Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TEB302 Tarım ve Gıda Politikası II 927001 3 6 5

Dersin Amacı

Dersin amacı, mikro ve makro ekonomi ile tarım arasındaki ilişki, politika analiz süreci ve sayısal analizler ile dünyada uygulanan tarım politikalarının değerlendirilmesidir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Mehmet BOZOĞLU

Ön Koşul Dersleri

Tarım ve Gıda Politikası I

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Yavuz, F. 2001. Tarım Politikası 2: Genel Politikalar ve Ulusar arası Tarım Ticareti. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, Yayın No:186, 270 s, Erzurum

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Mikro ve makro ekonomik teoriler ve tarım politikası arasındaki ilişkiler, tarımda istikrarsızlık ve piyasalara etkisi, tarımda belirsizliği azaltma yolları, tarımda düşük gelire ait teoriler, politika analiz süreci, kantitatif analizler, uluslararası ticarete müdahaleler ve ölçümü, ABD'nin tarım politikaları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 14 3 42
8 Rehberli Problem Çözümü 14 1 14
24 Seminer 1 15 15
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 4 8 32
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 2 11 22

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Politikaların kararlaştırılmasında işbirliği ve fedakarlığın önemi, politika oluşturma sürecinde ekonomistlerin rolü 1. Politika Sürecinde İşbirliği ve Fedakarlığın Önemi.pdf
2 Mikro ekonomi ve tarım-gıda politikası 2.Mikroekonomik Teori ve Tarım-Gıda Politikası.pdf
3 Makro ekonomi ve tarım-gıda politikası 3. Makroekonomi ve Tarım-Gıda Politikası.pdf
4 Makro ekonomi ve tarım-gıda politikası 4. Makroekonomi ve Tarım-Gıda Politikası.pdf
5 Tarımda istikrarsızlık, istikrarsızlığın arz ve talebe etkisi, belirsizliği azaltma yöntemleri 5. Tarımda İstikrarsızlık.pdf
6 Tarımda düşük getiriye ilişkin teoriler 6. Tarımda Düşük Gelir.pdf
7 Tarımda düşük getiriye ilişkin teoriler 6. Tarımda Düşük Gelir.pdf
8 Ara Sınav
9 Politika analizleri, analiz süreci ve analiz için olması gereken şartlar
10 Hükümetlerin piyasaya müdahalesinin uygun olduğu ve olmadığı politikaların refah etkileri 10_11. Refah Analizleri Teorisi.pdf
11 Kantitatif analiz örnekleri 10_11. Refah Analizleri Teorisi.pdf
12 Ekonometrik arz ev talep modelleri 12.Ekonometrik Arz ve Talep modelleri.pdf
13 Refah analizi uygulamaları 13. Refah Analizi Uygulamalari.pdf
14 ABD'nin tarım politikaları 14.ABD Tarim Politikalari.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1198277 Öğrenciler politika analizinde kantitatif teknikleri kullanır.
2 1137752 Öğrenciler makro ve mikro ekonomi ile tarım arasındaki ilişkileri açıklar.
3 1139225 Öğrenciler tarımdaki düşük gelire ait teorileri ifade eder.
4 1125348 Öğrenciler pazar ve piyasa mekanizmasının eksikliklerini belirtir.
5 1143148 Örenciler tarımdaki istikrarsılık ve etkilerini tartışır.
6 1163599 Öğrenciler uluslararası ticarete yapılan müdahalelerin etkilerini ölçer.
7 1164029 ABD'nin tarım politikalarını izah eder.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68419 Tarım ve tarım ekonomisiyle ilgili temel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur, bilgiye nasıl ulaşılacağını, nerede, ne zaman kullanılacağını bilir.
2 64037 Kırsal kalkınma ve etkin kaynak kullanımı konularını analiz edebilir.
3 64040 Tarım işletmelerinin sorunlarını saptayıp uygun çözüm önerileri geliştirir.
4 64042 Tarım ekonomisi ile ilgili olguları, temel istatistik ve ekonometrik yöntemleri kullanarak analiz etme ve yorumlama becerisine sahip olur.
5 68420 Mevcut yapıyı tanımlar, fırsatları tahmin eder ve sorunları raporlandırır.
6 68421 Ekonomideki gelişmelerin nedenlerini yorumlar.
7 64039 Ekip çalışması bilincine sahip olur.
8 64041 Risk ve belirsizlik ortamında uygun kararları alabilir.
9 64043 Tarım ve tarım ekonomisi konusunda edindiği bilgi ve becerilerle, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
10 64044 Tarım ekonomisi alanında dünya ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri takip eder, sorunları tanımlayarak kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olur
11 68422 Çevresel, ekonomik ve teknik faktörleri dikkate alarak tarım işletmeleri ve kırsal alanlara yönelik plan ve projeler hazırlar, uygular, yönetir ve izler.
12 64038 Toplumsal ve mesleki mevzuat ve etik kuralları bilir, takip eder ve ona uyum sağlar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5
4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5
6 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5
7 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek