Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TEB314 Çevre Ekonomisi 927003 3 6 5

Dersin Amacı

Öğrencilere çevre ekonomisi ile ilgili temel kavram, analiz, politika ve mevzuat konularında bilgi vermek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. İsmet BOZ

Ön Koşul Dersleri

Mikro ekonomi dersi alınmış olmalı.

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Hodge, I. 1995. Environmental Economics-Individual Incentives and Public Choice, McMillan Press Ltd. Harris, J.M. 2002. Environmental and Natural Resource Economics-A contemporary Approach, Houghton Mifflin Co. New York. Başol, K., Durman, M. ve Önder, H. 2007. Doğal Kaynakların ve Çevrenin Ekonomik Analizi. Alfa Aktuel. Bursa. Keleş, R. ve Hamamcı, C. 2005. Çevre Politikası. (5. baskı). İmge kitabevi. Ankara.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Çevre ekonomisi, doğal kaynaklar ekonomisi, çevre politikası ve mevzuatı.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 40 1
4 Quiz 2 20 1
21 Rapor Sunma 0 20 1
24 Seminer 0 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
29 Bireysel Çalışma 14 1 14
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 2 7 14
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 6 30
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 7 35

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Derse Giriş ve Kapsamı doğal kaynaklar_giriş.ppt
2 Çevre Kavramı ve Doğal Kaynaklar Arası İlişkiler DOĞAL KAYNAKLAR ÇEVRE VE EKONOMİ İLİŞKİSİ.docx
3 Çevre Kavramı: Tanımı, Kapsamı ve Boyutları Çevrebilim ve Ekoloji doğal kaynaklar1.ppt
4 Doğal Kaynaklar, Beslenme, Enerji ve Kirlenme Çevre Sorunları: Hava, Su, Gürültü Kirliliği, Toprak vd. doğal kaynaklar2.ppt
5 Tarımsal Girdi Kullanımının Yarattığı Çevre Sorunları ve Çözüm Yolları Çevre Yönetimi ve Örgütlenme doğal kaynaklar3.ppt
6 Çevrenin Uluslararası Boyutları Türkiye' de Çevre ile İlgili Mevzuat
7 Türkiye' de Çevre Politikaları ve AB ile Uyumu doğal kaynaklar4.ppt
8 Çevre, Toprak ve İnsan İlişkileri doğal kaynaklar5.ppt
9 Çevresel Etki Değerlendirmesi(ÇED) Küresel Isınma doğal kaynaklar7.ppt
doğal kaynaklar6.ppt
10 Biyoenerji ve Biyoyakıt Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar(GDO) doğal kaynaklar_ödev.docx
11 Organik Tarım, Dünya ve Türkiye' deki Durumu İyi Tarım Uygulamaları ve EUROPGAP
12 Çevre Ekonomisi ve Dışsallıklar Çevre Açısından Fayda-Masraf Analizi
13 Arazi Ekonomisi Doğal Ortam Ekonomisi Yaban Hayatı ve Biyolojik Çeşitlilik
14 Orman Ekonomisi Su Kaynakları ve Ekonomisi Enerji Ekonomisi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1371109 Öğrencilere doğal kaynaklar ve çevre sorunlarını tanımlama yeteneği kazandırmak.
2 1390425 Doğal kaynakların modellenmesini öğrenmek.
3 1392498 Ödeme istekliliği ve talep kavramları arasındaki ilişkiyi öğrenmek.
4 1391106 Doğal kaynakların değerleme yöntemlerini öğrenmek.
5 1378810 Türkiyenin çevre sorunlarını irdelemek.
6 1383037 Doğal kaynaklar ve çevre politikalarını indeleyebilme yeteneği kazandırmak.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76151 Tarım ve tarım ekonomisiyle ilgili temel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur, bilgiye nasıl ulaşılacağını, nerede, ne zaman kullanılacağını bilir.
2 71796 Kırsal kalkınma ve etkin kaynak kullanımı konularını analiz edebilir.
3 71799 Tarım işletmelerinin sorunlarını saptayıp uygun çözüm önerileri geliştirir.
4 71801 Tarım ekonomisi ile ilgili olguları, temel istatistik ve ekonometrik yöntemleri kullanarak analiz etme ve yorumlama becerisine sahip olur.
5 76152 Mevcut yapıyı tanımlar, fırsatları tahmin eder ve sorunları raporlandırır.
6 76153 Ekonomideki gelişmelerin nedenlerini yorumlar.
7 71798 Ekip çalışması bilincine sahip olur.
8 71800 Risk ve belirsizlik ortamında uygun kararları alabilir.
9 71802 Tarım ve tarım ekonomisi konusunda edindiği bilgi ve becerilerle, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
10 71803 Tarım ekonomisi alanında dünya ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri takip eder, sorunları tanımlayarak kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olur
11 76154 Çevresel, ekonomik ve teknik faktörleri dikkate alarak tarım işletmeleri ve kırsal alanlara yönelik plan ve projeler hazırlar, uygular, yönetir ve izler.
12 71797 Toplumsal ve mesleki mevzuat ve etik kuralları bilir, takip eder ve ona uyum sağlar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 5
4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek