Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SKD512 Anlatma Teknikleri: Yazma Eğitimi 927003 4 8 3

Dersin Amacı

Öğrencilere genel ve mesleki alanda yazma becerileri kazandırmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr. İsmet BOZ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Anlatım Teknikleri 2 Uygulamalı Yazma Eğitimi Osman GÜNDÜZ Tacettin ŞİMŞEK

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Yazma eğitiminde başarının yolları, yazma eğitiminde temel ilkeler, yazmaya motive olmak, yazı ve metin çeşitleri, metin oluşturmada biçim, metin dili, genel anlatım bozuklukları, yazma süreci, yazmaya hazırlık aşaması, planlayarak yazma, yazma eğitim yöntemleri, özet çıkarma, not alma teknikleri, yaratıcı yazma, seçilmiş yazıları inceleme, genel değerlendirme.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
10 Tartışma 1 10 1
11 Soru-Yanıt 1 10 1
12 Takım/Grup Çalışması 1 10 1
27 Makale Yazma 1 10 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 15 15
2 Final Sınavı 1 30 30
5 Derse Katılım 10 1 10
10 Tartışma 5 1 5
11 Soru-Yanıt 5 1 5
27 Makale Yazma 2 5 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Yazma eğitiminde başarının yolları.
2 Yazma eğitiminde temel ilkeler.
3 Yazı ve metin çeşitleri.
4 Yazmaya motive olmak.
5 Metin oluşturmada biçim.
6 Metin dili.
7 Genel anlatım bozuklukları.
8 Ara sınavı
9 Yazma süreci.
10 Yazmaya hazırlık aşaması.
11 Planlayarak yazma.
12 Yazma eğitim yöntemleri.
13 Özet çıkarma.
14 Not alma teknikleri.
15 Yaratıcı yazma.
16 Seçilmiş yazıları inceleme.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1208435 Öğrenciler yazma eğitiminde başarının yollarını öğrenir.
2 1209576 Yazma eğitiminin temel ilkeleri öğrenir.
3 1211017 Yazı ve metin çeşitlerinin neler olduğu ve nasıl yazıldıkları kavrar.
4 1211112 Planlayarak yazma yeteneği kazanır.
5 1211681 Metinden özet çıkarma yeteneği kazanır.
6 1213210 Not tutma yeteneği kazanır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68419 Tarım ve tarım ekonomisiyle ilgili temel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur, bilgiye nasıl ulaşılacağını, nerede, ne zaman kullanılacağını bilir.
2 64037 Kırsal kalkınma ve etkin kaynak kullanımı konularını analiz edebilir.
3 64040 Tarım işletmelerinin sorunlarını saptayıp uygun çözüm önerileri geliştirir.
4 64042 Tarım ekonomisi ile ilgili olguları, temel istatistik ve ekonometrik yöntemleri kullanarak analiz etme ve yorumlama becerisine sahip olur.
5 68420 Mevcut yapıyı tanımlar, fırsatları tahmin eder ve sorunları raporlandırır.
6 68421 Ekonomideki gelişmelerin nedenlerini yorumlar.
7 64039 Ekip çalışması bilincine sahip olur.
8 64041 Risk ve belirsizlik ortamında uygun kararları alabilir.
9 64043 Tarım ve tarım ekonomisi konusunda edindiği bilgi ve becerilerle, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
10 64044 Tarım ekonomisi alanında dünya ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri takip eder, sorunları tanımlayarak kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olur
11 68422 Çevresel, ekonomik ve teknik faktörleri dikkate alarak tarım işletmeleri ve kırsal alanlara yönelik plan ve projeler hazırlar, uygular, yönetir ve izler.
12 64038 Toplumsal ve mesleki mevzuat ve etik kuralları bilir, takip eder ve ona uyum sağlar.