Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TEB306 Tarımsal Yayım ve Haberleşme 927001 3 6 4

Dersin Amacı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (GTHB) Tarımsal Yayım ve Danışmanlık hizmetleri yönetmeliği kapsamında öğrencileri sertifika sınavına hazırlamak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr. Kürşat Demiryürek Prof.Dr. İsmet Boz

Ön Koşul Dersleri

Yok.

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

GTHB (2013). Tarımsal Yayım ve Danışmanlık, UTEM, Ankara Cinemre, H.A. ve Demiryürek K.(2010). Tarımsal Yayım ve Haberleşme.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Tarımsal yayım ve danışmanlık kavramları ve felsefesi, köy sosyolojisi, AB ülkelerinde tarımsal yayım ve danışmanlık, iletişim yöntemleri, beden dili, motivasyon, yetişkin eğitimi, yeniliklerin benimsenmesi ve yayılması, uyuşmazlık yönetimi, moderayon, izleme ve değerlendirme, etkili sunuş, GTHB tarımsal yayım ve danışmanlık yönetmeliği

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 60 1
4 Quiz 0 20 1
5 Derse Katılım 0 10 1
10 Tartışma 0 10 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
22 Proje Hazırlama 1 16 16
23 Proje Sunma 1 2 2
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 10 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 2 15 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tarımsal yayım ve danışmanlık kavramları ve felsefesi Kırsal sosyoloji 1. TAR YAY-DAN KAV&FEL.ppt
01[1]. TARIMSAL YAYIM-DANISMANLIK KAVRAMI VE FELSEFESI.doc
03[1]. KIRSAL SOSYOLOJI.doc
2 Dünya ve AB ülkelerinde tarım danışmanlığı Yetişkin eğitimi 02[1]. DUNYA ve AB ULKELERINDE TARIMSAL DANISMANLIK.doc
3 İletişim teknikleri ve beden dili 06[1].BEDEN DİLİ.doc
05[1]. ILETISIM TEKNIKLERI.doc
4 Yeniliklerin benimsenmesi ve yayılması 07[1]. YENILIKLERIN YAYILMASI.doc
5 Bireysel, grup ve kitle iletişim/yayım metotları 08[1]. BIREYSEL YAYIM-DANISMANLIK METOTLARI.doc
09[1]. GRUP YAYIM-DANISMANLIK METOTLERI.doc
10[1]. KITLE YAYIM-DANISMANLIK METOTLARI.doc
6 Danışmanlıkta uygun amaç ve metot seçimi 11[1]. TARIMSAL DANISMANLIK FAALIYETLERINDE UYGUN AMAC VE METOT SECIMI.doc
7 Motivasyon teknikleri 12[1]. MOTIVASYON TEKNIKLERI.doc
8 Uyuşmazlık yönetimi 13[1]. UYUSMAZLIK (CATISMA) YONETIMI.doc
9 Moderasyon (gruplarla çalışma) teknikleri 13[1]. UYUSMAZLIK (CATISMA) YONETIMI.doc
10 Danışmanlıkta mevcut durum analizi 15._TARIMSAL_DANISMANLIKTA_SOZLESMELI_CIFTCILERINE_AIT_MEVCUT__DURUM_ANALIZI.doc
11 Yayımda hedefe yönelik programlama 16._TARIMSAL_YAYIMDA_HEDEFE_YONELIK_PROGRAMLAMA.doc
12 Proje yönetimi İzleme ve değerlendirme 17._IZLENE_VE_DEGERLENDIRME.doc
18.PROJE_YONETIMI.doc
13 Etkilli sunuş teknikleri 19._SUNUS_TEKNIKLERI.doc
14 Tarımsal yayım ve danışmanlık yönetmeliği Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve ilgili kuruluşlar 21[1].TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİNİN DÜZENLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK.doc
20[1].BAKANLIĞIN GENEL MUD. DAİRE BŞK. GÖREVLERİ.doc

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1366044 Tarımsal Yayım ve Danışmanlık kavramını kavrayabilecek, ilerdeki meslek hayatında danışmanlık mesleğinin görev ve sorumlulukları hakkında bilgi sahibi olabilecek
2 1358582 Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Yönetmeliği kapsamında derste ele alınan tarımsal yayım, danışmanlık, sosyoloji, iletişim, proje hazırlama, programlama ve değerlendirme konularınnda bilgi sahibi olabilecek
3 1354435 Tarımsal Yayım ve Danışmanlık formasyon eğitimine sahip olur, ileki meslek hayatında danışmanlık mesleğinin görev ve sorumlulukları hakkında bilgi sahibi olur

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76151 Tarım ve tarım ekonomisiyle ilgili temel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur, bilgiye nasıl ulaşılacağını, nerede, ne zaman kullanılacağını bilir.
2 71796 Kırsal kalkınma ve etkin kaynak kullanımı konularını analiz edebilir.
3 71799 Tarım işletmelerinin sorunlarını saptayıp uygun çözüm önerileri geliştirir.
4 71801 Tarım ekonomisi ile ilgili olguları, temel istatistik ve ekonometrik yöntemleri kullanarak analiz etme ve yorumlama becerisine sahip olur.
5 76152 Mevcut yapıyı tanımlar, fırsatları tahmin eder ve sorunları raporlandırır.
6 76153 Ekonomideki gelişmelerin nedenlerini yorumlar.
7 71798 Ekip çalışması bilincine sahip olur.
8 71800 Risk ve belirsizlik ortamında uygun kararları alabilir.
9 71802 Tarım ve tarım ekonomisi konusunda edindiği bilgi ve becerilerle, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
10 71803 Tarım ekonomisi alanında dünya ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri takip eder, sorunları tanımlayarak kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olur
11 76154 Çevresel, ekonomik ve teknik faktörleri dikkate alarak tarım işletmeleri ve kırsal alanlara yönelik plan ve projeler hazırlar, uygular, yönetir ve izler.
12 71797 Toplumsal ve mesleki mevzuat ve etik kuralları bilir, takip eder ve ona uyum sağlar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek