Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TBB202 Tarla Bitkileri 927001 2 4 5

Dersin Amacı

Tarla Bitkileri bölümü dışındaki bölümlerin öğrencilerine tarla bitkileri yetiştirme tekniği ile ilgili teorik ve uygulamalı temel bilgilerin verilmesidir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Mehmet Serhat Odabaş

Ön Koşul Dersleri

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ceylan, A.,1994. Tarla tarımı. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No : 491. Ege Üniversitesi Basımevi Müdürlüğü, Bornova- İzmir. Kurt, O., 2012. Tarla Bitkileri Yetiştirme Tekniği. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Ders Kitabi No : 44 (3. Basım). Sencar, Ö., Gökmen, S., Yıldırım, A. ve N. Kandemir., 1994. Tarla Bitkileri Üretimi. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No : 3, Ders Kıtabi No : 3., Tokat.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Tarla Bitkilerinin yetiştiriciliği hakkında bilgi vermek

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 20 1
6 Uygulama/Pratik 1 10 1
7 Laboratuvar 1 10 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 17 17
2 Final Sınavı 1 20 20
5 Derse Katılım 14 2 28
7 Laboratuvar 14 2 28
10 Tartışma 4 4 16
11 Soru-Yanıt 4 4 16

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bitkisel üretim ve tarla bitkilerinin dünta ve Türk tarımındaki yeri 001.docx
2 Tarla Bitkilerinin Botaniği, sınıflandırılması ve kullanımı 002.docx
3 Tarla Bitkilerinde Üreme ve tohum kavramları Tarla bitkileri tohumlarının tanınması, çimlendirme testleri 003.docx
4 Çevre faktörleri ve ekoloji 004.docx
5 Toprak işleme ve ekim yöntemleri 005.docx
6 Gübreleme ve Münavebe 006.docx
7 Tarla bitkilerinde hasat ve harman 007.docx
8 Tarla Bitkileri üretimi ve ıslahı 008.docx
9 Ara sınav 009.docx
10 Tahıllar ve yetiştirme teknikleri t tahılların morfolojisi 010.docx
11 Endüstri Bitkileri yetiştirme teknikleri endüstri bitkilerinin morfolojisi 011.docx
12 Çayır mera ve Yembitkilerinin yetiştirme teknikleri Çayır mera ve Yembitkilerinin morfolojisi 012.docx
13 Yemeklik baklagillerin yetiştirme teknikleri Yemeklik baklagillerin yetiştirme teknikleri 013.docx
14 Bitki ıslahı hakkında genel bilgi 014.docx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1453869 Bitki yetiştirme tekniği ile ilgili teorik ve uygulamalı bilgileri kavrar.
2 1413626 Tarla Bitkileri yetiştiriciliği için gerekli koşulları bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71804 Temel mühendislik bilgileri, biyolojik malzeme bilgisi, tarımsal teknolojilerde temel prensipler, tarım makinaları tasarımı ve işletmeciliği ve tarımda enerji kullanımı konularında teorik ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
2 71805 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama.
3 71806 Kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için kullanabilme.
4 71807 Gerekli modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma.
5 71808 Tarım makinaları alanında sahip olduğu bilgiler ile bağımsız çalışabilme.
6 71809 Karşılaşılan bir sorunu çözebilmek için bireysel veya ekip olarak sorumluluk alma.
7 71810 Bilgiye erişebilme, bu amaçla kaynak araştırması yapabilme veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını ve bilişim teknolojilerini kullanabilme.
8 71811 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma.
9 71812 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak tarım makinaları alanındaki bilgileri izleyebilme ve iletişim kurabilme.
10 71813 Mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği.
11 71814 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 4 4 5 4 3 5 5 4 4
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek