Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TEB410 Türkiye Ab Tarımsal İlişkileri 927003 4 8 5

Dersin Amacı

Derste, öğrencilere AB'nin yapısı ve işleyişi, Türkiye-AB İlişkileri, Ortak Tarım Politikası, AB'ye üyeliğin Türkiye'nin tarım sektörüne etkilerinin neler olabileceği ve alınması gereken önlemler konularında analitik bilginin kazandırılmasıdır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

ProF. Dr. Mehmet BOZOĞLU

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Bozoğlu, M., Türkiye Avrupa Birliği Tarımsal İlişkileri (Basılmamış ders notları)

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

AB'nin yapısı ve işleyişi, Türkiye-AB İlişkileri, Ortak Tarım Politikası, AB'ye üyeliğin Türkiye'nin tarım sektörüne etkileri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
29 Bireysel Çalışma 14 1 14
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 2 7 14
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 6 30
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 7 35

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Avrupa bütünleşmesinin tarihsel gelişimi 1. AB Tarihsel Gelişim..pdf
2 AB’nin kurumsal yapısı ve yönetimi 2. Kurumsal Yapı.pdf
3 Topluluk hukukunun kaynakları 3. Hukuk kaynakları.pdf
4 AB’nin bütçesi 4. Bütçe.pdf
5 AB’nin ortak politika alanları 5. Ortak Politika Alanları.pdf
6 AB’nin Ortak Tarım Politikası 6.OTP.pdf
7 AB’nin Ortak Tarım Politikasının uygulama sonuçları ve reformlar 7.OTP Sonuçları & Reformlar.pdf
8 AB’nin kırsal kalkınma politikası 9.KKPU.pdf
9 AB’de tarım sektörüne sağlanılan devlet yardımları AB'nde Tarım Sektörüne Sağlanan Devlet Yardımları .pptx
10 Türkiye-AB ilişkilerinin tarihsel gelişimi 10.TR-AB İlişkilerinin Gelişimi.pdf
11 Buğday OPD Örneği 11.Buğday OPD.pdf
12 AB’nin günümüzdeki ortak tarım politikası Actuel CAP of EU.pptx
13 Türkiye’nin AB’ye uyumunun tarım sektörüne etkileri 12-14.TR'nin AB OTP'na Uyumun Etkileri.pdf
14 Türkiye’nin AB’ye uyumunun tarım sektörüne etkileri 13-14.TR'nin AB OTP'na Uyumun Etkileri.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1175249 AB bütünleşmesinin tarihsel gelişimi, yapısı ve işleyişi ile ortak politika konularını ana hatlarıyla belirtir.
2 1176800 Ortak Tarım Politikası uygulamaları ve etkilerini tartışır.
3 1184041 AB'nin Ortak Tarım Politikalarına uyum için nelerin yapılması gerektiği ve etkilerinin nerler olabileceğini değerlendirebilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68419 Tarım ve tarım ekonomisiyle ilgili temel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur, bilgiye nasıl ulaşılacağını, nerede, ne zaman kullanılacağını bilir.
2 64037 Kırsal kalkınma ve etkin kaynak kullanımı konularını analiz edebilir.
3 64040 Tarım işletmelerinin sorunlarını saptayıp uygun çözüm önerileri geliştirir.
4 64042 Tarım ekonomisi ile ilgili olguları, temel istatistik ve ekonometrik yöntemleri kullanarak analiz etme ve yorumlama becerisine sahip olur.
5 68420 Mevcut yapıyı tanımlar, fırsatları tahmin eder ve sorunları raporlandırır.
6 68421 Ekonomideki gelişmelerin nedenlerini yorumlar.
7 64039 Ekip çalışması bilincine sahip olur.
8 64041 Risk ve belirsizlik ortamında uygun kararları alabilir.
9 64043 Tarım ve tarım ekonomisi konusunda edindiği bilgi ve becerilerle, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
10 64044 Tarım ekonomisi alanında dünya ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri takip eder, sorunları tanımlayarak kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olur
11 68422 Çevresel, ekonomik ve teknik faktörleri dikkate alarak tarım işletmeleri ve kırsal alanlara yönelik plan ve projeler hazırlar, uygular, yönetir ve izler.
12 64038 Toplumsal ve mesleki mevzuat ve etik kuralları bilir, takip eder ve ona uyum sağlar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 3 5 5 5 5 4 4 4 5
2 5 5 5 3 5 5 5 5 4 4 4 5
3 5 5 5 3 5 5 5 5 4 4 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek