Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ZMT-103 Mühendislik Bilimine Giriş 927001 1 1 4

Dersin Amacı

mühendisliğin temellerini oluşturan genel konular, basit makinalar, enerji, ısı ve sıcaklık hakkında genel hakkında bilgi sahibi olmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. Ali Tekgüler

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

-

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Gürbüz, R. 2003. Mühendislik Bilimi I.Çankırı.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

-

Dersin İçeriği

Doğrusal hareket, Dairesel hareket, Potansiyel enerji, Kinetik enerji, Basit makinalar, Sıvı akışkanlar, Isı ve hal değişimi, Isı etkisiyle cisimlerin genleşme ve büzülmesi, Sıcaklık ölçüm aletleri, Gaz akışkanlar

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 23 23
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Doğrusal hareket
2 Dairesel hareket
3 Potansiyel enerji
4 Kinetik enerji
5 Basit makinalar
6 Basit makinalar
7 Sıvı akışkanlar
8 Isı ve hal değişimi
9 Isı ve hal değişimi
10 Arasınav
11 Isı etkisiyle cisimlerin genleşme ve büzülmesi
12 Sıcaklık ölçüm aletleri
13 Sıcaklık ölçüm aletleri
14 Gaz akışkanlar
15

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1372510 Basit makinalar hakkında bilgi sahibi olabilecek
2 1368903 Gazlar ve akışkanlar hakkında bilgi sahibi olabilecek.
3 1379020 Isı ve sıcaklık konusunda bilgi sahibi olabilecek.
4 1378277 İş, kuvvet, enerji vb. konuları kavrayabilecek.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71804 Temel mühendislik bilgileri, biyolojik malzeme bilgisi, tarımsal teknolojilerde temel prensipler, tarım makinaları tasarımı ve işletmeciliği ve tarımda enerji kullanımı konularında teorik ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
2 71805 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama.
3 71806 Kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için kullanabilme.
4 71807 Gerekli modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma.
5 71808 Tarım makinaları alanında sahip olduğu bilgiler ile bağımsız çalışabilme.
6 71809 Karşılaşılan bir sorunu çözebilmek için bireysel veya ekip olarak sorumluluk alma.
7 71810 Bilgiye erişebilme, bu amaçla kaynak araştırması yapabilme veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını ve bilişim teknolojilerini kullanabilme.
8 71811 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma.
9 71812 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak tarım makinaları alanındaki bilgileri izleyebilme ve iletişim kurabilme.
10 71813 Mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği.
11 71814 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek