Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ZTB201 Zootekni 927001 2 3 4

Dersin Amacı

Bu ders, Ziraat Fakültesi 2. sınıf öğrencilerine Zootekni Bilimi ile ilgili temel bilgi ve becerileri kazandırmayı amaçlar.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Aydın ALTOP

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ertuğrul, M., 1997. Hayvan Yetiştirme (A.Ü. Z.F. Yay.) Slaytlar Elektonik Ortam Bilgisi Muhtelif Dergiler

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Çiftlik hayvanlarının üretimi, bakım-beslemesi ile ilgili kavramlar

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 40 1
4 Quiz 1 30 1
6 Uygulama/Pratik 1 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 15 15
5 Derse Katılım 14 4 56
10 Tartışma 1 4 4
24 Seminer 1 5 5
54 Ev Ödevi 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Zootekni biliminin tanıtımı, temel kavramlar 1-hafta.pdf
2 Dünya ülkelerinde hayvancılık faaliyetlerinin yapısı 1-hafta-.pdf
3 Türkiye'de hayvansal üretimin yapısal durumu 2.hafta.pdf
4 Evcil hayvanların anatomik yapıları 2.hafta.ppt
5 Evcil hayvanların fizyolojik yapıları, beslenme ve yem değerlendirme aktiviteleri 6. hafta.ppt
6 Üreme ile ilgili temel kavramlar 3-4..pdf
7 Hayvan Islahına giriş 5.hafta.ppt
8 Yetiştirme metodları 2.hafta.ppt
9 Koyun Yetiştiriciliği ve Temel Bilgiler 12. ha.ppt
10 ARA SINAV
11 Sığırcılık hakkında temel bilgiler 5.hafta.pdf
12 Koyunculuk hakkında temel bilgiler 12. hafta.pdf
13 Tavukçuluk hakkında temel bilgiler Video[1].mp4
14 Arıcılık hakkında temel bilgiler ve konuların değerlendirilmesi arıcılık sunu.pptx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1130032 Meslek hayatında hayvancılıkla ilgili sorunları çözmede kendisine yardımcı olacak pratik ve uygulamaya yönelik bilgileri elde eder.
2 1229322 Bu dersi alan öğrenciler, zootekni ile ilgili temel bilgilere sahip olur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64045 Temel mühendislik bilgileri, biyolojik malzeme bilgisi, tarımsal teknolojilerde temel prensipler, tarım makinaları tasarımı ve işletmeciliği ve tarımda enerji kullanımı konularında teorik ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
2 64046 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama.
3 64047 Kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için kullanabilme.
4 64048 Gerekli modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma.
5 64049 Tarım makinaları alanında sahip olduğu bilgiler ile bağımsız çalışabilme.
6 64050 Karşılaşılan bir sorunu çözebilmek için bireysel veya ekip olarak sorumluluk alma.
7 64051 Bilgiye erişebilme, bu amaçla kaynak araştırması yapabilme veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını ve bilişim teknolojilerini kullanabilme.
8 64052 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma.
9 64053 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak tarım makinaları alanındaki bilgileri izleyebilme ve iletişim kurabilme.
10 64054 Mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği.
11 64055 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.