Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TMB102 Ölçme Tekniği 927001 1 2 3

Dersin Amacı

Ölçme kavramını öğrenmek ve Ölçüm alet ve cihazlarının çalışma prensiplerini, bu ölçüm cihazlarının nasıl kullanılabileceğini ve sistemlerinin nasıl kontrol edilebileceğini öğretmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin DURAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

G. Yavuzcan, B. Erdiller ve A. Saral. Ölçme Tekniği, Ankara Üniv. Yayınları, Ankara. O.F. Genceli. Ölçme Tekniği, Birsen Yayınevi, İstanbul. S. Arın. Ölçme Bilgisi. ders Notu, Tekirdağ Ziraat Fak. Yayın No:97/261,Tekirdağ.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Ölçme sistemleri, performans göstergeleri, hatalar, Uzunluk ölçme, Sıcaklık ve ısı ölçümleri, Basınç ölçümleri, Seviye ölçümleri, Akış ölçümleri, Devir sayısı ölçme yöntemleri, Devir sayısı ölçme aletleri, Dönme momenti ve gücün ölçülmesi, Elektriksel ölçme tekniği, Algılayıcılar.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 1 40 1
4 Quiz 1 20 1
6 Uygulama/Pratik 1 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
7 Laboratuvar 10 2 20
29 Bireysel Çalışma 5 2 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş, Ölçme, Ölçme sistemleri, Ölçme hataları
2 Uzunluk, kütle ve zaman ölçme
3 Uzunluk, kütle ve zaman ölçme
4 Isı Enerjisi ve Sıcaklık ölçümleri, Işık Şiddeti Ölçümü
5 Isı Enerjisi ve Sıcaklık ölçümleri, Işık Şiddeti Ölçümü
6 Akışkanlarda Hız, Basınç ve Debi Ölçümlerii
7 Akışkanlarda Hız, Basınç ve Debi Ölçümleri
8 Devir sayısı ölçme yöntemleri ve aletleri
9 Arasınav
10 Devir sayısı ölçme yöntemleri ve aletleri
11 Dönme momenti ve gücün ölçülmesi
12 Elektriksel ölçme tekniği
13 Yakıt Tüketimi, Gürültü ve Ses Ölçümü
14 Tarım Alet ve Makinaların Bazı İşletme Değerlerinin Ölçümü

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1537010 Farklı ölçme metotlarını ve aletlerinin çalışma mekanizmalarını karşılaştırabilir.
2 1537011 Sistemlerin kontrolünün nasıl yapıldığını test edebilir.
3 1537012 Sistemlerin kontrolünün nasıl yapıldığını test edebilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71804 Temel mühendislik bilgileri, biyolojik malzeme bilgisi, tarımsal teknolojilerde temel prensipler, tarım makinaları tasarımı ve işletmeciliği ve tarımda enerji kullanımı konularında teorik ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
2 71805 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama.
3 71806 Kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için kullanabilme.
4 71807 Gerekli modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma.
5 71808 Tarım makinaları alanında sahip olduğu bilgiler ile bağımsız çalışabilme.
6 71809 Karşılaşılan bir sorunu çözebilmek için bireysel veya ekip olarak sorumluluk alma.
7 71810 Bilgiye erişebilme, bu amaçla kaynak araştırması yapabilme veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını ve bilişim teknolojilerini kullanabilme.
8 71811 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma.
9 71812 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak tarım makinaları alanındaki bilgileri izleyebilme ve iletişim kurabilme.
10 71813 Mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği.
11 71814 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.