Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TMB404 Tarım Makinaları Tasarımı 927001 4 8 7

Dersin Amacı

Tarım makinaları mühendisliğinde karşılaşılan problemlerin tanıtılması ve değerlendirilmesi, problemin çözümü için yöntemlerin araştırılması ve karşılaştırılması konularını açıklamak, tasarımda işlem aşamalarına yönelik temel bilgileri analatmak ve tasarım işlem adımlarını içeren, öğretim üyesi tarafından belirlenen ve öğrenci tarafından seçilen bir konuyu çalıştırmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

PROF. DR. MEHMET ARİF BEYHAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Özemir Y., Kurtay T., 1977. Tarım Makinaları esasları, İTÜ Mühendislik Mimarlık Fakültesi Yayınları:116 Harzadın G., Yurdakonar S., 1972. Makina Elemanları, Cilt:1 (Makina Konstrüksiyonunda; projeleme, hesaplama ve şekillendirme) Fon Matbaası, Ankara Tarım Makinaları Konusunda Yapılmış Araştırma Makaleleri.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Tarım makinalarında araştırma ve geliştirme, Tasarımda çalışma metodları, Şekillendirme kuralları, Tasarım çalışması.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
3 Bütünleme Sınavı 1 2 2
22 Proje Hazırlama 1 60 60
29 Bireysel Çalışma 1 20 20
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30
54 Ev Ödevi 1 40 40

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tarım makinalarında araştırma ve geliştirme
2 Tasarımda çalışma metodları
3 Şekillendirme kuralları
4 Şekillendirme kuralları
5 Şekillendirme kuralları
6 Tasarım çalışması
7 Tasarım çalışması
8 Tasarım çalışması
9 Ara sınav
10 Tasarım çalışması
11 Tasarım çalışması
12 Tasarım çalışması
13 Tasarım çalışması
14 Tasarım çalışması

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1171696 Tarımın temel prensiplerini ve tekniğini tekrarlayabilecektir.
2 1188371 Temel mühendislik bilgi ve tekniğini tarıma uygulayabilecektir.
3 1175115 Tarım makinaları konusunda kazandığı temel bilgileri tasarımda kullanabilecektir.
4 1176017 Tasarıma yönelik verileri yorumlayabilecektir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64045 Temel mühendislik bilgileri, biyolojik malzeme bilgisi, tarımsal teknolojilerde temel prensipler, tarım makinaları tasarımı ve işletmeciliği ve tarımda enerji kullanımı konularında teorik ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
2 64046 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama.
3 64047 Kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için kullanabilme.
4 64048 Gerekli modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma.
5 64049 Tarım makinaları alanında sahip olduğu bilgiler ile bağımsız çalışabilme.
6 64050 Karşılaşılan bir sorunu çözebilmek için bireysel veya ekip olarak sorumluluk alma.
7 64051 Bilgiye erişebilme, bu amaçla kaynak araştırması yapabilme veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını ve bilişim teknolojilerini kullanabilme.
8 64052 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma.
9 64053 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak tarım makinaları alanındaki bilgileri izleyebilme ve iletişim kurabilme.
10 64054 Mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği.
11 64055 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.