Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TOP202 Toprak Bilgisi 927001 2 4 5

Dersin Amacı

Bu ders öğrencilere toprak biliminin esasları hakkında bilgi verir ve onlara Ziraat Mühendisliğinde toprağın önemini tanıtır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Orhan DENGİZ

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Brady, N.C., 1974. The Nature and Properties of Soils. MacMillan Publishing Co., Inc., New York. Ergene, A., 1987. Toprak Biliminin Esasları. Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Ders Kitapları, No: 47

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Toprak bilimine giriş, toprak oluşum faktörleri ve süreçleri, toprakların sınıflandırılması, toprakların fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri, toprak verimliliği, toprak ve su koruma.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 4 52
29 Bireysel Çalışma 12 1 12
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 12 1 12
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 2 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 7 2 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Toprağın tanımı, toprak oluşumu, taşınmış ve yerli anamateryal 1.pdf
2 Toprak oluşum faktörleri, anamateryal, iklim, canlılar, topografya, zaman 2.pdf
3 Toprak oluşum süreçleri, laterizasyon, kireçleşme, 3.pdf
4 Gleyleşme, podzolizasyon, alkalileşme ve tuzlulaşma 4.pdf
5 Toprak profili, genetik horizonlar, toprak sınıflama sistemleri 5.pdf
6 Toprakların fiziksel özellikleri, tekstür tarımsal açıdan önemi 6.pdf
7 Strüktür, tarımsal açıdan önemi, havalanma ve su tutma kapasitesi 7.pdf
8 Toprakların kimyasal özellikleri, toprak reaksiyonu, elektriksel iletkenlik 8.pdf
9 Ara sınav 9.pdf
10 Değişebilir katyonlar, katyon değişim kapasitesi, 10.pdf
11 Toprak organik maddesi ve önemi 11.pdf
12 Bitki besin elementleri, makro elementler, C, H, O, N, P, K, Ca, Mg, S 12.pdf
13 Mikro besin elementleri, Fe, Cu, Mn, Zn, Mo, B, Cl 13.pdf
14 Rüzgar ve su erozyonu, toprak muhafaza 14.pdf
15

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
84029 1173532 Toprak oluşumunda etkili olan faktör ve süreçleri öğretir
84030 1157643 Toprakların fiziksel kimyasal ve biyolojik özelliklerini öğretir
84031 1173642 Bitki besin elementleri ve toprakta bulunuş formlarını öğretir
84032 1175710 Erozyon ve toprak muhafazasının önemini öğretir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64045 Temel mühendislik bilgileri, biyolojik malzeme bilgisi, tarımsal teknolojilerde temel prensipler, tarım makinaları tasarımı ve işletmeciliği ve tarımda enerji kullanımı konularında teorik ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
2 64046 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama.
3 64047 Kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için kullanabilme.
4 64048 Gerekli modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma.
5 64049 Tarım makinaları alanında sahip olduğu bilgiler ile bağımsız çalışabilme.
6 64050 Karşılaşılan bir sorunu çözebilmek için bireysel veya ekip olarak sorumluluk alma.
7 64051 Bilgiye erişebilme, bu amaçla kaynak araştırması yapabilme veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını ve bilişim teknolojilerini kullanabilme.
8 64052 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma.
9 64053 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak tarım makinaları alanındaki bilgileri izleyebilme ve iletişim kurabilme.
10 64054 Mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği.
11 64055 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.