Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TEB401 Tarım Ekonomisi Matematiği 927001 4 7 4

Dersin Amacı

Dersin temel amacı, öğrencilere ekonomik analizde, ekonomideki olayları yorumlamakta ve test edilebilir hipotezler üretmekte kullanılan matematik teknikleri öğretmek ve bu yöntemleri uygulayabilme becerileri kazandırmaktır. Bu dersi tamamlayan öğrenciler amaçlarına uygun matematik yöntemi seçip, uygulayabilecek ve analiz sonuçlarını yorumlayabileceklerdir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr. Vedat CEYHAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Matematik I ve II derslerinin kavranması başarıyı artırır.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Cinemre, H.A., Ekberli, İ. ve Ceyhan, V. 2008. Ekonomik Analizde Matematiğin Kullanılması. OMÜ Ziraat Fakültesi Yayınları, Ders Kitabı No:61, Samsun 2. Miran, B. 2005. Ekonomistler için Matematik. Ege Üniversitesi, İzmir. 3. Chiang A.C.,Wainwright K., Matematik İktisadın Temel Yöntemleri, McGraw-Hill, GaziKitapevi, 2005

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Ekonomi ilminde model kavramı, eşitlik ve grafiklerin ekonomideki uygulamaları, doğrusal modeller ve matrisler cebiri, matrisleri cebirinin ekonomide uygulamaları, statik karşılaştırmalı analiz, statik analizin ekonomideki uygulamaları, maksimizasyon ve minimizasyon, uç değer uygulamaları, dinamik analiz aracı olarak integral ve dinamik ekonomik analizlerde kullanımı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 1 50 1
4 Quiz 4 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 3 39
29 Bireysel Çalışma 13 1 13
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 11 11
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 25 25
52 Quiz için Bireysel Çalışma 8 1 8

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ekonomik Analizde Matematiğe Giriş Tartışma, örnek olay 1. GİRİŞ.pdf
2 Ekonomi ilminde model kavramı Örnek olaylar, tartışma 2. EKONOMİDE MODEL.pdf
3 Eşitlik ve grafiklerin ekonomideki uygulamaları I Örnek olay, problem çözümü, quiz 3. EŞİTLİK VE GRAFİKLERİN EKONOMİDEKİ UYGULAMALARI.docx.pdf
4 Eşitlik ve grafiklerin ekonomideki uygulamaları II Örnek olay, problem çözümü, quiz 3. EŞİTLİK VE GRAFİKLERİN EKONOMİDEKİ UYGULAMALARI.docx.pdf
5 Doğrusal modeller ve matrisler cebiri Örnek olay, problem çözümü 4. LİNEER MODELLER VE MATRİSLER CEBİRİ.pdf
6 Matrisleri cebirinin ekonomide uygulamaları Örnek olay, problem çözümü, quiz 5. MATRİSLER CEBİRİ UYGULAMALARI.pdf
7 Ara sınavı
8 Statik karşılaştırmalı analiz Örnek olay, problem çözümü 6. STATİK K. ANALİZ.pdf
9 Statik analizin ekonomideki uygulamaları Örnek olay, problem çözümü, quiz 7. STATİK A UYG..pdf
10 Maksimizasyon ve minimizasyon I Örnek olay, problem çözümü, quiz 8. MAKSİMİZASYON VE MİNİMİZASYON.pdf
11 Maksimizasyon ve minimizasyon II Örnek olay, problem çözümü, quiz 8. MAKSİMİZASYON VE MİNİMİZASYON.pdf
12 Uç değer uygulamaları Örnek olay, problem çözümü, quiz 9. UÇ DEĞER UYGULAMALARI.pdf
13 Dinamik analiz aracı olarak integral Örnek olay, problem çözümü, quiz 10. Dinamik Analiz Aracı Olarak İntegral.pdf
14 Dinamik ekonomik analizlerde integralin kullanımı Örnek olay, problem çözümü 11. Dinamik Analizler.pdf
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1394046 Öğrenciler ekonomi ile ilgili konuların analiz edilmesi ve yorumlanmasında matematik tekniklerden yararlanma yollarını bilir.
2 1386871 Öğrenciler gerçek dünyada karşılaşılan ekonomik konuları semboller ve eşitlikler yardımıyla ifade eder.
3 1397898 Öğrenciler tarım ekonomisinde yaygın olarak kullanılan matematik yöntemleri bilir ve uygular.
4 1384566 Öğrenciler ekonomik analizlerde amaçlarına uygun matematik yöntemi seçer.
5 1396884 Öğrenciler matematik yöntemleri kullanarak statik ve dinamik ekonomik analiz gerçekleştirir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76151 Tarım ve tarım ekonomisiyle ilgili temel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur, bilgiye nasıl ulaşılacağını, nerede, ne zaman kullanılacağını bilir.
2 71796 Kırsal kalkınma ve etkin kaynak kullanımı konularını analiz edebilir.
3 71799 Tarım işletmelerinin sorunlarını saptayıp uygun çözüm önerileri geliştirir.
4 71801 Tarım ekonomisi ile ilgili olguları, temel istatistik ve ekonometrik yöntemleri kullanarak analiz etme ve yorumlama becerisine sahip olur.
5 76152 Mevcut yapıyı tanımlar, fırsatları tahmin eder ve sorunları raporlandırır.
6 76153 Ekonomideki gelişmelerin nedenlerini yorumlar.
7 71798 Ekip çalışması bilincine sahip olur.
8 71800 Risk ve belirsizlik ortamında uygun kararları alabilir.
9 71802 Tarım ve tarım ekonomisi konusunda edindiği bilgi ve becerilerle, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
10 71803 Tarım ekonomisi alanında dünya ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri takip eder, sorunları tanımlayarak kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olur
11 76154 Çevresel, ekonomik ve teknik faktörleri dikkate alarak tarım işletmeleri ve kırsal alanlara yönelik plan ve projeler hazırlar, uygular, yönetir ve izler.
12 71797 Toplumsal ve mesleki mevzuat ve etik kuralları bilir, takip eder ve ona uyum sağlar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 4 5 4 4 3 4 3 3 4 3
2 4 3 4 5 4 4 3 4 3 3 4 3
3 4 3 4 5 4 4 3 4 3 3 4 3
4 4 3 4 5 4 4 3 4 3 3 4 3
5 4 3 4 5 4 4 3 4 3 3 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek