Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TMB308 Kalite Kontrol ve Güvence Sistemleri 927003 3 6 3

Dersin Amacı

Mezun olduğunda üretime veya eğitime katılacak öğrencilerin mal ya da hizmet sektöründe kaliteyi artırıcı faaliyetlerde bulunma becerisini kazanmak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Y. Benal Yurtlu

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Kalite kontrolün amacı ve önemi, Kalite kontrolden toplam kalite kontrole geçiş, sürekli iyileştirme, kalite güvence sistemleri, üretimde standartlara uygunluk, müşteri memnuniyeti, Geri bildirimi ve ar-ge faaliyetleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
10 Tartışma 8 1 8
12 Takım/Grup Çalışması 6 3 18
14 Gözlem 6 1 6
17 Alan Çalışması 6 2 12

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kalite kontrole giriş
2 Kalite kontrolünün ülkelerdeki tarihsel gelişimi
3 Toplam kalite kontrolü ve kalite yönetimi
4 Sürekli iyileştirme ve kalite çemberleri
5 Standardizasyon ve kalite hedefleri
6 Standartlara ve hedeflere uygunluk
7 ARA SINAV
8 Müşteri beklentilerini aşan ar-ge faaliyetleri
9 Ölçme ve örnekleme teknikleri
10 Kalite kontrol diyagramları
11 İnsan kaynakları ve kalite ilişkisi
12 Kalite güvence sistemleri
13 Kalite kontrol uygulama örnekleri
14 YARIYIL SONU SINAVI
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
88575 1191887 Kalite kontrolün işletmelerdeki önemini kavrama.
88576 1194348 Kaliteyi işletmede bir bütün olarak düşünüp, tepe yönetim dahil bütün personeli içine alan bir yönetim anlayışı kazanma
88577 1206478 Üretimde uluslararası standartları esas kabul etme
88578 1175574 Üretim aşamalarının her kademesinde sürekli iyileştirmeyi sağlama
88579 1187482 Üretim kalitesini standartların üzerine çıkararak rekabet edebilen bir üretim anlayışı geliştirme.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64045 Temel mühendislik bilgileri, biyolojik malzeme bilgisi, tarımsal teknolojilerde temel prensipler, tarım makinaları tasarımı ve işletmeciliği ve tarımda enerji kullanımı konularında teorik ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
2 64046 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama.
3 64047 Kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için kullanabilme.
4 64048 Gerekli modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma.
5 64049 Tarım makinaları alanında sahip olduğu bilgiler ile bağımsız çalışabilme.
6 64050 Karşılaşılan bir sorunu çözebilmek için bireysel veya ekip olarak sorumluluk alma.
7 64051 Bilgiye erişebilme, bu amaçla kaynak araştırması yapabilme veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını ve bilişim teknolojilerini kullanabilme.
8 64052 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma.
9 64053 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak tarım makinaları alanındaki bilgileri izleyebilme ve iletişim kurabilme.
10 64054 Mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği.
11 64055 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.