Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SKD517 Kent Kültürü ve Kentlilik Bilinci 927003 4 7 3

Dersin Amacı

Öğrencilerin kentlilik bilinci farkındalığını artırmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr. Ahmet MUTLU

Ön Koşul Dersleri

Önkoşul Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ahmet Mutlu (2010), Kentli Hakları ve Türkiye, Çizgi Kitabevi, Konya. Ahmet Mutlu; Nazlı Yücel (2013), Kentli Hakları ve Uygulaması, Ders Notları. Ahmet MUTLU, “Sinemanın Kentlileşme Sürecindeki Rolü Üzerine Bir Deneme”, Karınca, S: 788, 23-29, (2002). Ahmet MUTLU “Kentli Hakları”, Yerel Yönetim Ve Denetim, C: 12, S:6, 12-15, (2007) Ahmet MUTLU, “Eski ‘Kent Hava’larına Kavuşmak…”, Şehir ve Medeniyet, C:1, S: 2, Ekim 2009, 14-17, Ahmet MUTLU, "Kent Kültürdür",Şehir ve Medeniyet, C:2, S: 4, Kasım 2010, 6-12.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

1. Kent ve kentleşme 2. Kent-kültür ilişkisi 3. Kent kültür ve kentlilik 4. Küreselleşme sürecinde kent kültüründeki dönüşümler 5. Türkiye'de kent kültürü ve kentlilik bilimci 6. Kentsel yaşam kalitesi ve kentli hakları 7. Uluslararası belgelerde kentli hakları 8. Türkiye'de kentli haklarının (hukuksal ve toplumsal) niteliği 9. Genel değerlendirme

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 70 1
20 Rapor Hazırlama 1 20 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 5 1
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 5 1
2 Final Sınavı 1 80 1
39 Rapor Sunma 1 20 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
20 Rapor Hazırlama 1 10 10
21 Rapor Sunma 1 1 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 30 30
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Uygarlık, Kent ve Kültür
2 Kentleşme ve kentsel sorunlar
3 Kent kültürü ve kentlilik bilinci
4 Dünyada ve Türkiye'de kent kültürü
5 Kentli hakları
6 Kentli haklarının Dayanakları
7 Dünyada ve Türkiye'de kentli haklarının durumu
8 Samsun'da kent kültürü
9 Ara sınav
10 Samsun'da kent kültürü araştırmaları
11 Samsun'da kent kültürü varaştırmaları
12 Araştırma Sonuçlarının Sunumu
13 Araştırma Sonuçlarının Sunumu
14 Genel değerlendirme

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
42129 1192578 Kentsel sorunklar hakkında yorum yapabilir
42131 1192773 Kentlilik bilinciyle davranabilir
42134 1193360 Kentlerdeki sosyo-kültürel sorunları tespit edebilir
42142 1194189 Kent ve kültür arasında tarihsel bağ kurabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68419 Tarım ve tarım ekonomisiyle ilgili temel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur, bilgiye nasıl ulaşılacağını, nerede, ne zaman kullanılacağını bilir.
2 64037 Kırsal kalkınma ve etkin kaynak kullanımı konularını analiz edebilir.
3 64040 Tarım işletmelerinin sorunlarını saptayıp uygun çözüm önerileri geliştirir.
4 64042 Tarım ekonomisi ile ilgili olguları, temel istatistik ve ekonometrik yöntemleri kullanarak analiz etme ve yorumlama becerisine sahip olur.
5 68420 Mevcut yapıyı tanımlar, fırsatları tahmin eder ve sorunları raporlandırır.
6 68421 Ekonomideki gelişmelerin nedenlerini yorumlar.
7 64039 Ekip çalışması bilincine sahip olur.
8 64041 Risk ve belirsizlik ortamında uygun kararları alabilir.
9 64043 Tarım ve tarım ekonomisi konusunda edindiği bilgi ve becerilerle, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
10 64044 Tarım ekonomisi alanında dünya ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri takip eder, sorunları tanımlayarak kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olur
11 68422 Çevresel, ekonomik ve teknik faktörleri dikkate alarak tarım işletmeleri ve kırsal alanlara yönelik plan ve projeler hazırlar, uygular, yönetir ve izler.
12 64038 Toplumsal ve mesleki mevzuat ve etik kuralları bilir, takip eder ve ona uyum sağlar.