Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TMB303 Tarımsal Kuvvet Makinaları 927001 3 5 4

Dersin Amacı

İçten yanmalı motorların ve tarım traktörlerinin yapısal organlarını tanıtmak,traktör mekaniği ile ilgili konuları anlatmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Y. Benal Yurtlu

Ön Koşul Dersleri

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Saral A., 1984. Tarım Traktörleri. AÜ Ziraat Fakültesi Yayınları:948, Ders Kitabı:271 Özemir Y., 1981. Traktörler. T.C. İstanbul Teknik Üniversitesi Kütüphanesi, Sayı:1208 Kadayıfçılar S., 1969. Ziraat Traktörleri.AÜ Ziraat Fakültesi Yayınları:359, Ders Kitabı:123 Demirtaş H., 1970. Termik Motörler. AÜ Ziraat Fakültesi Yayınları:416, Ders Kitabı:143

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Otto motorları, Diesel motorları, Traktörlerin sınıflandırılması, Traktörlerin ana yapı elemanları, Traktör mekaniği, Traktör gücü, Traktör deneyleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
7 Laboratuvar 14 2 28
20 Rapor Hazırlama 1 10 10
29 Bireysel Çalışma 14 1 14
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 6 6
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Otto motorları
2 Otto motorları
3 Otto motorları
4 Diesel motorları
5 Diesel motorları
6 Diesel motorları
7 Traktörlerin sınıflandırılması
8 Traktörlerin ana yapı elemanları
9 Traktörlerin ana yapı elemanları
10 Ara sınav
11 Traktör mekaniği
12 Traktör mekaniği
13 Traktör gücü
14 Traktör deneyleri

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
9106 1134099 Tarım traktörlerine ilişkin temel kavramları tanımlayabilecektir.
11348 1140809 İçten yanmalı motorlara ilişkin temel kavramları tanımlayabilecektir.
18189 1119302 İçten yanmalı motorların yapısal organlarını tanıyabilecektir.
20554 1125673 İçten yanmalı motorlar ve tarım traktörleri ile ilgili problemleri çözümleyebilecektir.
27854 1143540 Tarım traktörlerinin nan yapı organlarını tanıyabilecektir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64045 Temel mühendislik bilgileri, biyolojik malzeme bilgisi, tarımsal teknolojilerde temel prensipler, tarım makinaları tasarımı ve işletmeciliği ve tarımda enerji kullanımı konularında teorik ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
2 64046 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama.
3 64047 Kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için kullanabilme.
4 64048 Gerekli modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma.
5 64049 Tarım makinaları alanında sahip olduğu bilgiler ile bağımsız çalışabilme.
6 64050 Karşılaşılan bir sorunu çözebilmek için bireysel veya ekip olarak sorumluluk alma.
7 64051 Bilgiye erişebilme, bu amaçla kaynak araştırması yapabilme veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını ve bilişim teknolojilerini kullanabilme.
8 64052 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma.
9 64053 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak tarım makinaları alanındaki bilgileri izleyebilme ve iletişim kurabilme.
10 64054 Mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği.
11 64055 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.