Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TMB405 Mühendislik Tasarım Yöntemleri 927001 4 7 7

Dersin Amacı

Tarım makinalarının tasarımına yönelik proje çalışmalarında, tarımın temel prensipleri ve tekniğinin araştırmaya dayalı bilgileri ile mühendislik bilgi ve tekniklerinin birlikte nasıl kullanılacağını örnek çalışmalarla açıklamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

PROF. DR. MEHMET ARİF BEYHAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Özemir Y, Kurtay T., 1977. Tarım Makinalarının Esasları. İTÜ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Yayınları:116, İstanbul. Harzadın G., Yurdakonar S., 1972. Makina elemanları. Cilt I, Ankara. Ülger P., 1982. Tarımsal Makinaların İlkeleri ve Projeleme Esasları. Atatürk Üniversitesi Yayınları, No:605, Erzurum.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Tarım makinaları mühendisliği konusunda karşılaşılan problemler, Projeye konu olan problemin tanıtılması ve değerlendirilmesi, İstenen görevlerin ve özelliklerin saptanması, Problemle ilgili yapılmış deneylerin, bilgilerin veya mevcut makinaların incelenmesi ve değerlendirilmesi, Probleme ilişkin çözümlerin tartışılması ve seçilmesi, Makina tasarımında şekillendirme kuralları.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
3 Bütünleme Sınavı 1 2 2
29 Bireysel Çalışma 14 3 42
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 40 40
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 50 50
54 Ev Ödevi 1 40 40

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tarım makinaları mühendisliği konusunda karşılaşılan problemler
2 Projeye konu olan problemin tanıtılması ve değerlendirilmesi
3 Projeye konu olan problemin tanıtılması ve değerlendirilmesi
4 İstenen görevlerin ve özelliklerin saptanması
5 İstenen görevlerin ve özelliklerin saptanması
6 Problemle ilgili yapılmış deneylerin, bilgilerin veya mevcut makinaların incelenmesi ve değerlendirilmesi
7 Problemle ilgili yapılmış deneylerin, bilgilerin veya mevcut makinaların incelenmesi ve değerlendirilmesi
8 Arasınav
9 Problemle ilgili yapılmış deneylerin, bilgilerin veya mevcut makinaların incelenmesi ve değerlendirilmesi
10 Probleme ilişkin çözümlerin tartışılması ve seçilmesi
11 Probleme ilişkin çözümlerin tartışılması ve seçilmesi
12 Makina tasarımında şekillendirme kuralları
13 Makina tasarımında şekillendirme kuralları
14 Makina tasarımında şekillendirme kuralları

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1166426 Temel mühendislik bilgi ve tekniklerini uygulayabilecektir.
2 1174206 Araştırma sonuçlarını yorumlayabilecektir.
3 1176133 Tarım makinaları konusundaki bir probleme çözüm önerebilecektir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64045 Temel mühendislik bilgileri, biyolojik malzeme bilgisi, tarımsal teknolojilerde temel prensipler, tarım makinaları tasarımı ve işletmeciliği ve tarımda enerji kullanımı konularında teorik ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
2 64046 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama.
3 64047 Kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için kullanabilme.
4 64048 Gerekli modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma.
5 64049 Tarım makinaları alanında sahip olduğu bilgiler ile bağımsız çalışabilme.
6 64050 Karşılaşılan bir sorunu çözebilmek için bireysel veya ekip olarak sorumluluk alma.
7 64051 Bilgiye erişebilme, bu amaçla kaynak araştırması yapabilme veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını ve bilişim teknolojilerini kullanabilme.
8 64052 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma.
9 64053 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak tarım makinaları alanındaki bilgileri izleyebilme ve iletişim kurabilme.
10 64054 Mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği.
11 64055 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 2 4 2 4 3 5 4 5 4
2 4 5 3 5 4 5 4 4 4 2 3
3 2 3 4 2 3 2 4 2 5 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek