genç ve kadınların durumunu açıklar, bu kesimleri kent toplumundaki insanlar ile karşılaştırır, sorunlarının giderilmesi konusunda öneri geliştirir.
3 1402684 Köy sosyolojisi bilim dalının önemi ve Ziraat Mühendislerinin kırsal alanda çalışırken nasıl yararlı olabileceği konusunu değerlendirir.
4 1419839 Köy toplum yapısı ve mantalitesini açıklar ve kent toplumu ile farklılıklarını karşılaştırır.
5 1420309 Çeşitli açılarda köy ile kent arasındaki farklılıkların nedenleri ve bunların giderilmesi konusunda öneri tasarlar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76151 Tarım ve tarım ekonomisiyle ilgili temel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur, bilgiye nasıl ulaşılacağını, nerede, ne zaman kullanılacağını bilir.
2 71796 Kırsal kalkınma ve etkin kaynak kullanımı konularını analiz edebilir.
3 71799 Tarım işletmelerinin sorunlarını saptayıp uygun çözüm önerileri geliştirir.
4 71801 Tarım ekonomisi ile ilgili olguları, temel istatistik ve ekonometrik yöntemleri kullanarak analiz etme ve yorumlama becerisine sahip olur.
5 76152 Mevcut yapıyı tanımlar, fırsatları tahmin eder ve sorunları raporlandırır.
6 76153 Ekonomideki gelişmelerin nedenlerini yorumlar.
7 71798 Ekip çalışması bilincine sahip olur.
8 71800 Risk ve belirsizlik ortamında uygun kararları alabilir.
9 71802 Tarım ve tarım ekonomisi konusunda edindiği bilgi ve becerilerle, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
10 71803 Tarım ekonomisi alanında dünya ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri takip eder, sorunları tanımlayarak kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olur
11 76154 Çevresel, ekonomik ve teknik faktörleri dikkate alarak tarım işletmeleri ve kırsal alanlara yönelik plan ve projeler hazırlar, uygular, yönetir ve izler.
12 71797 Toplumsal ve mesleki mevzuat ve etik kuralları bilir, takip eder ve ona uyum sağlar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 5 1 5 1 1 1 1 1 3 2 2 4
2 5 3 1 1 1 1 1 1 3 2 3 4
3 5 5 5 1 1 1 1 1 3 2 3 4
4 5 5 5 1 1 1 1 1 3 2 3 3
5 5 5 5 1 1 1 1 1 3 2 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek