Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ZMT205 Akışkanlar Mekaniği 927001 2 3 4

Dersin Amacı

Boru sistemlerin Akışkanlar ve özellikle suyun hareketlerinin fizik kuralları içinde saptanması

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.dr. Tekin Kara

Ön Koşul Dersleri

YOK

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Kara, T., 2010. Akışkanlar Mekaniği Ders Notları, Öğretim Üyesi tarafından desteklenecektir.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Akışkanların özellikleri, akışkanlar için geliştirilmiş teoriler ve bu teorilerin eşitliklerinin belirlenmesi, belirlenen eşitlikler yardımıyla uygulamalar üzerinde çalışılması

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 40 1
5 Derse Katılım 1 30 1
22 Proje Hazırlama 1 40 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 5 5
5 Derse Katılım 14 2 28
8 Rehberli Problem Çözümü 1 2 2
9 Problem Çözümü 10 1 10
22 Proje Hazırlama 1 2 2
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 10 2 20
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 8 8
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 8 8
54 Ev Ödevi 10 2 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ders içeriği ve kapsamının gözden geçirilmesi
2 Maddenin hali ve akışkanların özellikleri
3 Akışkanda fiziksel özellikler
4 Sıvıların statiği
5 Durgun sıvılarda özellikler
6 Bernoulli eşitliği
7 Basınçların tanımlanması
8 Hareketli sıvıların tanımlanması
9 Hareketli sıvılarda basınçlar
10 Akışkanlarda basınçların kullanımı
11 Örnek projeler
12 Örnek projeler
13 Projelerin sonuçlandırılması
14 Projelerin değerlendirilmesi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
18187 1142242 Kapalı boru sistemleri
27848 1136291 sıvıların davranışları
35598 1159294 Akışkanların tanımlanması

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64045 Temel mühendislik bilgileri, biyolojik malzeme bilgisi, tarımsal teknolojilerde temel prensipler, tarım makinaları tasarımı ve işletmeciliği ve tarımda enerji kullanımı konularında teorik ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
2 64046 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama.
3 64047 Kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için kullanabilme.
4 64048 Gerekli modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma.
5 64049 Tarım makinaları alanında sahip olduğu bilgiler ile bağımsız çalışabilme.
6 64050 Karşılaşılan bir sorunu çözebilmek için bireysel veya ekip olarak sorumluluk alma.
7 64051 Bilgiye erişebilme, bu amaçla kaynak araştırması yapabilme veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını ve bilişim teknolojilerini kullanabilme.
8 64052 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma.
9 64053 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak tarım makinaları alanındaki bilgileri izleyebilme ve iletişim kurabilme.
10 64054 Mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği.
11 64055 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.