Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TBT202 Tarımsal Biyoteknoloji 927001 2 4 4

Dersin Amacı

Tarımsal Biyoteknoloji konusunda bilgi vermek

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Uğur ŞEN

Ön Koşul Dersleri

Genetik dersi almak ve alıyor olmak

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ders Notları

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

bioteknoloji nedir tarım ve biyoteknoloji bitki biyoteknolojisi hayvan biyoteknolojisi enzim biyoteknolojisi mikrobiyoloji ıslahta biyoteknoloji genomik biyoinformatik

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 0 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 10 10
5 Derse Katılım 14 4 56
10 Tartışma 1 4 4
22 Proje Hazırlama 1 4 4
23 Proje Sunma 1 4 4
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 4 4
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 4 4
54 Ev Ödevi 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tarımsal Biyoteknoloji nedir tarihçe.ppt
2 Biyoteknolojinin tarihçesi tarihçe.ppt
3 Gen kaynaklarının biyoteknolojide kullanımı Biyotekno..5-6.ppt
4 DNA ve Gen Bankaları 6.bölüm.ppt
5 rekombinant DNA teknolojisi 12160964.ppt
6 bitki biyoteknolojisi 7.ppt
8.pptx
7 hayvan biyoteknolojisi 4.pptx
8 enzim üretimi biyoteknolojiye giriş 4.ppt
9 rekombinant DNA teknolojisi 12160964.ppt
10 sınav
11 embiryo kültürü 6.ppt
12 bitki doku kültürü 7.ppt
13 mikrobiyolojide biyoteknoloji 9103119.ppt
14 Biyoteknolojiye giris1.pptx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1139628 Biyoteknolojinin temel kavramlarını tanır (tanıması beklenir).
2 1132458 Farklı disiplinlerdeki biyoteknolojik uygulamaları özetler (özetlemesi beklenir).
3 1136045 Biyoteknolojiyle ilgili etik kuşkular konusunda tartışır (tartışması beklenir).
4 1286258 Biyogüvenlik riski oluşturabilecek durumları sorgular (sorgulaması beklenir).

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64045 Temel mühendislik bilgileri, biyolojik malzeme bilgisi, tarımsal teknolojilerde temel prensipler, tarım makinaları tasarımı ve işletmeciliği ve tarımda enerji kullanımı konularında teorik ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
2 64046 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama.
3 64047 Kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için kullanabilme.
4 64048 Gerekli modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma.
5 64049 Tarım makinaları alanında sahip olduğu bilgiler ile bağımsız çalışabilme.
6 64050 Karşılaşılan bir sorunu çözebilmek için bireysel veya ekip olarak sorumluluk alma.
7 64051 Bilgiye erişebilme, bu amaçla kaynak araştırması yapabilme veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını ve bilişim teknolojilerini kullanabilme.
8 64052 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma.
9 64053 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak tarım makinaları alanındaki bilgileri izleyebilme ve iletişim kurabilme.
10 64054 Mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği.
11 64055 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek