Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TMB313 İklimlendirme Tekniği 927003 3 5 5

Dersin Amacı

Atmosferik çevre koşullarının amaca uygun olarak değiştirilmesini sağlayan teknolojik yöntemlere ilişkin temel ilkeleri, örnek hesaplamalarla birlikte anlatmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

PROF. DR. MEHMET ARİF BEYHAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Zorkun M. E. ve Ardıç A. R., 1980. Soğutma tekniği ve klima. Milli Eğitim Basımevi, İstanbul.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Nemli hava, Bağıl nemin belirlenmesi, Nemli havanın entalpisi, Entalpik diyagramın kullanımı, İklimlendirme için hava hazırlanırken dikkate alınması gereken faktörler, İklimlendirme tesisi için kış ve yaz işletmesi hesabı.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
3 Bütünleme Sınavı 1 2 2
29 Bireysel Çalışma 14 3 42
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 22 22
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30
54 Ev Ödevi 1 25 25

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 temel kavramlar ve tanımlar
2 Nemli hava, mutlak nem, bağıl nem, çiğ noktası, yaş termometre sıcaklığı
3 Nemli hava, mutlak nem, bağıl nem, çiğ noktası, yaş termometre sıcaklığı
4 Bağıl nemin belirlenmesi,
5 Bağıl nemin belirlenmesi,
6 Nemli havanın entalpisi,
7 Entalpik diyagramın kullanımı,
8 İklimlendirme için hava hazırlanırken dikkate alınması gereken faktörler,
9 İklimlendirme için hava hazırlanırken dikkate alınması gereken faktörler,
10 ara sınav
11 İklimlendirme tesisi için kış hesabı.
12 İklimlendirme tesisi için kış hesabı.
13 İklimlendirme tesisi için yaz işletmesi hesabı.
14 İklimlendirme tesisi için yaz işletmesi hesabı.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1183025 İklimlendirme tekniği ile ilgili temel kavramları tanımlayabilecek.
2 1205523 İklimlendirme tekniği ile ilgili problemleri çözümleyebilecek.
3 1182370 İklimlendirme tesisinde kullanılabilecek sistem elemanlarını tanıyabilecek.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64045 Temel mühendislik bilgileri, biyolojik malzeme bilgisi, tarımsal teknolojilerde temel prensipler, tarım makinaları tasarımı ve işletmeciliği ve tarımda enerji kullanımı konularında teorik ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
2 64046 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama.
3 64047 Kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için kullanabilme.
4 64048 Gerekli modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma.
5 64049 Tarım makinaları alanında sahip olduğu bilgiler ile bağımsız çalışabilme.
6 64050 Karşılaşılan bir sorunu çözebilmek için bireysel veya ekip olarak sorumluluk alma.
7 64051 Bilgiye erişebilme, bu amaçla kaynak araştırması yapabilme veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını ve bilişim teknolojilerini kullanabilme.
8 64052 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma.
9 64053 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak tarım makinaları alanındaki bilgileri izleyebilme ve iletişim kurabilme.
10 64054 Mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği.
11 64055 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.