Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TMB310 İş Güvenliği 927003 3 6 3

Dersin Amacı

Çalışma hayatındaki iş sağlığı güvenliği ile ilgili konuları tanıtmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Y. Benal Yurtlu

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Tarım Makinelerinde İş Güvenliği. Tarım ve Köyişleri Bakalığı Zirai Üretim İşletmesi, Personel ve Makine Eğitim Merkezi Müdürlüğü, 2001, Ankara.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

İş güvenliği kavramı, temel sağlık ve güvenlik gereksinimleri, insan çalışma kapasitesi, güvenlik tedbirleri, bakiye risk, kişisel koruyucu ekipmanlar

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 60 1
4 Quiz 1 20 1
24 Seminer 1 20 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
18 Örnek Vaka İncelemesi 5 3 15
20 Rapor Hazırlama 5 2 10
21 Rapor Sunma 5 2 10
54 Ev Ödevi 4 2 8

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş-İş güvenliğinin önemi
2 İnsanın iş kapasitesi
3 Ergonomi
4 Antropometri ve insanın antropometrik ölçüleri
5 İş güvenliği ile ilgili tanımlamalar
6 İş güvenliği ile ilgili tanımlamalar
7 Temel sağlık ve güvenlik gereksinimleri
8 Temel sağlık ve güvenlik gereksinimleri
9 Ara sınav
10 Güvenlik tedbirleri
11 Bakiye riskler ve bilgilendirme
12 Kişisel koruyucu ekipmanlar ve kullanımı
13 Çalışma ortamında bulunan üçüncü şahısar için güvenlik tedbirleri
14 Yrıyıl sonu sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
44560 1157228 Bakiye riskler ve güvenlik tedbirlerini kavratmak.
44561 1165932 Çalışma ortamında gereklerini tanıtmak.
44562 1169323 İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili esaslarını tanıtmak.
44564 1155765 Güvenlik ile ilgili tanımlamaları kavratmak.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64045 Temel mühendislik bilgileri, biyolojik malzeme bilgisi, tarımsal teknolojilerde temel prensipler, tarım makinaları tasarımı ve işletmeciliği ve tarımda enerji kullanımı konularında teorik ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
2 64046 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama.
3 64047 Kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için kullanabilme.
4 64048 Gerekli modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma.
5 64049 Tarım makinaları alanında sahip olduğu bilgiler ile bağımsız çalışabilme.
6 64050 Karşılaşılan bir sorunu çözebilmek için bireysel veya ekip olarak sorumluluk alma.
7 64051 Bilgiye erişebilme, bu amaçla kaynak araştırması yapabilme veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını ve bilişim teknolojilerini kullanabilme.
8 64052 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma.
9 64053 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak tarım makinaları alanındaki bilgileri izleyebilme ve iletişim kurabilme.
10 64054 Mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği.
11 64055 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.