Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TMB102 Ölçme Tekniği 927001 1 2 3

Dersin Amacı

Ölçme kavramını öğrenmek ve Ölçüm alet ve cihazlarının çalışma prensiplerini, bu ölçüm cihazlarının nasıl kullanılabileceğini ve sistemlerinin nasıl kontrol edilebileceğini öğretmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç Dr. Hüseyin Duran

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

G. Yavuzcan, B. Erdiller ve A. Saral. Ölçme Tekniği, Ankara Üniv. Yayınları, Ankara. O.F. Genceli. Ölçme Tekniği, Birsen Yayınevi, İstanbul. S. Arın. Ölçme Bilgisi. ders Notu, Tekirdağ Ziraat Fak. Yayın No:97/261,Tekirdağ.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Ölçme sistemleri, performans göstergeleri, hatalar, Uzunluk ölçme, Sıcaklık ve ısı ölçümleri, Basınç ölçümleri, Seviye ölçümleri, Akış ölçümleri, Devir sayısı ölçme yöntemleri, Devir sayısı ölçme aletleri, Dönme momenti ve gücün ölçülmesi, Elektriksel ölçme tekniği, Algılayıcılar.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 15 15
5 Derse Katılım 14 3 42
7 Laboratuvar 10 2 20
8 Rehberli Problem Çözümü 14 1 14
29 Bireysel Çalışma 7 2 14
34 Okuma 10 1 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ölçme sistemleri, performans göstergeleri, hatalar
2 Uzunluk, kütle ve zaman ölçme
3 Sıcaklık ve ısı ölçümleri
4 Basınç ölçümleri
5 Seviye ölçümleri
6 Akış ölçümleri
7 Akış ölçümleri
8 Devir sayısı ölçme yöntemleri
9 Devir sayısı ölçme aletleri
10 ara sınav
11 Dönme momenti ve gücün ölçülmesi
12 Elektriksel ölçme tekniği
13 Elektrilsel ölçüm aletleri
14 Algılayıcılar

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1118737 Farklı ölçme metotlarını ve aletlerinin çalışma mekanizmalarını karşılaştırabilir.
2 1125440 Sistemlerin kontrolünün nasıl yapıldığını test edebilir.
3 1222843 Sistemlerin kontrolünün nasıl yapıldığını test edebilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64045 Temel mühendislik bilgileri, biyolojik malzeme bilgisi, tarımsal teknolojilerde temel prensipler, tarım makinaları tasarımı ve işletmeciliği ve tarımda enerji kullanımı konularında teorik ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
2 64046 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama.
3 64047 Kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için kullanabilme.
4 64048 Gerekli modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma.
5 64049 Tarım makinaları alanında sahip olduğu bilgiler ile bağımsız çalışabilme.
6 64050 Karşılaşılan bir sorunu çözebilmek için bireysel veya ekip olarak sorumluluk alma.
7 64051 Bilgiye erişebilme, bu amaçla kaynak araştırması yapabilme veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını ve bilişim teknolojilerini kullanabilme.
8 64052 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma.
9 64053 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak tarım makinaları alanındaki bilgileri izleyebilme ve iletişim kurabilme.
10 64054 Mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği.
11 64055 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.