Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TEB411 Uluslararası Tarım Ticareti 927003 4 7 5

Dersin Amacı

Öğrencilere dış ticareti açıklama yönelik teoriler, dış ticaret politikasının amaç ve araçları, dünya tarım ürünleri ticaretinin yapısı ve yaşanan gelişmeler konularının kavratılmasıdır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Mehmet BOZOĞLU

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Karluk, R., 2002. Uluslararası Ekonomi: Teori ve Politika. Beta yayınları, Yayın no: 1249, 685 s., İstanbul. Bozoğlu, M., Uluslararası Ekonomik İlişkiler Ders Notları (Yayınlanmamış).

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Dış ticaretin nedenleri ve faydaları, dış ticareti açıklama yönelik teoriler, dış ticaret politikasının amaç ve araçları, bölgesel ekonomik birleşmeler, dış ticarete etkisi olan kuruluşlar, dünya tarım ürünleri ticaretinin yapısı ve yaşanan gelişmeler

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
4 Quiz 3 30 1
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 1 10 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
4 Quiz 3 1 3
5 Derse Katılım 14 3 42
29 Bireysel Çalışma 14 1 14
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 14 1 14
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 5 25
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 5 25
52 Quiz için Bireysel Çalışma 3 1 3

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Uluslar arası ekonomi, dış ticaret ve dış ticaret politikası kavramları, dış ticaretin nedenleri ve faydaları, dış ticaretin gelişmesinde etkili faktörler 1.Dış Ticaretin nedenleri ve Faydaları.pdf
2 Dış ticaret teorileri 2.Dış Ticaret Teorileri.pdf
3 Dış ticaret politikaları 3.Dış Ticaret Politikaları.ppt
4 Dış ticaret politikası amaç ve araçları Dış Ticaret Politikası Amaç ve Araçları.pptx
5 Gümrük tarifeleri ve etkileri Gümrük Tarifesi.pdf
6 Tarife dışı politika araçları Tarife Dışı Kısıtlamalar.pdf
7 İhracat teşvikleri İhracat Teşvik Politikası.pdf
8 Ara Sınav
9 Ulusal tarım politikaları ve dış ticarete etkileri Ulusal Politikalar ve Uluslararası Ticaret.pdf
10 İki ülkeli ticaret modeli Tarim Politikasi Analizleri.pdf
11 Uluslar arası ticaret müdahalelerinin ölçümü Uluslararsı Ticaret Müdahaleleri ve Ölçümü.pdf
12 Uluslararası ticari kuruluşların yapısı, işleyişleri ve uluslar arası ticarete etkileri Uluslararası Ticaret Teorisi ve Kurumlar.pdf
13 Bölgesel ekonomik birleşmeler Bölgesel Ekonomik Birleşmeler.pdf
14 Uluslararası tarım ticaretinin yapısı ve yaşanan gelişmelerin analizi Uluslarası Tarım Ticaretinin Yapısı.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1398206 Dış ticareti açıklama yönelik teoriler, dış ticaret politikasının amaç ve araçlarının etkilerini açıklar.
2 1385098 Dünya tarım ürünleri ticaretinin yapısını ve yaşanan gelişmeleri sorgular.
3 1385053 Dünya tarım ürünleri ticaretinin yapısı ve yaşanan gelişmeleri yorumlar.
4 1387022 Uluslararası ticarete yapılan müdahaleleri kantitatif olarak analiz eder.
5 1395394 Uluslararası ticaretle ilgili kuruluşların yapısı, işleyişleri ve etkilerini açıklar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76151 Tarım ve tarım ekonomisiyle ilgili temel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur, bilgiye nasıl ulaşılacağını, nerede, ne zaman kullanılacağını bilir.
2 71796 Kırsal kalkınma ve etkin kaynak kullanımı konularını analiz edebilir.
3 71799 Tarım işletmelerinin sorunlarını saptayıp uygun çözüm önerileri geliştirir.
4 71801 Tarım ekonomisi ile ilgili olguları, temel istatistik ve ekonometrik yöntemleri kullanarak analiz etme ve yorumlama becerisine sahip olur.
5 76152 Mevcut yapıyı tanımlar, fırsatları tahmin eder ve sorunları raporlandırır.
6 76153 Ekonomideki gelişmelerin nedenlerini yorumlar.
7 71798 Ekip çalışması bilincine sahip olur.
8 71800 Risk ve belirsizlik ortamında uygun kararları alabilir.
9 71802 Tarım ve tarım ekonomisi konusunda edindiği bilgi ve becerilerle, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
10 71803 Tarım ekonomisi alanında dünya ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri takip eder, sorunları tanımlayarak kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olur
11 76154 Çevresel, ekonomik ve teknik faktörleri dikkate alarak tarım işletmeleri ve kırsal alanlara yönelik plan ve projeler hazırlar, uygular, yönetir ve izler.
12 71797 Toplumsal ve mesleki mevzuat ve etik kuralları bilir, takip eder ve ona uyum sağlar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 3 3 5 5 4 4 5 5 3 5
2 5 4 3 3 5 5 4 4 5 5 3 5
3 5 4 3 3 5 5 4 4 5 5 3 5
4 5 4 3 3 5 5 4 4 5 5 3 5
5 5 4 3 3 5 5 4 4 5 5 3 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek