Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SKD506 Medya ve İletişim 927003 4 8 3

Dersin Amacı

Bu derste medya ve iletişim ile ilgili kavram ve teorilerin açıklanması amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr. Kürşat Demiryürek

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Gürcan, H.İ. (edt) (2012) Medya ve İletişim. T.C. Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

İletişim kavramı, süreçleri, modelleri ve teorileri ile mdeya kavramı, medya ve toplum ilişkileri, Türkiye'de medya

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 13 3 39
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 8 2 16
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 2 8
54 Ev Ödevi 2 3 6

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İletişim kavramı ve tanımları
2 İletişim süreci ve öğeleri
3 İletişim türleri ve özellikleri
4 Sözlü, sözsüz ve yazılı iletşimin içerikleri
5 Birey, grup ve kitle iletişiminin özellikleri
6 Kişisel ve örgütsel iletişim
7 İletişimde model kavramı ve işlevleri
8 İletişim modelleri
9 Ara sınavı
10 Medya kavramı, kitle iletişim araçları
11 Medaya gücü ve medya kuramları
12 Medya ve toplum ilişkileri
13 Medyanın ve kamuoyu
14 Türkiye'de medya

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1200280 Medya ve iletişim kavramlarını tanımlar
2 1197113 İletişim sürecinin aşamalarını ve öğrelerini açıklar
3 1197945 İletişim türleri ve özelliklerini açıklar
4 1198969 Temel iletişim modellerini ve teorilerini açıklar
5 1199942 Medya kavramını ve toplumdaki rolünü açıklar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68419 Tarım ve tarım ekonomisiyle ilgili temel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur, bilgiye nasıl ulaşılacağını, nerede, ne zaman kullanılacağını bilir.
2 64037 Kırsal kalkınma ve etkin kaynak kullanımı konularını analiz edebilir.
3 64040 Tarım işletmelerinin sorunlarını saptayıp uygun çözüm önerileri geliştirir.
4 64042 Tarım ekonomisi ile ilgili olguları, temel istatistik ve ekonometrik yöntemleri kullanarak analiz etme ve yorumlama becerisine sahip olur.
5 68420 Mevcut yapıyı tanımlar, fırsatları tahmin eder ve sorunları raporlandırır.
6 68421 Ekonomideki gelişmelerin nedenlerini yorumlar.
7 64039 Ekip çalışması bilincine sahip olur.
8 64041 Risk ve belirsizlik ortamında uygun kararları alabilir.
9 64043 Tarım ve tarım ekonomisi konusunda edindiği bilgi ve becerilerle, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
10 64044 Tarım ekonomisi alanında dünya ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri takip eder, sorunları tanımlayarak kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olur
11 68422 Çevresel, ekonomik ve teknik faktörleri dikkate alarak tarım işletmeleri ve kırsal alanlara yönelik plan ve projeler hazırlar, uygular, yönetir ve izler.
12 64038 Toplumsal ve mesleki mevzuat ve etik kuralları bilir, takip eder ve ona uyum sağlar.