Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TEB304 Proje Hazırlama ve Değerlendirme 927001 3 6 5

Dersin Amacı

Genel olarak proje dispozisyonunun hazırlanması, masraf ve gelirlerinin belirlenmesi, projelerin değerlendirilmesi, alternatif projeler arasında seçim yapılması esaslarının açıklanması

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Osman KILIÇ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Hüseyin Avni Cinemre, Proje Hazırlama ve Değerlendirme, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi ders Kitabı No: 41, Samsun, 2010

Dersin Sunulduğu Dil

İngilizce

Dersin İçeriği

Proje hazırlama, proje değerlendirme (geleneksel yöntemler, yarı dinamik yöntemler, dinamik yöntemler)

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
20 Rapor Hazırlama 1 15 15
29 Bireysel Çalışma 1 15 15
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 14 2 28
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 5 70

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Yatırım Projelerinin Teorik Esasları:Finasman kararları teorisi; Karar verme aşamaları; stratejik işletme planlaması; SWOT analizi Tartışma, örnek olay 1-Hafta.pdf
2 Proje Kavramı: Tarımsal projelerin özellikleri, proje seçimi, hazırlama ve onaylanmasındaki esaslar. Tartışma, örnek olay 2-Hafta.pdf
3 Proje Hazırlama: Proje dispozisyonu; piyasa etüdü; proje ölçeği; kuruluş yeri seçimi, projenin mali yönü; sermaye kaynakları Tartışma, örnek olay 3-Hafta.pdf
4 Yatırım Değerlendirmede Geleneksel Yöntemler: Geri ödeme süresi; sermayenin geri dönüş oranı Tartışma, örnek olay 4-Hafta.pdf
5 Tek Dönemlik Yatırım-Tüketim Karar Modeli: Paranın zaman değeri; yatırım karar modeli Tartışma, örnek olay 5-Hafta.pdf
6 NBD ve İKO: İlişkili projelerde NBD; ortalama ve marjinal getiri oranları; yenileme yatırımları; fayda masraf oranı Tartışma, örnek olay 6-Hafta.pdf
7 NBD ve İKO: İlişkili projelerde NBD; ortalama ve marjinal getiri oranları Tartışma, örnek olay 7-Hafta.pdf
8 Yenileme yatırımları; fayda masraf oranı Tartışma, örnek olay 8-Hafta.pdf
9 Proje Değerlendirmede Gerçek Piyasalarda Karşılaşılan Sorunlar: Enflasyon ve proje değerlendirme Tartışma, örnek olay 9-Hafta.pdf
10 Ara Sınav
11 Sermayenin optimal kullanımında doğrusal programlama Tartışma, örnek olay 10-Hafta.pdf
12 Hassasiyet analizleri Tartışma, örnek olay 11-Hafta.pdf
13 Dinamik Yöntemler: Karar ağacı analizi Tartışma, örnek olay 12-Hafta.pdf
14 Opsiyon teorisi; yatırımlarda opsiyon kullanılması Tartışma, örnek olay 13-Hafta.pdf
15 Şartlı tercihler analizi Tartışma, örnek olay 14-Hafta.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1357881 Öğrenciler karar verme aşamalarını sınıflandırır.
2 1377221 Öğrenciler planlama yeteneklerini geliştirir
3 1360829 Girdi-çıktı analizi yapılır
4 1426764 Planlama sonuçları yorumlanır
5 1358576 Geleceğe yönelik tahminler yapılır

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76151 Tarım ve tarım ekonomisiyle ilgili temel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur, bilgiye nasıl ulaşılacağını, nerede, ne zaman kullanılacağını bilir.
2 71796 Kırsal kalkınma ve etkin kaynak kullanımı konularını analiz edebilir.
3 71799 Tarım işletmelerinin sorunlarını saptayıp uygun çözüm önerileri geliştirir.
4 71801 Tarım ekonomisi ile ilgili olguları, temel istatistik ve ekonometrik yöntemleri kullanarak analiz etme ve yorumlama becerisine sahip olur.
5 76152 Mevcut yapıyı tanımlar, fırsatları tahmin eder ve sorunları raporlandırır.
6 76153 Ekonomideki gelişmelerin nedenlerini yorumlar.
7 71798 Ekip çalışması bilincine sahip olur.
8 71800 Risk ve belirsizlik ortamında uygun kararları alabilir.
9 71802 Tarım ve tarım ekonomisi konusunda edindiği bilgi ve becerilerle, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
10 71803 Tarım ekonomisi alanında dünya ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri takip eder, sorunları tanımlayarak kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olur
11 76154 Çevresel, ekonomik ve teknik faktörleri dikkate alarak tarım işletmeleri ve kırsal alanlara yönelik plan ve projeler hazırlar, uygular, yönetir ve izler.
12 71797 Toplumsal ve mesleki mevzuat ve etik kuralları bilir, takip eder ve ona uyum sağlar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek