Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ZMT211 Makina Tasarımında Bilgisayar Destekli Çizim 927001 2 3 5

Dersin Amacı

Genel amaçlı bir çizim programı olan AutoCAD ile tasarım, projelendirme, sunum ve proje çıktısı alma süreçlerinde ofis verimliliğini arttırmaktır, öğrencilerin 2 ve 3 boyutlu çizimleri yapabilmesini sağlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Gürkan Alp Kağan Gürdil

Ön Koşul Dersleri

Teknik Resim

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Autocad ile ilgili e-kitapların hepsi

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

AutoCad programının tanıtılması, autocad ile çizim, iki boyutlu çizim, perspektif çizimleri, makine teknik resimleri çizimleri, üç boyutlu çizim, modelleme.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 20 20
2 Final Sınavı 1 20 20
5 Derse Katılım 14 3 42
8 Rehberli Problem Çözümü 5 5 25
54 Ev Ödevi 5 5 25

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Program ana menu tanıtımı ve menülerin kullanımları
2 Çizgi çizme yöntemleri Uygulama
3 Çizim (Draw mennüsü) elemanları, Kenetlenme komutları (object snap) ve ayarları Uygulama
4 Nesne seçme yöntemleri Uygulama
5 Görüntü ayarları Uygulama
6 Düzenleme (Modify menusu) komutları Uygulama
7 Katman (Layer) oluşturma ve katman özellikleri Uygulama
8 Ayar komutları (grid, snap , polar, grid , ortho v.s.) Uygulama
9 Tarama komutu (Hatch) ve özellikleri Uygulama
10 Verilerin farklı formatlara dönüştürülmesi Uygulama
11 Ölçülendirme komutları ve ölçülendirme stili tanımlama Uygulama
12 UCS ( Koordinat Sistemi Tanımlama ) Uygulama
13 3 Boyutlu modelleme teknikleri ve temel 3 boyutlu çizim elemanları Uygulama
14 Örnekler, Uygulamalar

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
12422 1121222 Kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanabilme
18186 1130574 Gerekli modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma
22970 1130348 Gereksinim duyulan bilgi ve verileri tanımlama, bunlara ulaşma ve değerlendirmede ileri düzeyde beceri

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64045 Temel mühendislik bilgileri, biyolojik malzeme bilgisi, tarımsal teknolojilerde temel prensipler, tarım makinaları tasarımı ve işletmeciliği ve tarımda enerji kullanımı konularında teorik ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
2 64046 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama.
3 64047 Kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için kullanabilme.
4 64048 Gerekli modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma.
5 64049 Tarım makinaları alanında sahip olduğu bilgiler ile bağımsız çalışabilme.
6 64050 Karşılaşılan bir sorunu çözebilmek için bireysel veya ekip olarak sorumluluk alma.
7 64051 Bilgiye erişebilme, bu amaçla kaynak araştırması yapabilme veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını ve bilişim teknolojilerini kullanabilme.
8 64052 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma.
9 64053 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak tarım makinaları alanındaki bilgileri izleyebilme ve iletişim kurabilme.
10 64054 Mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği.
11 64055 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.