Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TMB-301 Makina Elemanları 927001 3 5 4

Dersin Amacı

Mukavemet hesap yöntemleri, toleranslar ve yüzey kaliteleri, kaynak, lehim, yapıştırma ve perçin bağlantıları, bağlama ve hareket cıvataları, miller, yaylar ve akslar, rulmanlar, dişli çarklar, kayış-kasnak ve zincir mekanizmaları tasarımı ve hesaplama ilkelerinin öğrenilmesi.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. Ali Tekgüler

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Akkurt, M., 2005. Makine Elemanları cİLT : I-II, Birsen Yayınevi, ISBN:975 511 035 6, İstanbul.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Makina yapımında mukavemet hesap yöntemleri, Bağlama elemanları (Kaynak, Lehim), Bağlama elemanları (Yapıştırma, Perçin), Civatalar, Yataklar, Miller ve akslar, Kavramalar, Dişli çarklar, Kayış-kasnak

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
22 Proje Hazırlama 1 10 10
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 24 24

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Makina yapımında mukavemet hesap yöntemleri
2 Makina yapımında mukavemet hesap yöntemleri
3 Makina yapımında mukavemet hesap yöntemleri
4 Bağlama elemanları (Kaynak, Lehim)
5 Bağlama elemanları (Yapıştırma, Perçin)
6 Civatalar
7 Civatalar
8 Yataklar
9 Yataklar
10 Arasınav
11 Miller ve akslar
12 Kavramalar
13 Dişli çarklar
14

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
10164 1425538 Kuvvet ve moment iletim elemanları hakkında bilgi sahibi olabilir.
26110 1445792 Makina parçalarının konstrüksiyon hesaplamalarını yapabilir.
35601 1372200 Makina yapımında mukavemet hesaplama yöntemlerini kavrayabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71804 Temel mühendislik bilgileri, biyolojik malzeme bilgisi, tarımsal teknolojilerde temel prensipler, tarım makinaları tasarımı ve işletmeciliği ve tarımda enerji kullanımı konularında teorik ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
2 71805 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama.
3 71806 Kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için kullanabilme.
4 71807 Gerekli modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma.
5 71808 Tarım makinaları alanında sahip olduğu bilgiler ile bağımsız çalışabilme.
6 71809 Karşılaşılan bir sorunu çözebilmek için bireysel veya ekip olarak sorumluluk alma.
7 71810 Bilgiye erişebilme, bu amaçla kaynak araştırması yapabilme veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını ve bilişim teknolojilerini kullanabilme.
8 71811 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma.
9 71812 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak tarım makinaları alanındaki bilgileri izleyebilme ve iletişim kurabilme.
10 71813 Mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği.
11 71814 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.