Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TEB313 Arazi Kullanım Planlanması 927003 3 5 5

Dersin Amacı

Üretim alanlarının sürdürülebilir kullanımı için önce mevcut sorunları belirlemek ve gidermek amacıyla topraklarının tüm özelliklerini ortaya koymak gerekmektedir. Bu nedenle de detaylı toprak etüd ve haritalama çalışmalarının büyük önemi vardır. Yapılacak olan planlamalarda ve etkin sürdürülebilir kullanımların belirlenmesinde arazi kullanım planlalamasının öneminin ve farklı yöntem uygulamalarının vurgulanması bu dersin amacını oluşturmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr.Öğr.Üyesi Selime CANAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Cinemre, H.A.,Dengiz O, Arazi Kullanım Planlaması, OMÜ Ziraat Fakültesi Yayın No: 64, Samsun 2010 FAO, Guidelines for Land-Use Planning, FAO Development series 1, Rome 1993 The World Bank, Sustainable Land Management, Washington DC 2006

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu dersin içeriğinde arazi tanımı, arazi kullanım planlama nedenleri, arazi kullanım planlanmasında dikkate alınacak parametreler, arazi kullanım planlama yöntemleri, arazi kullanım modeli oluşturulması ve potansiyel arazi kullanımının belirlenmesi ayrıntılı olarak açıklanmaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 1 60 1
4 Quiz 2 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
4 Quiz 2 2 4
5 Derse Katılım 14 2 28
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 2 10 20
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 30 30
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 41 41
54 Ev Ödevi 2 2 4

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 ARAZİ TANIMI 727.pdf
2 ARAZİ KULLANIM PLANLAMA NEDENLERİ 727.pdf
3 ARAZİ KULLANIM PLANLANMASINDA DİKKATE ALINACAK PARAMETRELER 727.pdf
4 TOPRAK PARAMETRELERİ 727.pdf
5 SOSYAL-ÇEVRE PARAMETRELERİ 727.pdf
6 ARAZİ KULLANIM PLANLAMA YÖNTEMLERİ 727.pdf
7 NİTEL YÖNTEMLER 727.pdf
8 ARASINAV Arazi Kullanım Planlaması Ara Sınavı.docx
9 NİCEL YÖNTEMLER 727.pdf
10 ARAZİ TİPLERİ 727.pdf
11 ARAZİ TİPLERİNİN KARAKTERİSTİKLERİNİN BELİRLENMESİ 727.pdf
12 ARAZİ KULLANIM MODELİ OLUŞTURULMASI 727.pdf
13 ARAZİ KULLANIM MODELİ OLUŞTURULMASI 727.pdf
14 POTANSİYEL ARAZİ KULLANIMININ BELİRLENMESİ 727.pdf
15

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1165305 Arazi tanımının ve arazi kullanım planlamasının amacının öğrenilmesi
2 1171230 Arazi kullanım planlanmasında dikkate alınacak parametreler öğrenilmesi
3 1153000 Arazi kullanım planlama yöntemlerini kullanabilme ve uygulayabilme becerisi
4 1156901 Potansiyel arazi kullanımını belirleyebilme becerisi

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68419 Tarım ve tarım ekonomisiyle ilgili temel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur, bilgiye nasıl ulaşılacağını, nerede, ne zaman kullanılacağını bilir.
2 64037 Kırsal kalkınma ve etkin kaynak kullanımı konularını analiz edebilir.
3 64040 Tarım işletmelerinin sorunlarını saptayıp uygun çözüm önerileri geliştirir.
4 64042 Tarım ekonomisi ile ilgili olguları, temel istatistik ve ekonometrik yöntemleri kullanarak analiz etme ve yorumlama becerisine sahip olur.
5 68420 Mevcut yapıyı tanımlar, fırsatları tahmin eder ve sorunları raporlandırır.
6 68421 Ekonomideki gelişmelerin nedenlerini yorumlar.
7 64039 Ekip çalışması bilincine sahip olur.
8 64041 Risk ve belirsizlik ortamında uygun kararları alabilir.
9 64043 Tarım ve tarım ekonomisi konusunda edindiği bilgi ve becerilerle, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
10 64044 Tarım ekonomisi alanında dünya ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri takip eder, sorunları tanımlayarak kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olur
11 68422 Çevresel, ekonomik ve teknik faktörleri dikkate alarak tarım işletmeleri ve kırsal alanlara yönelik plan ve projeler hazırlar, uygular, yönetir ve izler.
12 64038 Toplumsal ve mesleki mevzuat ve etik kuralları bilir, takip eder ve ona uyum sağlar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 4 4 5 5 5 5 4 4 5 4
2 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4
3 3 3 4 3 3 4 4 5 5 5 4 4
4 4 4 5 5 5 4 4 3 3 3 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek