Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ZMT212 Mühendislik Termodinamiği 927001 2 4 3

Dersin Amacı

Isı ile enerjinin diğer şekilleri arasındaki ilişkileri incelemek, termodinamik kavramları anlayabilmek ve termodinamik çevrimleri inceleyip enerji dönüşümlerinin özelliklerini kavrayabilmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Assoc. Prof. Dr. Gürkan A. K. Gürdil

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Y. Yıldız, 1992. Termodinamik. Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları, No: 47, s: 180, Adana.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Termodinamiğin birinci yasası, termodinamiğin ikinci yasası, carnot çevrimi, entalpi, entropi kavramları, ideal gaz yasaları ve ideal gazlarla işlemler, kompresörler, buhar çevrimleri, güç çevrimleri, otto çevrimi, diesel çevrimi, brayton çevrimi, rankine çevrimi, ısı pompası.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
8 Rehberli Problem Çözümü 3 5 15
24 Seminer 1 10 10
54 Ev Ödevi 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Termodinamiğin tanımı, termodinamiğin temel yasaları, termodinamik koordinatlar.
2 Enerji, ısı ve iş kavramları.
3 Termodinamiğin birinci yasası, iç enerji ve entalpi.
4 Termodinamiğin ikinci yasası, tersinirlik ve tersinir dönüşümler, Carnot Çevrimi.
5 İdeal gazlar ve ideal gaz yasaları.
6 İdeal gaz yasaları.
7 Kompresörler ve gazların sıkıştırılması.
8 Buhar ve buhar işlemleri.
9 Buhar ve buhar işlemleri.
10 Güç çevrimleri, Otto ve Diesel çevrimleri.
11 Brayton çevrimi, Rankine çevrimi.
12 Soğutma ve ısı pompası.
13 Soğutma yöntemleri.
14 Genel konu tekrarı ve problem çözümleri.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1126719 Termodinamik bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak.
2 1135229 Temel mühendislik bilgileri, tarımda enerji kullanımı ve termodinamik konularında teorik ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
3 1168458 Teorik ve uygulamalı bilgileri termodinamik çözümleri için kullanabilme.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64045 Temel mühendislik bilgileri, biyolojik malzeme bilgisi, tarımsal teknolojilerde temel prensipler, tarım makinaları tasarımı ve işletmeciliği ve tarımda enerji kullanımı konularında teorik ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
2 64046 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama.
3 64047 Kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için kullanabilme.
4 64048 Gerekli modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma.
5 64049 Tarım makinaları alanında sahip olduğu bilgiler ile bağımsız çalışabilme.
6 64050 Karşılaşılan bir sorunu çözebilmek için bireysel veya ekip olarak sorumluluk alma.
7 64051 Bilgiye erişebilme, bu amaçla kaynak araştırması yapabilme veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını ve bilişim teknolojilerini kullanabilme.
8 64052 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma.
9 64053 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak tarım makinaları alanındaki bilgileri izleyebilme ve iletişim kurabilme.
10 64054 Mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği.
11 64055 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.