Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TEB407 Tarımda Fiyat Analizi 927003 4 7 5

Dersin Amacı

Bu dersin amacı öğrencilerin fiyat teorisinin temellerini öğrenmesini, farklı piyasa koşullarında çeşitli fiyat analiz yöntemlerini kullanma ve uygulama becerisini kazanmasını sağlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. İsmet BOZ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

KAYNAK: Ceyhan, V. 2007. Tarımda Fiyat Analizi Ders Notları, Basılmamış, Samsun Ülken, Y. 1984. Fiyat Teorisi. Filiz Kitapevi, Elif Ofset, İstanbul.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Fiyat kavramı, arz, talep değişmeleri ve fiyat oluşumu, arz ve talep esneklikleri, fiyat teorileri ve denge analizleri, üretim faktörleri fiyat analizleri, tarımsal ürünlerde yıllık ve mevsimsel fiyat dalgalanmalarının analizi, dış ticarette fiyat ve analizi, tarıma müdahale ve fiyat politikası analizleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
4 Quiz 5 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
4 Quiz 5 1 5
5 Derse Katılım 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
52 Quiz için Bireysel Çalışma 5 10 50
54 Ev Ödevi 1 5 5

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin kapsamı, gerekçesi, yararlanılabilecek kaynakların tanıtımı
2 Fiyat kavramı, piyasa açısından fiyat, firma açısından fiyat ve fiyat analizinin önemi
3 Tam rekabet piyasalarında arz, talep değişmeleri ve fiyat oluşumu
4 Arz ve talep esneklikleri, fiyat teorileri ve denge analizleri
5 Tam rekabet piyasalarında firma dengesi
6 Aksak rekabet piyasalarında firma dengeleri(monopol, oligopol, monopollü rekabet piyasları ve fiyat)
7 Fiyat dalgalanmaları ve piyasa kavramı
8 Tarımsal ürünlerde yıllık ve mevsimsel fiyat dalgalanmaları
9 Arasınav
10 Fiyat analzileri açısından indeksler,önemi ve analizlerde kullanımı
11 Yıllık fiyat dalgalanmaları ve trend analizleri
12 Mevsimsel fiyat dalgalanmaları ve mevsim indeksleri
13 Uluslararası piyasalarda fiyat oluşumu ve analizi
14 Tarıma müdahale ve fiyat politikası analizleri, Üretim faktörleri fiyat analizleri

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1414451 Çeşitli piyasalarda firma dengelerini analiz edebilme becerisini kazanma
2 1414860 Tarım ürünleri piyasalarında fiyat dalgalanmalarını analiz edebilme
3 1396852 Tarım politikaları analizinde fiyat kavramını ve önemini anlama ve yorumlama yeteneği kazanma
4 1402695 Tarım ürünlerinde fiyat analizleri yaparak ileriye yönelik tahminlerde bulunabilme yeteneği kazanma
5 1500437 Tam rekabet, monopol ve oligopol piyasalarını öğrenmek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76151 Tarım ve tarım ekonomisiyle ilgili temel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur, bilgiye nasıl ulaşılacağını, nerede, ne zaman kullanılacağını bilir.
2 71796 Kırsal kalkınma ve etkin kaynak kullanımı konularını analiz edebilir.
3 71799 Tarım işletmelerinin sorunlarını saptayıp uygun çözüm önerileri geliştirir.
4 71801 Tarım ekonomisi ile ilgili olguları, temel istatistik ve ekonometrik yöntemleri kullanarak analiz etme ve yorumlama becerisine sahip olur.
5 76152 Mevcut yapıyı tanımlar, fırsatları tahmin eder ve sorunları raporlandırır.
6 76153 Ekonomideki gelişmelerin nedenlerini yorumlar.
7 71798 Ekip çalışması bilincine sahip olur.
8 71800 Risk ve belirsizlik ortamında uygun kararları alabilir.
9 71802 Tarım ve tarım ekonomisi konusunda edindiği bilgi ve becerilerle, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
10 71803 Tarım ekonomisi alanında dünya ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri takip eder, sorunları tanımlayarak kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olur
11 76154 Çevresel, ekonomik ve teknik faktörleri dikkate alarak tarım işletmeleri ve kırsal alanlara yönelik plan ve projeler hazırlar, uygular, yönetir ve izler.
12 71797 Toplumsal ve mesleki mevzuat ve etik kuralları bilir, takip eder ve ona uyum sağlar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek