Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TEB412 İşletme Yönetimi 927003 4 8 5

Dersin Amacı

Yönetim süreci ve yöneticinin önemini vurgulamak,yönetim fonksiyonları ve yönetim bilgi sistemi sürecini tanıtmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr.Öğr.Gör. Esin Hazneci̇

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Cinemre, H.A., İşletme Yönetimi, OMÜ Zirat Fakültesi Ders Kitabı No: 50, Samsun 2011. Yönetim ve Organizasyon, Erol Eren,2003.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Yönetim süreci ve yöneticinin önemini vurgulamak,yönetim fonksiyonları ve yönetim bilgi sistemi sürecini tanıtmak.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 1 60 1
4 Quiz 1 20 1
54 Ev Ödevi 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 30 30
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 40 40
34 Okuma 10 2 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Yönetici ve yönetim kavramları Yönetim yaklaşımlarının dünü bugünü (klasik yaklaşımlar, neo klasik yaklaşım, nicel yaklaşımlar) 1. YÖNETİCİ VE YÖNETİM KAVRAMLARI.pdf
2 Yönetim yaklaşımlarının dünü bugünü (Sistem yaklaşımı, koşul bağımlılık yaklaşımı, yönetimde yeni yaklaşımlar) 2. YÖNETİM YAKLAŞIMLARININ DÜNÜ VE BUGÜNÜ.pdf
3 Planlama Süreci, Planlamanın yararları, çeşitleri, stratejik işletme planlaması 3. PLANLAMA.pdf
4 Karar verme aşamaları,Karar verme kriterleri, alternatiflerin analizi,optimal karar,kararın uygulamaya konulması ve değerlendirilmesi 4. KARAR VERME.pdf
5 Karar verme aşamaları,Karar verme kriterleri, alternatiflerin analizi,optimal karar,kararın uygulamaya konulması ve değerlendirilmesi 4. KARAR VERME.pdf
6 Rasyonel ve sınırlı rasyonel karar, karar aşamalarında tipik hatalar, karar verme tarzları, koşul yaklaşımı 5. PLANLAMA VE KARAR VERME TEKNİKLERİ.pdf
7 Planlama ve karar verme teknikleri 5. PLANLAMA VE KARAR VERME TEKNİKLERİ.pdf
8 Ara sınav
9 Teknoloji ve iş tasarımı 6. TEKNOLOJİ VE İŞ TASARIMI.pdf
10 Organizasyon modellerinin temel esasları 7. ORGANİZASYON MODELLERİ.pdf
11 İnsan kaynakları yönetimi 8. İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ.pdf
12 Liderlik, liderlikle ilgili davranış teorileri, liderlik yaklaşımları 9. LİDERLİK.pdf
13 Kontrol Süreci 10. KONTROL.pdf
14 Yönetim bilgi sistemi 11.YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1407264 Yönetim, yönetici, organizasyon kavramlarını tanır.
2 1411950 Yönetim sürecinin geçmişten günümüze gösterdiği değişimleri bilir.
3 1394007 Yönetim fonksiyonlarını bilir.Çalışma hayatında bunları gözlemleyebilir, ayırt edebilir.
4 1385031 Yönetim sürecinde insan kaynakları yönetiminin stratejik önemini kavrar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76151 Tarım ve tarım ekonomisiyle ilgili temel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur, bilgiye nasıl ulaşılacağını, nerede, ne zaman kullanılacağını bilir.
2 71796 Kırsal kalkınma ve etkin kaynak kullanımı konularını analiz edebilir.
3 71799 Tarım işletmelerinin sorunlarını saptayıp uygun çözüm önerileri geliştirir.
4 71801 Tarım ekonomisi ile ilgili olguları, temel istatistik ve ekonometrik yöntemleri kullanarak analiz etme ve yorumlama becerisine sahip olur.
5 76152 Mevcut yapıyı tanımlar, fırsatları tahmin eder ve sorunları raporlandırır.
6 76153 Ekonomideki gelişmelerin nedenlerini yorumlar.
7 71798 Ekip çalışması bilincine sahip olur.
8 71800 Risk ve belirsizlik ortamında uygun kararları alabilir.
9 71802 Tarım ve tarım ekonomisi konusunda edindiği bilgi ve becerilerle, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
10 71803 Tarım ekonomisi alanında dünya ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri takip eder, sorunları tanımlayarak kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olur
11 76154 Çevresel, ekonomik ve teknik faktörleri dikkate alarak tarım işletmeleri ve kırsal alanlara yönelik plan ve projeler hazırlar, uygular, yönetir ve izler.
12 71797 Toplumsal ve mesleki mevzuat ve etik kuralları bilir, takip eder ve ona uyum sağlar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4 2 4 3 4 3 4 3 3 3 4 4
2 4 2 4 3 4 3 4 3 3 3 4 4
3 4 2 4 3 4 3 4 4 3 3 4 4
4 4 2 4 3 4 3 4 3 3 3 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek