Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TMB304 Mekanizma Tekniği 927001 3 6 6

Dersin Amacı

Makinaların hareketli elemanlarını oluşturan mekanizmaların fiziki yapılarını kavratmanın yanısıra, temel bazı mekanizmaların geometrik ve analitik olarak analiz ve sentezini anlatmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

PROF. DR. MEHMET ARİF BEYHAN

Ön Koşul Dersleri

yok

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Kazıhan K., Okutan B. ve Aslan Z., 1996. Makina ve Mekanizmalar Teorisi, Sivas. Şeker U. ve Özdemir A., 1994. Mekanizma Tekniği. Teknik Eğitim Vakfı Yayını:6, Ankara.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

Kol Mekanizmalarının Kinematiği, Dişli Mekanizmalarının Kinematiği, Kam Mekanizmaları, Kinetostatik Analiz, Mekanizmalarda Dinamik Analiz.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
8 Rehberli Problem Çözümü 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Genel Bilgiler
2 Genel Bilgiler
3 Kol Mekanizmalarının Kinematiği
4 Kol Mekanizmalarının Kinematiği
5 Kol Mekanizmalarının Kinematiği
6 Dişli Mekanizmalarının Kinematiği
7 Dişli Mekanizmalarının Kinematiği
8 Dişli Mekanizmalarının Kinematiği
9 Ara Sınav
10 Kam Mekanizmaları
11 Kam Mekanizmaları
12 Kinetostatik Analiz
13 Kinetostatik Analiz
14 Mekanizmalarda Dinamik Analiz

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
5965 1134891 Mekanizma tekniğine ilişkin temel kavramları tanımlayabilecek
20038 1138868 Mekanizmaların temel parametrelerini geometrik ve analitik yöntemlerle çözümleyebilecek
27856 1138057 Tasarım çalışmasının amacına uygun mekanizmalar oluşturabilecek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64045 Temel mühendislik bilgileri, biyolojik malzeme bilgisi, tarımsal teknolojilerde temel prensipler, tarım makinaları tasarımı ve işletmeciliği ve tarımda enerji kullanımı konularında teorik ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
2 64046 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama.
3 64047 Kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için kullanabilme.
4 64048 Gerekli modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma.
5 64049 Tarım makinaları alanında sahip olduğu bilgiler ile bağımsız çalışabilme.
6 64050 Karşılaşılan bir sorunu çözebilmek için bireysel veya ekip olarak sorumluluk alma.
7 64051 Bilgiye erişebilme, bu amaçla kaynak araştırması yapabilme veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını ve bilişim teknolojilerini kullanabilme.
8 64052 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma.
9 64053 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak tarım makinaları alanındaki bilgileri izleyebilme ve iletişim kurabilme.
10 64054 Mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği.
11 64055 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.