Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TMB407 Tarımsal Elektrifikasyon 927003 4 7 6

Dersin Amacı

Bu ders kapsamında Elektrifikasyonun önemi ve tanımlamalar, elektrifikasyon değerlendirmeleri, tarımda uygulamalar, ısıtıcılar, vantilatörler, soğutma uygulamaları, depolar ve hesaplama yöntemleri, elektrik motorları ve tarımda kullanım alanları, emniyet ve korunma sistemleri teorik ve uygulamalı olarak anlatılacaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

YRD. DOÇ. DR. ALİ TEKGÜLER

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Yavuzcan, G.,1992.Tarımsal Elektrifikasyon. A.Ü.Z.F. Yay. no.677, Ankara. Yağcıoğlu, A.,1995. Tarımsal Elektrifikasyon. E.Ü.Z.F. Yay. İzmir. Başçetinçelik, A.,Tezer, E.,1983.Tarımda Kullanılan Yapay Işık Kaynakları. Ç.Ü.Z.F. Yay. no.173 Adana. Başçetinçelik, A.,1989. Tarımsal Elektrifikasyon Yardımcı Ders Tabloları.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Elektrifikasyonun önemi ve tanımlamalar, elektrifikasyon değerlendirmeleri, elektrik tesisatı, üretim dağıtım sistemleri, dış tesisat ve elemanları, transformatör, iletken tipleri ve uygun iletken seçimi. Tarımda uygulamalar; tarımsal işletmelerde iç tesisat şekilleri, aydınlatma tesisatları ve uygulamaları (bağlantı tipleri), ısıtıcılar, vantilatörler ve kontrol şekilleri, soğutma uygulamaları, depolar ve hesaplama yöntemleri, elektrikli çit düzenlemeleri ve uygulama alanları, elektrik motorları ve tarımda kullanım alanları, doğru akım (DC) motorları ve alternatif akım (AC) motorlarının kullanım alanları, uygun elektrik motoru seçimi, emniyet ve korunma sistemleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
29 Bireysel Çalışma 5 2 10
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 54 54
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 54 54

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin tanıtımı, konu ve faaliyetlerin ve değerlendirme yöntemlerinin ve işleyişin açıklanması
2 Elektrik enerjisinin önemi, tarımsal elektrifikasyonun kapsamı ve Türkiye’deki durumu. Tarımsal Elektrifikasyon Düzeyinin Belirlenmesinde Yararlanılan ölçütler
3 Elektrik enerjisinin üretiminde kullanılan yöntemler
4 Tarımsal yerleşim merkezlerine şebekeden enerji sağlama. Tarımsal elektrifikasyonda kullanılan transformatörler ve gerekli transformatör gücünün saptanması. Dış tesisatta kullanılan iletkenler, direkler ve izolatörler.
5 Elektrik motoru tipleri ve tarımda kullanım alanları
6 Tarımsal elektrifikasyon için elektrik motoru seçimi Elektrik motoru devrelerinde kör gücün azaltılması Elektrik motorlarının bakımı, arızaları ve onarımları
7 Tarımda elektriksel aydınlatma tekniği. Aydınlatmayla ilgili temel tanımlar. Elektriksel ışık kaynakları. Tarımda kullanılan lamba tipleri, yansıtıcı ve Işıklıklar
8 Tarımda elektriksel aydınlatma uygulamaları Tarımda bina içi aydınlatma uygulamaları
9 Bitkisel üretim amaçlı aydınlatma uygulamaları Fotosentez amaçlı aydınlatma uygulamaları
10 ARA SINAV
11 Fotosentez amaçlı aydınlatma uygulamalarında lamba seçimi ve takılma özellikleri
12 Fotoperiyodik aydınlatma uygulamaları. Tarımda dışsal alan aydınlatma uygulamaları
13 Tarımda elektriksel ısıtma uygulamaları
14 Tarımsal elektrifikasyonda kullanılan iç tesisat çeşitleri ve iletken kesitlerinin saptanması. Elektrikle çalışmada güvenlik önlemleri
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
111185 1181861 Tarımsal elektrifikasyonun tanımlamalarını ve önemini kavrayabilme
111186 1183053 Elektrik enerjisinin üretiminde ve tarımsal yerleşim merkezlerine iletiminde kullanılan yöntemleri kavrayabilme
111187 1200882 Farklı tip elektrik motorlarını tanıyabilme ve kullanım alanına uygun elektrik motoru seçebilme
111188 1192358 Tarımsal yapılarda elektriksel aydınlatma uygulamalarına uygun lamba tipleri ve montaj karakteristiklerini belirleyebilme
111189 1210981 Tarımda elektriksel ısıtma uygulamalarına uygun elektrikli ısıtma tekniklerini seçebilme ve toprak ısıtma tesislerinin montaj değerlerini belirleyebilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64045 Temel mühendislik bilgileri, biyolojik malzeme bilgisi, tarımsal teknolojilerde temel prensipler, tarım makinaları tasarımı ve işletmeciliği ve tarımda enerji kullanımı konularında teorik ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
2 64046 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama.
3 64047 Kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için kullanabilme.
4 64048 Gerekli modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma.
5 64049 Tarım makinaları alanında sahip olduğu bilgiler ile bağımsız çalışabilme.
6 64050 Karşılaşılan bir sorunu çözebilmek için bireysel veya ekip olarak sorumluluk alma.
7 64051 Bilgiye erişebilme, bu amaçla kaynak araştırması yapabilme veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını ve bilişim teknolojilerini kullanabilme.
8 64052 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma.
9 64053 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak tarım makinaları alanındaki bilgileri izleyebilme ve iletişim kurabilme.
10 64054 Mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği.
11 64055 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.