Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TEB405 Mesleki Uygulama I 927001 4 7 4

Dersin Amacı

Dersin amacı öğrencilerin belirli bir konu ile ilgili olarak ve belirli kurallar çerçevesinde araştırma yapma, rapor hazırlama ve topluluk önünde sunum becerilerini kazanmalarıdır. Ayrıca, öğrenciler ders kapsamında seçtikleri konu ile ilgili olarak teorik ve pratik becerilerini geliştireceklerdir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr. Vedat CEYHAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

- Bilimsel Araştırma Yöntemi - Veri Toplama Yöntemleri, - Veri Analiz Yöntemleri, - Bilimsel Rapor Yazım Kuralları, - Etkili Sunum Teknikleri - Bireysel Araştırma - Seminer Sunumları - Tez Yazımı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
42 Seminer 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
6 Uygulama/Pratik 1 30 30
17 Alan Çalışması 1 40 40
20 Rapor Hazırlama 1 13 13
21 Rapor Sunma 1 2 2
24 Seminer 1 1 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 12 12

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 - Bilimsel Araştırma Yöntemi
2 - Veri Toplama Yöntemleri,
3 - Veri Analiz Yöntemleri,
4 - Bilimsel Rapor Yazım Kuralları,
5 - Etkili Sunum Teknikleri
6 - Bireysel Araştırma
7 - Bireysel Araştırma
8 - Bireysel Araştırma
9 - Bireysel Araştırma
10 - Bireysel Araştırma
11 - Bireysel Araştırma
12 - Bireysel Araştırma
13 - Bireysel Araştırma
14 - Bireysel Araştırma

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1165536 TUIK'ten veri araştırmasını öğrenmek
2 1166663 İstatistiki verileri sınıflandırmayı öğrenmek
3 1167509 Saha araştırmasının temel unsurlarını öğrenmek.
4 1167729 Bilimsel rapor yazım tekniğini öğrenmek,
5 1174948 Bilimsel raporları değerlendirebilmek.
6 1176141 Diğer grupların seminer sunumları ve tartışmalar sırasında tarım ekonomisinin güncel konuları hakkında bilgi edinmek,
7 1182405 Bilimsel çalışmaları eleştirel bakış açısı ile değerlendirebilme becerisi edinmek,
8 1196651 Etkili sunum teknik ve teknolojilerini kullanma becerisi edinmek,
9 1193824 Gruplarla çalışma becerisi kazanmak
10 1173745 Bireysel proje hazırlama becerileri kazanmak
11 1190504 Zaman yönetiminde etkin olabilmek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68419 Tarım ve tarım ekonomisiyle ilgili temel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur, bilgiye nasıl ulaşılacağını, nerede, ne zaman kullanılacağını bilir.
2 64037 Kırsal kalkınma ve etkin kaynak kullanımı konularını analiz edebilir.
3 64040 Tarım işletmelerinin sorunlarını saptayıp uygun çözüm önerileri geliştirir.
4 64042 Tarım ekonomisi ile ilgili olguları, temel istatistik ve ekonometrik yöntemleri kullanarak analiz etme ve yorumlama becerisine sahip olur.
5 68420 Mevcut yapıyı tanımlar, fırsatları tahmin eder ve sorunları raporlandırır.
6 68421 Ekonomideki gelişmelerin nedenlerini yorumlar.
7 64039 Ekip çalışması bilincine sahip olur.
8 64041 Risk ve belirsizlik ortamında uygun kararları alabilir.
9 64043 Tarım ve tarım ekonomisi konusunda edindiği bilgi ve becerilerle, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
10 64044 Tarım ekonomisi alanında dünya ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri takip eder, sorunları tanımlayarak kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olur
11 68422 Çevresel, ekonomik ve teknik faktörleri dikkate alarak tarım işletmeleri ve kırsal alanlara yönelik plan ve projeler hazırlar, uygular, yönetir ve izler.
12 64038 Toplumsal ve mesleki mevzuat ve etik kuralları bilir, takip eder ve ona uyum sağlar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
9 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
10 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
11 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek