Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TMB306 Makina Teknik Resmi 927001 3 6 6

Dersin Amacı

Elemanter tasarı geometri kurallarının bilindiği varsayılarak, basit makina parçalarından başlamak üzere, karmaşık ve zor parçaların üç boyutlu olarak tasarlanması ve bunların görünüşlerinin, kesitlerinin, perspektiflerinin çizimleri için gerekli olan teknik resim kurallarını örnek çizimlerle anlatmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

PROF. DR. MEHMET ARİF BEYHAN

Ön Koşul Dersleri

yok

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Özdaş M. N. ve Gediktaş M., 1995. Teknik Resim. Çağlayan Kitabevi, İstanbul. Kıraç N., 2011. Makine Teknik Resmi. Dora Yayınları. Bursa.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

Parçaların teknik resmi ( yassı parçalar, üç boyutlu cisimlerin gösterilmesi, ölçek ve boyutlandırma, koniklik, eğim, sivrilik, koordinatlarla boyutlandırma, yardımcı görünüşler, kroki çizimi), Kesit görünüşler, Malzeme ve yüzey işlemesi, Paralel perspektif resim, Tolerans ve geçmeler, Makina elemanlarının gösterilişi (vidalar ve vidalı elemanlar, kamalar ve kamalı bağlantılar, pimler ve pim bağlantıları, pernolar, ayar bilezikleri, emniyet segmanları, yaylar, yataklar, dişli çarklar, kaynak ve kaynak bağlantıları, perçinler ve perçin bağlantıları)

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 50 1
40 Proje Hazırlama 1 50 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 14 2 28
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 2 28
54 Ev Ödevi 14 1 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Parçaların teknik resmi ( yassı parçalar, üç boyutlu cisimlerin gösterilmesi, ölçek ve boyutlandırma)
2 Parçaların teknik resmi ( koniklik, eğim, sivrilik, koordinatlarla boyutlandırma, yardımcı görünüşler, kroki çizimi)
3 Kesit görünüşler
4 Kesit görünüşler
5 Malzeme ve yüzey işlemesi
6 Paralel perspektif resim
7 Paralel perspektif resim
8 Tolerans ve geçmeler
9 Ara sınav
10 Makina elemanlarının gösterilişi
11 Makina elemanlarının gösterilişi
12 Makina elemanlarının gösterilişi
13 Makina elemanlarının gösterilişi
14 Makina elemanlarının gösterilişi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
12424 1362242 Teknik resmin temel kurallarını uygulayabilecektir.
19640 1368220 Bir parçayı veya makinayı gözönünde canlandırarak tasarlayabilecektir.
27858 1376876 Verilen bir parçayı veya makinayı değerlendirebilecektir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71804 Temel mühendislik bilgileri, biyolojik malzeme bilgisi, tarımsal teknolojilerde temel prensipler, tarım makinaları tasarımı ve işletmeciliği ve tarımda enerji kullanımı konularında teorik ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
2 71805 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama.
3 71806 Kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için kullanabilme.
4 71807 Gerekli modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma.
5 71808 Tarım makinaları alanında sahip olduğu bilgiler ile bağımsız çalışabilme.
6 71809 Karşılaşılan bir sorunu çözebilmek için bireysel veya ekip olarak sorumluluk alma.
7 71810 Bilgiye erişebilme, bu amaçla kaynak araştırması yapabilme veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını ve bilişim teknolojilerini kullanabilme.
8 71811 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma.
9 71812 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak tarım makinaları alanındaki bilgileri izleyebilme ve iletişim kurabilme.
10 71813 Mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği.
11 71814 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.