Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TMB401 Bitki Koruma Makinaları 927001 4 7 7

Dersin Amacı

Tarımsal mücadelede kullanılan katı sıvı ve gaz ilaçların atılma teknikleri ile bunların atılmasında kullanılan tarım alet ve makinalarının çalışma prensiplerinin ve kullanımlarının öğretilmesi.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Y. Benal Yurtlu

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

A. YAĞCIOĞLU, 1993, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi No:508 Bitki Koruma Makineleri.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Kimyasal ilaçlar ve formülasyon şekilleri, püskürtme sıvılarının fiziksel özelliklerinin damla oluşumu ve kaplama üzerine etkileri, pülverizasyon karakteristikleri, damla çapları, hidrolik pülverizatörler, püskürtme memeleri, pompalar, debi ayar sistemleri, kalibrasyon, pülverizatörler, pnömatik ve bahçe pülverizatörleri, tozlayıcılar, mikrogranül uygulayıcılar, sisleyiciler, fumigasyon tekniği, sıvılıların elektrostatik yüklenerek püskürtülmesi konuları ayrıntılı olarak verilmektedir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
10 Tartışma 5 1 5
22 Proje Hazırlama 1 50 50
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 1 40 40
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 40 40
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 40 40

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin tanıtımı, konu ve faaliyetlerin ve değerlendirme yöntemlerinin ve işleyişin açıklanması
2 Tarımsal savaş yöntemleri
3 Bitki koruma makinaları
4 Sıvı ilaçların püskürtülmesinde kullanılan makinalar
5 Pülverizatörlerde Kullanılan Çeşitli Pompaların Yararlı ve Sakıncalı Yönleri
6 Pülverizatör Memeleri
7 Ara Sınav
8 Yelpaze huzmeli ve konik hüzmeli memeler
9 Hidrolik memelerin karakteristik özellikleri
10 Tarla ve meyve bahçesi pülverizatörlerinde damların sürüklenmesine karşı alınan önlemler
11 Pülverizatörlerin kalibrasyonu
12 Katı ilaçların dağıtımında kullanılan makinalar
13 İlaçlama Makinalarının İş Öncesi ve Sonrası Bakımları
14 Yarıyı Sonu Sınavı
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
88470 1176489 Tarımsal mücadelenin önemi ve kullanılan tarımsal mücadele tekniklerinin öğretilmesi
88471 1176794 Kimyasal mücadelede kullanılan makinaların tanıtılması ve bunların çalışma prensiplerinin öğretilmesi
88472 1179829 Tarımsal mücadele makinalarına ilişkin hesaplamaların öğretilmesi.
88473 1183712 Tarımsal mücadele kullanılan makinaların ayar ve bakımlarının öğretilmesi.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64045 Temel mühendislik bilgileri, biyolojik malzeme bilgisi, tarımsal teknolojilerde temel prensipler, tarım makinaları tasarımı ve işletmeciliği ve tarımda enerji kullanımı konularında teorik ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
2 64046 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama.
3 64047 Kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için kullanabilme.
4 64048 Gerekli modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma.
5 64049 Tarım makinaları alanında sahip olduğu bilgiler ile bağımsız çalışabilme.
6 64050 Karşılaşılan bir sorunu çözebilmek için bireysel veya ekip olarak sorumluluk alma.
7 64051 Bilgiye erişebilme, bu amaçla kaynak araştırması yapabilme veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını ve bilişim teknolojilerini kullanabilme.
8 64052 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma.
9 64053 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak tarım makinaları alanındaki bilgileri izleyebilme ve iletişim kurabilme.
10 64054 Mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği.
11 64055 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.