Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TEB414 Kırsal Kalkınma 927003 4 8 5

Dersin Amacı

Öğrencilere kırsal kalkınma ile ilgili kavramları öğretmek, kırsal kalkınma yaklaşımlarını dünya ülkelerinde örnekler ile anlatmak, Türkiye'de kırsal kalkınma ile ilgili tarihsel gelişim ve uygulanan projeleri ortaya koymak, Türkiye'nin AB kırsal kalkınma politikasına uyum durumumu anlatmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr.Kürşat Demiryürek

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Bakırcı, M. 2001. Türkeye'de Kırsal Kalkınma, Nobel, Ankara. Gülçubuk, B., 2006. Kırsal Kalkınma. Türkiye’de Tarım Kitabı. TC Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı, Ankara. Yıldırak, N.,1991. Kırsal Kalkınma Teksir Notları, Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü, Ankara.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Büyüme gelişme kavramları, tarımsal, kırsal ve sürdürülebilir kalkınma kavramları, dünya ve Türkiye'de uygulanan kırsal kalkınma projeleri, Türkiye'de kırsal kalkınmaya yönelik politikaların tarihsel gelişimi , Türkiye'nin AB kırsal kalkınma politikasına uyumu

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 40 1
4 Quiz 5 10 1
21 Rapor Sunma 14 25 1
24 Seminer 0 25 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 5 5
2 Final Sınavı 1 10 10
4 Quiz 10 1 10
5 Derse Katılım 14 3 42
21 Rapor Sunma 1 25 25
24 Seminer 1 25 25
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 5 3 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Büyüme ve Kalkınma Kavramları
2 Tarımsal, Kırsal ve Sürdürülebilir Kalkınma
3 Kırsal Kalkınma Yaklaşımları
4 Çeşitli Ülkelerdeki Kırsal Kalkınma Uygulamalarından Örnekler“Kırsal Alan” Kavramı ve Türkiye’de Kırsal Alanın Mevcut Durumu
5 “Göç” Kavramı, Sınıflandırılması ve Türkiye’de Göç Hareketleri
6 Cumhuriyetin İlk Yıllarında (1920-1959) ve Planlı Dönemde (1960-2008) Tarımsal ve Kırsal Kalkınma Politikaları
7 Yoksulluk Kavramı, Dünya ve Türkiye’deki Yoksulluğun Durumu Türkiye’de Yoksullukla Mücadele Konusunda Yapılan Çalışmalar
8 Mikrokredi Kavramı, Dünya ve Türkiye’de Mikrokredi UygulamalarıTürkiye’de Kırsal Kadının Mevcut Durumu
9 Türkiye’de Kırsal Gençlik ve Çocukların Mevcut Durumu Türkiye’de Geçici ve Mevsimlik Tarım İşçilerinin Mevcut Durumu
10 Ara sınav
11 Türkiye’de Tarımsal Örgütlenmenin Mevcut Durumu, Sorun ve Öneriler
12 Türkiye’de Kırsal Kesimde Eğitim Kalkınmışlığın Ölçümünde Kullanılan Kriterler, İndeksler ve Ölçütler
13 AB Kırsal Kalkınma PolitikalarıTürkiye’nin AB Kırsal Kalkınma Politikalarına Uyumu
14 Türkiye’de Uygulanan Kırsal ve Bölgesel Kalkınma Projeleri Türkiye’nin Kırsal Kalkınma Politikalarının Genel Değerlendirilmesi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1153058 Büyüme, kalkınma ve sürdürülebilir kalkınma kavramlarını tartışır.
2 1184135 Tarımsal, kırsal ve sürdürülebilir kırsal kalkınma kavramları arasındaki farkları ve etkilerini değerlendirir.
3 1152581 Kırsal kalkınma politikalarını karşılaştırır.
4 1175029 AB uyum sürecinde kırsal kalkınma politikalarını tartışır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68419 Tarım ve tarım ekonomisiyle ilgili temel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur, bilgiye nasıl ulaşılacağını, nerede, ne zaman kullanılacağını bilir.
2 64037 Kırsal kalkınma ve etkin kaynak kullanımı konularını analiz edebilir.
3 64040 Tarım işletmelerinin sorunlarını saptayıp uygun çözüm önerileri geliştirir.
4 64042 Tarım ekonomisi ile ilgili olguları, temel istatistik ve ekonometrik yöntemleri kullanarak analiz etme ve yorumlama becerisine sahip olur.
5 68420 Mevcut yapıyı tanımlar, fırsatları tahmin eder ve sorunları raporlandırır.
6 68421 Ekonomideki gelişmelerin nedenlerini yorumlar.
7 64039 Ekip çalışması bilincine sahip olur.
8 64041 Risk ve belirsizlik ortamında uygun kararları alabilir.
9 64043 Tarım ve tarım ekonomisi konusunda edindiği bilgi ve becerilerle, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
10 64044 Tarım ekonomisi alanında dünya ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri takip eder, sorunları tanımlayarak kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olur
11 68422 Çevresel, ekonomik ve teknik faktörleri dikkate alarak tarım işletmeleri ve kırsal alanlara yönelik plan ve projeler hazırlar, uygular, yönetir ve izler.
12 64038 Toplumsal ve mesleki mevzuat ve etik kuralları bilir, takip eder ve ona uyum sağlar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek