Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TMB308 Kalite Kontrol ve Güvence Sistemleri 927003 3 6 3

Dersin Amacı

Mezun olduğunda üretime veya eğitime katılacak öğrencilerin mal ya da hizmet sektöründe kaliteyi artırıcı faaliyetlerde bulunma becerisini kazanmak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Y. Benal Yurtlu

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Kalite kontrolün amacı ve önemi, Kalite kontrolden toplam kalite kontrole geçiş, sürekli iyileştirme, kalite güvence sistemleri, üretimde standartlara uygunluk, müşteri memnuniyeti, Geri bildirimi ve ar-ge faaliyetleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
10 Tartışma 8 1 8
12 Takım/Grup Çalışması 6 3 18
14 Gözlem 6 1 6
17 Alan Çalışması 6 2 12

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kalite kontrole giriş
2 Kalite kontrolünün ülkelerdeki tarihsel gelişimi
3 Toplam kalite kontrolü ve kalite yönetimi
4 Sürekli iyileştirme ve kalite çemberleri
5 Standardizasyon ve kalite hedefleri
6 Standartlara ve hedeflere uygunluk
7 ARA SINAV
8 Müşteri beklentilerini aşan ar-ge faaliyetleri
9 Ölçme ve örnekleme teknikleri
10 Kalite kontrol diyagramları
11 İnsan kaynakları ve kalite ilişkisi
12 Kalite güvence sistemleri
13 Kalite kontrol uygulama örnekleri
14 YARIYIL SONU SINAVI
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
88575 1418833 Kalite kontrolün işletmelerdeki önemini kavrama.
88576 1421157 Kaliteyi işletmede bir bütün olarak düşünüp, tepe yönetim dahil bütün personeli içine alan bir yönetim anlayışı kazanma
88577 1432640 Üretimde uluslararası standartları esas kabul etme
88578 1403479 Üretim aşamalarının her kademesinde sürekli iyileştirmeyi sağlama
88579 1414693 Üretim kalitesini standartların üzerine çıkararak rekabet edebilen bir üretim anlayışı geliştirme.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71804 Temel mühendislik bilgileri, biyolojik malzeme bilgisi, tarımsal teknolojilerde temel prensipler, tarım makinaları tasarımı ve işletmeciliği ve tarımda enerji kullanımı konularında teorik ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
2 71805 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama.
3 71806 Kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için kullanabilme.
4 71807 Gerekli modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma.
5 71808 Tarım makinaları alanında sahip olduğu bilgiler ile bağımsız çalışabilme.
6 71809 Karşılaşılan bir sorunu çözebilmek için bireysel veya ekip olarak sorumluluk alma.
7 71810 Bilgiye erişebilme, bu amaçla kaynak araştırması yapabilme veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını ve bilişim teknolojilerini kullanabilme.
8 71811 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma.
9 71812 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak tarım makinaları alanındaki bilgileri izleyebilme ve iletişim kurabilme.
10 71813 Mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği.
11 71814 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.