Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TMB409 Hasat Sonu Teknolojisi 927003 4 7 6

Dersin Amacı

Hasat sonrası tarımsal ürünlerin işlenmesinde uygulanacak işlemlerin teknik yönden belirlenerek işleme yöntemlerinde değerlendirilmesi.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Y. Benal Yurtlu

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. N.N. Mohsenin, Physical properties of plants and animal materials, Gordon and Breach Science Publishers, NW, New York 2. Ürün İşleme Tekniği- Ankara Üniversitesi

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Tarımsal ürünlerin hasadından sonra, mamül hale gelene kadar tabi tutuldukları sınıflandırılma, temizlenme, taşınma, öğütülme, kurutulma gibi işlemlerin ilkeleri açıklanmakta ve bu amaçla kullanılan makinaların özellikleri ve işlevsel organları anlatılmaktadır. Ürünlerin Fiziksel Özelliklerine Göre Ayrılması. Ürünlerin Aerodinamik Özelliklerine Göre Ayrılması. Helezonlu ve Pnomatik Götürücüler. Kovalı ve Bantlı Götürücüler. Tohum Temizlenmesi ve Sınıflandırılması. Tarımsal Ürünlerin Öğütülme İlkeleri, değirmenler. Kurutma ve Soğutma Tekniği

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
22 Proje Hazırlama 1 40 40
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 1 35 35
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 30 30
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş, dersle ilgili genel bilgilerin açıklanması, hasat sonu işlemler
2 Tarımsal ürünlerin fiziksel özellikleri
3 Ürün harmanlama, ayırma ve temizleme
4 Ürün kurutma ilkeleri, bu amaçla kullanılan makine ve tesisler
5 Ürün temizleme ve sınıflandırma ilkeleri, bu amaçla kullanılan makine ve tesisler
6 Ürün temizleme ve sınıflandırma ilkeleri, bu amaçla kullanılan makine ve tesisler
7 Ara Sınav
8 Paketleme tesis ve makineleri
9 Depolama
10 Taşıma ve iletim
11 Hidrolik iletim tesisleri ile örnek problemler ve çözümleri
12 Pnömatik iletim tesisleri ile örnek problemler ve çözümleri
13 Öğütme-parçalama tekniği ve değirmenler
14 Yarıyıl Sonu Sınavı
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
89565 1175844 Tarımsal ürünlerin işlenmesinde söz konusu makine ve tesislerin teknik özelliklerinin bilinmesi ve uygulamada karşılaşılacak işleme yöntemlerine ilişkin çözümler üretebilmek
89566 1167537 Bireysel işleme aşamalarında mühendislik hesaplamalarının yapılarak ilgili makine ve tesisleri seçebilmek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64045 Temel mühendislik bilgileri, biyolojik malzeme bilgisi, tarımsal teknolojilerde temel prensipler, tarım makinaları tasarımı ve işletmeciliği ve tarımda enerji kullanımı konularında teorik ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
2 64046 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama.
3 64047 Kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için kullanabilme.
4 64048 Gerekli modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma.
5 64049 Tarım makinaları alanında sahip olduğu bilgiler ile bağımsız çalışabilme.
6 64050 Karşılaşılan bir sorunu çözebilmek için bireysel veya ekip olarak sorumluluk alma.
7 64051 Bilgiye erişebilme, bu amaçla kaynak araştırması yapabilme veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını ve bilişim teknolojilerini kullanabilme.
8 64052 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma.
9 64053 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak tarım makinaları alanındaki bilgileri izleyebilme ve iletişim kurabilme.
10 64054 Mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği.
11 64055 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.