Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TEB403 Tarım Ekonomisi İstatistiği 927001 4 7 5

Dersin Amacı

Dersin temel amacı, öğrencilere tarım ekonomisi alanına özel istatistik yöntemleri öğretmek ve bu yöntemleri uygulayabilme becerileri kazandırmaktır. Bu dersi tamamlayan öğrenciler sahip oldukları verilerin özelliğine göre amaçlarına uygun istatistik yöntemi seçip, uygulayabilecek ve istatistik analiz sonuçlarını yorumlayabileceklerdir. Öğrenciler derste tarım ekonomisi alanında yaygın kullanılan bazı parametrik olmayan istatistik yöntemleri de öğreneceklerdir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr.Öğr.Gör. Esin HAZNECİ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Ceyhan, V. 2008. Tarım Ekonomisi İstatistiği Ders Notları, Basılmamış, Samsun 2. Miran, B. 2003. Temel İstatistik. ISBN: 975-93088-0-0, Ege Üniversitesi Basımevi, Bornova, İzmir.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

İstatistiğe giriş (İstatistiğin tanımı, temel istatistik kavramlar), Verilerin toplanması (Verilerin sahip olduğu özellikler, verilerin ölçüm düzeyleri, veri kaynakları, anketle veri toplama), Verilerin düzenlenmesi ve sunumu (Frekans dağılımı, histogram, poligon, diyagram, istatistik haritalar), Tanımlayıcı istatistik (merkezi eğilim ölçüleri, dağılım ölçüleri, pozisyon ölçüleri), Olasılık, Tesadüfi değişken ve Olasılık Dağılımları, Analitik istatistik I (örnekleme ve örnekleme dağılımı), Analitik istatistik II (tahmin, nokta tahmini, aralıklı tahmin, tahminin özellikleri), Analitik istatistik III (hipotez testi ve test dağılımları), Analitik istatistik IV (parametrik testler, farklılık testleri, ilişki testleri), Analitik istatistik VI (parametrik olmayan farklılık ve ilişki testleri), Analitik istatistik VII (Tesadüfi değişkenler arası ilişkilerin ölçülmesi, korelasyon), Analitik istatistik VIII (Tesadüfi değişkenler arası sebep sonuç ilişkilerinin ölçülmesi, regresyon), İndeks sayılar ve Tarım Ekonomisi Alanında uygulamaları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 1 60 1
4 Quiz 2 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 3 39
29 Bireysel Çalışma 13 3 39
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 23 23
52 Quiz için Bireysel Çalışma 5 1 5

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İstatistiğe giriş (İstatistiğin tanımı, temel istatistik kavramlar), Tartışma 1.GİRİŞ.pdf
2 Verilerin toplanması (Verilerin sahip olduğu özellikler, verilerin ölçüm düzeyleri, veri kaynakları, anketle veri toplama), Örnek olay, örnek problemler 1.GİRİŞ.pdf
3 Verilerin düzenlenmesi ve sunumu (Frekans dağılımı, histogram, poligon, diyagram, istatistik haritalar), Örnek olay, örnek problemler 2.VERİLERİN TOPLANMASI (1).pdf
4 Tanımlayıcı istatistik (merkezi eğilim ölçüleri, dağılım ölçüleri, pozisyon ölçüleri), Örnek olay, örnek problemler, quiz 3.VERİLERİN DÜZENLENMESİ VE SUNUMU.pdf
5 Tesadüfi değişken ve Olasılık Dağılımları, Örnek olay, örnek problemler 4.TANIMLAYICI İSTATİSTİK.pdf
6 Analitik istatistik I (örnekleme ve örnekleme dağılımı), Örnek olay, örnek problemler, quiz 4.TANIMLAYICI İSTATİSTİK.pdf
7 Ara sınavı
8 Analitik istatistik II (tahmin, nokta tahmini, aralıklı tahmin, tahminin özellikleri), Örnek olay, örnek problemler 5.OLASILIK VE OLASILIK DAĞILIMLARI.pdf
9 Analitik istatistik III (hipotez testi ve test dağılımları), Örnek olay, örnek problemler, quiz 5.OLASILIK VE OLASILIK DAĞILIMLARI.pdf
10 Analitik istatistik IV (parametrik testler, farklılık testleri, ilişki testleri), Örnek olay, örnek problemler 6. ANALİTİK İSTATİSTİK(asıl) (1).pdf
11 Analitik istatistik VI (parametrik olmayan farklılık ve ilişki testleri), Örnek olay, örnek problemler, quiz 6. ANALİTİK İSTATİSTİK(asıl) (1).pdf
12 Analitik istatistik VII (Tesadüfi değişkenler arası ilişkilerin ölçülmesi, korelasyon), Örnek olay, örnek problemler 6. ANALİTİK İSTATİSTİK(asıl) (1).pdf
13 Analitik istatistik VIII (Tesadüfi değişkenler arası sebep sonuç ilişkilerinin ölçülmesi, regresyon), Örnek olay, örnek problemler, quiz 7.ZAMAN SERİSİ ANALİZLERİ.pdf
14 İndeks sayılar ve Tarım Ekonomisi Alanında uygulamaları Örnek olay, örnek problemler 7.ZAMAN SERİSİ ANALİZLERİ.pdf
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1399365 Öğrenciler, tarım ekonomisi alanına yaygın olarak kullanılan istatistik yöntemleri uygular.
2 1416900 Öğrenciler ilgilendiği konu ile ilgili verileri nereden ve nasıl temin edebileceğini bilir.
3 1419361 Öğrenciler, sahip olduğu veriler ile amacına ulaşmak için uygun istatistik testi seçer.
4 1398941 Öğrenciler tarım ekonomisi alanında ilgilendiği konu ile ilgili hipotez testi gerçekleştirir.
5 1410536 Öğrenciler, parametrik olmayan istatistik yöntemleri kullanır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76151 Tarım ve tarım ekonomisiyle ilgili temel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur, bilgiye nasıl ulaşılacağını, nerede, ne zaman kullanılacağını bilir.
2 71796 Kırsal kalkınma ve etkin kaynak kullanımı konularını analiz edebilir.
3 71799 Tarım işletmelerinin sorunlarını saptayıp uygun çözüm önerileri geliştirir.
4 71801 Tarım ekonomisi ile ilgili olguları, temel istatistik ve ekonometrik yöntemleri kullanarak analiz etme ve yorumlama becerisine sahip olur.
5 76152 Mevcut yapıyı tanımlar, fırsatları tahmin eder ve sorunları raporlandırır.
6 76153 Ekonomideki gelişmelerin nedenlerini yorumlar.
7 71798 Ekip çalışması bilincine sahip olur.
8 71800 Risk ve belirsizlik ortamında uygun kararları alabilir.
9 71802 Tarım ve tarım ekonomisi konusunda edindiği bilgi ve becerilerle, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
10 71803 Tarım ekonomisi alanında dünya ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri takip eder, sorunları tanımlayarak kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olur
11 76154 Çevresel, ekonomik ve teknik faktörleri dikkate alarak tarım işletmeleri ve kırsal alanlara yönelik plan ve projeler hazırlar, uygular, yönetir ve izler.
12 71797 Toplumsal ve mesleki mevzuat ve etik kuralları bilir, takip eder ve ona uyum sağlar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4 2 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4
2 4 2 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4
3 4 2 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4
4 4 2 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4
5 4 2 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek