Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TMB302 İçsel Tarım Mekanizasyonu 927001 3 6 6

Dersin Amacı

İçsel tarım konusu kapsamına giren Sera ve Hayvancılık işletmelerindeki mekanizasyon sistemlerini tanıtmak, incelemek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Gürkan A. K. Gürdil

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

H. H. Öztürk, A. Başçetinçelik, 2002. Seralarda Havalandırma. TZOB Yayınları, Yayın No: 227, s: 304, Ankara. A. Başçetinçelik, H. H. Öztürk, 1996. Seralarda Isıtma. TEMAV Yayınları, Yayın No: 1, s: 221, Adana. B. Engürülü ve ark., 2007. Sera Mekanizasyonu. T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı PERMEM, s: 286, Ankara. Y. Yıldız ve ark., 2008. Hayvancılıkta Mekanizasyon. Hasad Yayıncılık, s: 202, İstanbul. Y. Yıldız ve ark., 2010. Hayvan Barınaklarında Çevre Denetimi. Hasad Yayıncılık, s: 256, İstanbul.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Seraların yapısı ve özellikleri, seralarda havalandırma, sera içi ısı dengesi, seralarda ısıtma sistemleri, seralarda aydınlatma sistemleri, seralarda sulama ve drenaj sistemleri, hayvansal üretimde mekanizasyonun tanımı ve kapsamı, yem mekanizasyonu, silaj mekanizasyonu, karma yem fabrikaları, hayvan barınaklarında havalandırma ve serinletme sistemleri, havalandırma kapasitesi hesaplamaları, süt eldesinde mekanizasyon, gübre mekanizasyonu ve hayvan barınaklarında kullanılan diğer mekanizasyon sistemleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 40 1
4 Quiz 2 20 1
24 Seminer 1 20 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 4 56
8 Rehberli Problem Çözümü 5 5 25
24 Seminer 1 5 5
54 Ev Ödevi 2 5 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İçsel tarım kapsamı, genel bilgiler.
2 Seralar hakkında genel bilgiler, tarihçe, ülkemizde sera yetiştiriciliği.
3 Seraların sınıflandırılması, çeşitleri, özellikleri. Sera içerisindeki mekanizasyon sistemleri.
4 Seralarda havalandırma sistemleri, havalandırma debilerinin hesaplanması.
5 Seralarda ısıtma sistemleri, ısıtma kapasitelerinin hesaplanması.
6 Seralarda ısıtma kapasitelerinin hesaplanması.
7 Seralarda serinletme, aydınlatma, sulama sistemleri.
8 Belirli bir amaca yönelik sera projelendirilmesi.
9 Hayvancılıkta mekanizasyonun tanımı, genel konular.
10 Hayvancılıkta mekanizasyon sistemleri.
11 Kaba yem mekanizasyonu; ot biçme makinaları, ot tırmıkları, balya makinaları, silaj makinaları, silolar.
12 Karma yem mekanizasyonu; yem fabrikaları, yapısı ve özellikleri.
13 Süt eldesinde mekanizasyon, süt sağım sistemleri. Gübre mekanizasyonu ve diğer mekanizasyon sistemleri.
14 Hayvan barınaklarında çevre kontrol sistemleri. Hayvan barınaklarında ısıtma, serinletme ve havalandırma kapasitelerinin hesaplama yöntemleri.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
20035 1354715 Serada mekanizasyon ve hayvancılıkta mekanizasyon konularında teorik ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için kullanabilme.
21678 1364417 İçsel tarım mekanizasyonu konularında teorik ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
33569 1370918 İçsel tarımla ilgili mekanizasyon sistemlerinde sahip olduğu bilgiler ile bağımsız çalışabilme.
35602 1376202 Seralarda ve hayvancılık işletmelerinde kullanılan mekanizasyon sistemleri ile ilgili karşılaşılan bir sorunu çözebilmek için bireysel veya ekip olarak sorumluluk alma.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71804 Temel mühendislik bilgileri, biyolojik malzeme bilgisi, tarımsal teknolojilerde temel prensipler, tarım makinaları tasarımı ve işletmeciliği ve tarımda enerji kullanımı konularında teorik ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
2 71805 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama.
3 71806 Kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için kullanabilme.
4 71807 Gerekli modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma.
5 71808 Tarım makinaları alanında sahip olduğu bilgiler ile bağımsız çalışabilme.
6 71809 Karşılaşılan bir sorunu çözebilmek için bireysel veya ekip olarak sorumluluk alma.
7 71810 Bilgiye erişebilme, bu amaçla kaynak araştırması yapabilme veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını ve bilişim teknolojilerini kullanabilme.
8 71811 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma.
9 71812 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak tarım makinaları alanındaki bilgileri izleyebilme ve iletişim kurabilme.
10 71813 Mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği.
11 71814 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.