Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TMB-411 Tarım Makinaları İmalat Yöntemleri 927003 4 7 6

Dersin Amacı

Üretim ve onarım atölyelerinin işletme ve yönetimi, üretim yöntemleri, atölye, takım ve tezgahlar konusunda bilgiler vermektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

PROF. DR. MEHMET ARİF BEYHAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Deligönül, F., 1988. Mekanik Teknoloji. Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Ders Kitabı, No:5, Adana. Yetkin, Ş.,1982. Mekanik Teknoloji ve Takım Tezgahları. A. Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları:839, Ders Kitabı:226, Ankara.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Atölyelerin çalışma ilkeleri, Ölçme ve markalama, Makaslama ve makaslar, Eğeleme ve eğeler, Testereleme ve testereler, Tornalama ve tornalar, Planyalama ve planyalar, Frezeleme ve frezeler, Boşaltma, Taşlama ve taşlama tezgahları, Kaynak ve lehimleme, Dökümcülük.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
3 Bütünleme Sınavı 1 2 2
22 Proje Hazırlama 1 34 34
29 Bireysel Çalışma 1 30 30
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 40 40
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 40 40

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş
2 Atölyelerin çalışma ilkeleri
3 Ölçme ve markalama
4 Makaslama ve makaslar
5 Eğeleme ve eğeler
6 Testereleme ve testereler
7 Tornalama ve tornalar
8 Planyalama ve planyalar
9 Arasınav
10 Frezeleme ve frezeler
11 Boşaltma
12 Taşlama ve taşlama tezgahları
13 Kaynak ve lehimleme
14 Dökümcülük

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1418486 Tarım makinaları imalat yöntemleriyle ilgili temel kavramları tanımlayabilecektir.
2 1414462 Her hangi bir tasarımın üretilebilirliğini sorgulayabilecektir.
3 1410542 Takım ve tezgahların çalışma prensiplerini açıklayabilecektir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71804 Temel mühendislik bilgileri, biyolojik malzeme bilgisi, tarımsal teknolojilerde temel prensipler, tarım makinaları tasarımı ve işletmeciliği ve tarımda enerji kullanımı konularında teorik ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
2 71805 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama.
3 71806 Kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için kullanabilme.
4 71807 Gerekli modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma.
5 71808 Tarım makinaları alanında sahip olduğu bilgiler ile bağımsız çalışabilme.
6 71809 Karşılaşılan bir sorunu çözebilmek için bireysel veya ekip olarak sorumluluk alma.
7 71810 Bilgiye erişebilme, bu amaçla kaynak araştırması yapabilme veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını ve bilişim teknolojilerini kullanabilme.
8 71811 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma.
9 71812 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak tarım makinaları alanındaki bilgileri izleyebilme ve iletişim kurabilme.
10 71813 Mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği.
11 71814 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.