Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TEB312 Faktör Piyasası 927003 3 6 5

Dersin Amacı

Dersin amacı mal hizmet üretmek için kullanılan faktörlerin ve bu faktörlerin alınıp satıldığı piyasaların yapısını incelemektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr.Öğr.Üyesi Kerem HAZNECİ

Ön Koşul Dersleri

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ceyhan, V., 2006. “Faktör Piyasası Ders Notları” Mehmet ÜLKEN Fiyat Teorisi cilt 2 : Faktör Piyasaları

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Faktör piyasasına giriş, faktör ve piyasa kavramları, Faktör arz ve talebi ve bunları etkileyen faktörleri, arz ve talebinin fiyat elastikiyetleri, faktör piyasasında denge, Faktör arz ve talebi ve bunları etkileyen faktörleri, arz ve talebinin fiyat elastikiyetleri, faktör piyasasında denge, Faktör arz ve talebinin marjinal değeri ve marjinal faktör maliyeti, Birden fazla faktör talebi ve optimum faktör kombinasyonu, İşgücü piyasasına giriş ve bireysel işgücü piyasasında denge, İşgücü piyasasında ücret farklılaşması ve nedenleri, Monopsonda işgücü piyasası, Sermaye piyasası ve sermaye talebi, Sermaye piyasasında denge Arazi piyasası ve arazi piyasasında denge, Arazi piyasasını düzenleyen şartlar

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 20 20
2 Final Sınavı 1 25 25
5 Derse Katılım 14 3 42
8 Rehberli Problem Çözümü 14 2 28
54 Ev Ödevi 2 5 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Faktör piyasasına giriş, faktör ve piyasa kavramları F1.pdf
2 Faktör arz ve talebi ve bunları etkileyen faktörleri, arz ve talebinin fiyat elastikiyetleri, faktör piyasasında denge F1.pdf
3 Faktör arz ve talebi ve bunları etkileyen faktörleri, arz ve talebinin fiyat elastikiyetleri, faktör piyasasında denge F1.pdf
4 Faktör arz ve talebinin marjinal değeri ve marjinal faktör maliyeti F1.pdf
5 Birden fazla faktör talebi ve optimum faktör kombinasyonu F1.pdf
6 İşgücü piyasasına giriş ve bireysel işgücü piyasasında denge F2.pdf
7 İşgücü piyasasında ücret farklılaşması ve nedenleri F2.pdf
8 İşgücü piyasasında ücret farklılaşması ve nedenleri F2.pdf
9 Monopsonda işgücü piyasası F2.pdf
10 Arasınav
11 Sermaye piyasası ve sermaye talebi F3.pdf
12 Sermaye piyasasında denge F3.pdf
13 Arazi piyasası ve arazi piyasasında denge F4.pdf
14 Arazi piyasasını düzenleyen şartlar F4.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1140960 Faktörün yetersiz olduğu durumlarda alternatif çözümleri geliştirir
2 1128431 Faktörleri, matematiksel yöntemler ve grafikler kullanarak analiz eder
3 1136705 En uygun faktör kombinasyonunu oluşturur
4 1142324 Üretim faktörleri ve piyasa kavramlarını tanımlar
5 1161303 Faktör arz ve talep elastikiyetlerini hesaplar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68419 Tarım ve tarım ekonomisiyle ilgili temel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur, bilgiye nasıl ulaşılacağını, nerede, ne zaman kullanılacağını bilir.
2 64037 Kırsal kalkınma ve etkin kaynak kullanımı konularını analiz edebilir.
3 64040 Tarım işletmelerinin sorunlarını saptayıp uygun çözüm önerileri geliştirir.
4 64042 Tarım ekonomisi ile ilgili olguları, temel istatistik ve ekonometrik yöntemleri kullanarak analiz etme ve yorumlama becerisine sahip olur.
5 68420 Mevcut yapıyı tanımlar, fırsatları tahmin eder ve sorunları raporlandırır.
6 68421 Ekonomideki gelişmelerin nedenlerini yorumlar.
7 64039 Ekip çalışması bilincine sahip olur.
8 64041 Risk ve belirsizlik ortamında uygun kararları alabilir.
9 64043 Tarım ve tarım ekonomisi konusunda edindiği bilgi ve becerilerle, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
10 64044 Tarım ekonomisi alanında dünya ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri takip eder, sorunları tanımlayarak kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olur
11 68422 Çevresel, ekonomik ve teknik faktörleri dikkate alarak tarım işletmeleri ve kırsal alanlara yönelik plan ve projeler hazırlar, uygular, yönetir ve izler.
12 64038 Toplumsal ve mesleki mevzuat ve etik kuralları bilir, takip eder ve ona uyum sağlar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 2
2 3
3 2
4 3
5 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek